Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.X sluit
Uitgebreid zoeken
Downloadbaar audio bestand

Geluk, deugd, plicht, keuze

8 colleges over de geschiedenis van de ethiek

Geluk, deugd, plicht, keuze - Paul van Tongeren - ISBN: 9789461494160
Prijs: € 25,00
Levertijd: MP3. Levering via internet link. Kan niet retour.
Mediatype: Downloadbaar audio bestand (05-10-2008)
Genre: Buitenlandse talen, letterkunde en cultuur algemeen
Extra:
Ook beschikbaar als:
Audio/CD's € 25,00
Downloadbaar audio bestand € 25,00
Add to cart

Beschrijving

Het luisterboek bevat acht colleges van een historische inleiding tot de wijsgerige ethiek. De luisteraar wordt meegenomen op een spannende ontdekkingstocht door de geschiedenis van het denken over goed en kwaad, deugd en geluk, plicht, verantwoordelijkheid en keuze. Prof. dr. Paul van Tongeren, een van de topdocenten in de wijsbegeerte, legt, hardopdenkend, de ethische theorieen uit van belangrijke filosofen: Plato, Aristoteles, Marcus Aurelius, Augustinus, Thomas van Aquino, Immanuel Kant en Soren Kierkegaard.

De historische inleiding tot de wijsgerige ethiek is het grootste deel van de inleiding zoals die jaarlijks door Paul van Tongeren gedoceerd wordt aan studenten wijsbegeerte van de Radboud Universiteit Nijmegen. De opnames zijn gemaakt tijdens een echte cursus, maar ze geven niet die gehele cursus weer. Elk college dat in werkelijkheid anderhalf uur duurt, is hier tot een uur gecomprimeerd. Omdat de opnames beluisterd kunnen worden op heel andere momenten en plaatsen dan waarop de colleges werden gegeven, zijn verwijzingen naar de onmiddellijke omgeving en actualiteit verwijderd.

Van de originele 12 colleges zijn er 8 opgenomen in deze reeks. Ondanks deze bewerking en beperking, geven de colleges een levende, en hopelijk levendige – inleiding in de wijsgerige ethiek.

Inhoud
Het begin van de ethiek
De ethiek van Aristoteles (384-322)
De ethiek in het hellenisme, met name de Stoa
Augustinus (354-340) en Thomas van Aquino (1225-1274)
De ethiek van Immanuel Kant (1724-1804)
Soren Kierkegaard (1813-1855)

Details

Titel: Geluk, deugd, plicht, keuze
auteur: Paul van Tongeren
Mediatype: Downloadbaar audio bestand
Taal: Nederlands
Publicatiedatum: 05-10-2008
NUR: Buitenlandse talen, letterkunde en cultuur algemeen
ISBN/ISBN13: 9789461494160
Intern nummer: 17342882