Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.X sluit
Uitgebreid zoeken

Recht

Onderwerpen
Verfijnen

Op soort product:

 • Alle soorten
 • Boek(50025)
 • E-book(419)
 • Mixed media(236)
 • Nonbooks(235)
 • CD-ROM(84)
 • Audio/CD's(46)
 • DVD(14)
 • Set(1)

Op taal:


Op prijs:

 • Alle prijzen
 • € 0 - € 12.50
 • € 12.50 - € 25
 • € 25 - € 50
 • € 50 - € 100
 • > € 100

Op jaar:

 • Alle jaartallen
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005

Verwachte titels

Rechtsverwerking en klachtplichten - ISBN: 9789013155068
Redelijkheid en billijkheid in het bestuursrecht - ISBN: 9789013157871
Handboek Erfrecht - ISBN: 9789013154306
Tekst & Commentaar Bouwrecht - ISBN: 9789013155853
Het dwangakkoord buiten surseance en faillissement - ISBN: 9789013158243
Grenzen aan Financieringsvrijheid - ISBN: 9789013157826
Kroniek van het strafrecht 2019 - ISBN: 9789013158632
De waarde van erfpacht - ISBN: 9789013156584
Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie - ISBN: 9789013157505
Asser Procesrecht 6 Het kort geding - ISBN: 9789013157307
De curator en het faillissementsproces(recht) - Schreurs - ISBN: 9789013156881
Tekst & Commentaar Milieurecht - ISBN: 9789013153101
De doorstart van een BV bij insolventie - ISBN: 9789013157321
De Wet Herziening Partneralimentatie - Bregje Boelens - ISBN: 9789462907249
Samenloop - ISBN: 9789013153620
De rekening-courantverhouding - ISBN: 9789013150704
Afstand van recht - ISBN: 9789013154795
Jaarboek Corporate Governance 2019-2020 - ISBN: 9789013155334
Teksten Internationaal belastingrecht 2019/2020 - ISBN: 9789013154061
Groepsregime, jaarrekening en 403-aansprakelijkheid - ISBN: 9789013155372

Nieuwste titels

Sorteer op: datum prijs titels auteur RSS feed
1
Wettenbundel verzekeringen 2006-2007 - ISBN: 9789055162260
book
Order now

Wettenbundel verzekeringen 2006-2007

(Nederlands, Paperback, 14-08-2020)

Levertijd: onbekend
Prijs: € 31,50
Genre: Ondernemingsrecht
Iedereen die in de praktijk van het verzekeringsbedrijf werkt, raadpleegt met regelmaat relevante wetgeving. Soms gaat het daarbij om algemene wetgeving die ook in andere wettenbundels is te vinden, zoals bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Koophandel of de Wet op de Inkomstenbela... Lees verder
2
Variatie in cassatie; opstellen aangeboden aan prof. mr. H.A. Groen - ISBN: 9789013039955
book
Order now

Variatie in cassatie; opstellen aangeboden aan prof. mr. H.A. Groen

(Nederlands, Paperback, 14-08-2020)

Levertijd: onbekend
Prijs: € 39,85
Genre: Privaatrecht
Deze bundel is opgedragen aan prof. mr. H.A. Groen ter gelegenheid van zijn afscheid als advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn te Den Haag. De auteurs zijn afkomstig uit de wetenschap, advocatuur en rechterlijke macht. De opstellen hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat zij een uitspraa... Lees verder
3
Het journalistiek bronnengeheim onthuld - ISBN: 9789086617333
book
Order now

Het journalistiek bronnengeheim onthuld

(Nederlands, Paperback, 14-08-2020)

Levertijd: onbekend
Prijs: € 40,85
Genre: Ondernemingsrecht
Op 29 juni 2007 werd de Belgische staat door de rechtbank van Brussel veroordeeld omdat een onderzoeksrechter de opdracht had gegeven om het telefoonverkeer van een journaliste van De Morgen retroactief te controleren. Op 27 november 2007 werd België door het Europees Mensenrechtenhof veroordeeld om... Lees verder
4
De regiefunctie van de rechter - ISBN: 9789054548393
book
Order now

De regiefunctie van de rechter

(Nederlands, Paperback, 14-08-2020)

Levertijd: onbekend
Prijs: € 19,00
Genre: Criminologie
Op 1 november 2007 vond ten kantore van Houthoff Buruma te Amsterdam de najaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP)plaats. Het onderwerp van deze vergadering was de regiefunctie van de rechter. Dit deel in de serie van uitgaven van de NVvP bevat de weerslag van deze bije... Lees verder
5
Toegang tot de rechter in het bestuursrecht - ISBN: 9789089740410
book
Order now

Toegang tot de rechter in het bestuursrecht

(Nederlands, Paperback, 14-08-2020)

Levertijd: onbekend
Prijs: € 30,00
Genre: Staats- en bestuursrecht
Toegang tot de rechter is een voorwaarde voor de bescherming van fundamentele rechten. In de rechtspraak van het Europese Hof voor de rechten van de mens vormt het een van de hoekstenen van de grondrechtenbescherming. In deze bundel gaan leden en ex-leden van de Staats- en bestuursrecht van de Erasm... Lees verder
6
Meningen van gedetineerden - Vijftig jaar later - ISBN: 9789089740458
book
Order now

Meningen van gedetineerden - Vijftig jaar later

(Nederlands, Paperback, 14-08-2020)

Levertijd: onbekend
Prijs: € 30,00
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
Vijftig jaar geleden presenteerde Rijksen Meningen van gedetineerden. Dat onderzoek deed destijds veel stof opwaaien door de ongezouten kritiek die gevangenen uitten over hun verblijf in detentie. Het afscheid van Constantijn Kelk als hoogleraar straf(proces)recht en penitentiair recht aan het Wille... Lees verder
7
Aansprakelijkheid rond het EPD - ISBN: 9789089740625
book
Order now

Aansprakelijkheid rond het EPD

(Nederlands, Paperback, 14-08-2020)

Levertijd: onbekend
Prijs: € 36,00
Genre: Arbeids- en sociale zekerheidsrecht
Samenwerking is een onmisbaar aspect van de moderne gezondheidszorg. Zo wordt bijvoorbeeld een patiënt door zijn huisarts doorverwezen naar een specialist, die bij hem bloed afneemt dat door een onafhankelijk laboratorium wordt geanalyseerd. Hij wordt op basis van de resultaten behandeld door een an... Lees verder
8
De Reikwijdte van het Beslag - ISBN: 9789089740717
book
Order now

De Reikwijdte van het Beslag

(Nederlands, Paperback, 14-08-2020)

Levertijd: onbekend
Prijs: € 21,00
Genre: Privaatrecht
Op 6 juni 2008 vond in de Jaarbeurs te Utrecht de voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) plaats. Het thema van deze vergadering was ‘De reikwijdte van het beslag’. Dit deel in de serie van uitgaven van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht bevat de neerslag ... Lees verder
9
De Tenuitvoerlegging van Sancties; Maatwerk door de Rechter? - ISBN: 9789089740861
book
Order now

De Tenuitvoerlegging van Sancties; Maatwerk door de Rechter?

(Nederlands, Paperback, 14-08-2020)

Levertijd: onbekend
Prijs: € 29,00
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
In de afgelopen twee decennia is de sanctiedifferentiatie toegenomen. Daarnaast kan worden vastgesteld dat gedragsbeïnvloeding (overwegend in de zin van het terugdringen van recidive) steeds belangrijker wordt gevonden en wetenschappelijk beter kan worden gefundeerd. Deze ontwikkelingen roepen de vr... Lees verder
10
www.werkinuitvoering21.com; interactief naar een nieuwe generatie bouwcontracten - ISBN: 9789078066217
book
Order now

www.werkinuitvoering21.com; interactief naar een nieuwe generatie bouwcontracten

(Nederlands, Paperback, 14-08-2020)

Levertijd: onbekend
Prijs: € 34,95
Genre: Privaatrecht
De auteurs beogen met deze publicatie een (verdere) discussie los te maken over het nut van een nieuwe - derde - generatie bouwcontracten. In de bijlage bij het preadvies is een eerste aanzet voor een dergelijk contract opgenomen. Dit preadvies heeft voor een belangrijk deel een praktisch karakter. Lees verder
11
Resultaatgerelateerde beloningssystemen voor advocaten - ISBN: 9789089741585
book
Order now

Resultaatgerelateerde beloningssystemen voor advocaten

(Nederlands, Paperback, 14-08-2020)

Levertijd: onbekend
Prijs: € 42,00
Genre: Criminologie
Mogen advocaten hun honorarium koppelen aan de opbrengst van de zaak? Het is een onderwerp dat lange tijd taboe is geweest in de Nederlandse advocatuur. De angst voor malafide praktijken was zo groot dat de vraag naar de toelaatbaarheid van contingency fees en no cure no pay eigenlijk niet mocht wor... Lees verder
12
Tekstuitgave Ruimtelijk Bestuursrecht - ISBN: 9789013069679
book
Order now

Tekstuitgave Ruimtelijk Bestuursrecht

met ruimtelijk relevante milieuwetgeveing, WABO en AwB

(Nederlands, Paperback, 01-12-2009)

Levertijd: onbekend
Prijs: € 50,00
Genre: Staats- en bestuursrecht
In deze tekstuitgave is een selectie opgenomen van regelingen betreffende het ruimtelijk bestuursrecht in ruime zin, die in de praktijk regelmatig worden geraadpleegd. Daartoe behoren ook gedeelten van ruimtelijk relevante milieuwetten. Tevens is zowel wat betreft de voorbereiding en vaststelling va... Lees verder
13
Grondwettelijk recht gevat - ISBN: 9782802727125
book
Order now

Grondwettelijk recht gevat

(Nederlands, 14-08-2020)

Levertijd: onbekend
Prijs: € 118,80
Genre: Staats- en bestuursrecht
Geschreven om een breed publiek toe te laten het grondwettelijk recht in haar geheel te ontdekken of, in voorkomend geval, te bestuderen, biedt het werk, bijgehouden tot 1 december 2008, een structuur aan die nauw aanleunt bij deze van de Grondwet. Dit kan de toegankelijkheid enkel ten goede komen. ... Lees verder
14
Balanceren met recht; onderzoek naar de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden in de klinische praktijk - ISBN: 9789089741554
book
Order now

Balanceren met recht; onderzoek naar de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden in de klinische praktijk

onderzoek naar de Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden in de klinische praktijk

(Nederlands, Paperback, 14-08-2020)

Levertijd: onbekend
Prijs: € 35,00
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
Ruim elf jaar na de inwerkingtreding van de Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden is deze wet in de klinische praktijk geëvalueerd. Deze wet, die de interne rechtspositie van terbeschikkinggestelden regelt, en de daaruit voortvloeiende jurisprudentie gelden als een richtsnoer voor het pro... Lees verder
15
Kiezen tussen recht en rechtvaardigheid - ISBN: 9789048604494
book
Order now

Kiezen tussen recht en rechtvaardigheid

(Nederlands, Gebonden, 14-08-2020)

Levertijd: onbekend
Prijs: € 65,00
Genre: Criminologie
De rechter bekleedt een specifieke plaats in de samenleving: hij of, meer en meer, zij heeft de grondwettelijke opdracht om geschillen te beslechten opdat, liefst zo snel mogelijk, een einde wordt gesteld aan onenigheden tussen individuele burgers onderling, tussen burgers en bedrijven, tussen dezen... Lees verder
16
Bijkans begrepen?: Feitelijk en vermeend begrip van forensische deskundigerapportages onder rechters, advocaten en deskundigen - ISBN: 9789089742254
book
Order now

Bijkans begrepen?: Feitelijk en vermeend begrip van forensische deskundigerapportages onder rechters, advocaten en deskundigen

(Nederlands, Paperback, 14-08-2020)

Levertijd: onbekend
Prijs: € 25,00
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
In het Nederlandse strafproces wordt regelmatig aan forensisch deskundigen gevraagd te rapporteren over de mogelijke herkomst van sporen die een rol spelen bij de bewijsvoering. Bijvoorbeeld: bij een overval op een tankstation is de caissière gekneveld met een stuk tape (A). Later is bij een verdach... Lees verder
17
Heffingen lokale overheden - ISBN: 9789062287901
book
Order now

Heffingen lokale overheden

(Nederlands, Paperback, 01-02-2011)

Levertijd: 3 tot 4 werkdagen
Prijs: € 90,10
Genre: Fiscaal recht
In één wettenbundel treft u alle relevante wet- en regelgeving aan met betrekking tot de Wet WOZ en de heffingen en invordering van belastingen door provincies, gemeenten en waterschappen. Deze zijn opgelegd aan de lokale overheden per 1 januari 2011. Inhoud: Heffingen lokale overheden is een handz... Lees verder
18
De gedraging in beweging; handelen en nalaten in het materiële strafrecht, strafprocesrecht en sanctierecht - ISBN: 9789058502728
book
Order now

De gedraging in beweging; handelen en nalaten in het materiële strafrecht, strafprocesrecht en sanctierecht

(Nederlands, Gebonden, 14-08-2020)

Levertijd: onbekend
Prijs: € 35,00
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
In het najaar van 2005 vatten enkele leden van de vaksectie Straf- en strafprocesrecht van de Radboud Universiteit Nijmegen het plan op het zogenaamde AIO-netwerk nieuw leven in te blazen. Op 31 maart 2006 vond in Nijmegen deze e eerste bijeenkomst van de tweede jeugd van het juniorennetwerk plaats.... Lees verder
19
Wegenverkeerswetgeving tekstuitgave - ISBN: 9789035244047
book
Order now

Wegenverkeerswetgeving tekstuitgave

tekst met bijbehorende besluiten, bijgewerkt tot 1 juli 2009

(Nederlands, Paperback, 28-08-2009)

Levertijd: 3 tot 4 werkdagen
Prijs: € 38,30
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
Content Tekstuitgave wegenverkeerswetgeving: tekst met bijbehorende besluiten, bijgewerkt tot 1 juli 2009. Lees verder
20
Rechtspraak Intellectuele Eigendom - ISBN: 9789012385923
ebook

Rechtspraak Intellectuele Eigendom

9e gewijzigde druk

(Nederlands, E-book, 05-04-2011)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 45,60 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
Rechtspraak op het gebied van Intellectuele Eigendom voorzien van een bondig commentaar met verwijzingen naar andere rechtspraak en literatuur. Lees verder
21
Advocatenmemo 2010 - ISBN: 9789013072266
book
Order now

Advocatenmemo 2010

(Nederlands, Paperback, 01-03-2010)

Levertijd: onbekend
Prijs: € 45,00
Genre: Criminologie
Iedereen die beroepsmatig met het recht te maken heeft, verzamelt in de loop der tijd tegen wil en dank stapels paperassen van de meest uiteenlopende aard en inhoud. Van indexeringscijfers of vrijstellingsdrempels tot alimentatienormen en verhoogde tarieven. Gelukkig is er het advocatenmemo, dat al ... Lees verder
22
Elsevier Loon Almanak 2010 - ISBN: 9789068827095
book
Order now

Elsevier Loon Almanak 2010

(Nederlands, Paperback, 01-03-2010)

Levertijd: 3 tot 4 werkdagen
Prijs: € 78,45
Genre: Fiscaal recht
Onmisbaar voor elke werkgever, loonadministrateur en (belasting) adviseur! Voor de loonheffingen gaan Belastingdienst en UWV de ‘eenduidige’ loonaangifte invoeren. Eigenlijk bedoelt de Belastingdienst met ‘eenduidige loonaangifte’ de invoering van een andere herstelsystematiek. Het is... Lees verder
23
Elsevier BTW Almanak 2010 - ISBN: 9789068827392
book
Order now

Elsevier BTW Almanak 2010

(Nederlands, Paperback, 01-02-2010)

Levertijd: 3 tot 4 werkdagen
Prijs: € 78,45
Genre: Fiscaal recht
Een compleet en handig naslagwerk over de BTW is voor iedere ondernemer (klein en groot) én zijn adviseur absoluut noodzakelijk. Onvoldoende aandacht voor de BTW kan de ondernemer veel geld kosten. De BTW is dé inkomstenbron voor de overheid, en intensief toezicht door de Belastingdienst is dan ook ... Lees verder