Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.X sluit
Uitgebreid zoeken

Strafrecht en strafprocesrecht

< Terug naar Recht
Verfijnen

Op taal:


Op prijs:

 • Alle prijzen
 • € 0 - € 12.50
 • € 12.50 - € 25
 • € 25 - € 50
 • € 50 - € 100
 • > € 100

Op jaar:

 • Alle jaartallen
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005

Nieuwste titels

Sorteer op: datum prijs titels auteur RSS feed
1
Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht / deel Uittreksel - ISBN: 9789462121652
ebook

Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht / deel Uittreksel

(Nederlands, E-book, 14-08-2013)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 5,95 (onder voorbehoud)
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
Dit is het uittreksel behorend bij het boek Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht (4e druk; ISBN 9789013072310) van M.J. Kronenberg, B. de Wilde. Uittreksels van studentsonly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te krijgen. Ze geven beknop... Lees verder
2
Daderschap bij wettelijke strafrechtelijke zorgplichtbepalingen - B.J.V. Keupink - ISBN: 9789058507204
ebook

Daderschap bij wettelijke strafrechtelijke zorgplichtbepalingen

over het gedragingsbestanddeel `zorgen` in het materiele strafrecht

B.J.V. Keupink

(Nederlands, E-book, 10-10-2011)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 6,00 (onder voorbehoud)
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
Het (economisch) strafrecht kent een groot aantal bepalingen waarin een gebrek aan zorg is strafbaar gesteld. De wetgever en de rechter hebben de afgelopen decennia echter vrijwel geen aandacht besteed aan de strafrechtelijke betekenis van gedragingen die zijn geformuleerd met de term `zorgen`. In h... Lees verder
3
Strafrecht - P.H.L.M. Kuypers - ISBN: 9789460945816
ebook

Strafrecht

P.H.L.M. Kuypers

(Nederlands, E-book, 20-06-2012)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 8,00 (onder voorbehoud)
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
De Boom Basics bieden snel inzicht in een rechtsgebied. De schema's en voorbeelden komen tot de kern van de zaak. De Boom Basics zijn het startpunt voor juridische kennis! Dit deeltje biedt de student een ideale mogelijkheid om snel inzicht te krijgen in het strafrecht. Alle delen van de Boom Bas... Lees verder
4
Strafrecht - J.P. Cnossen - ISBN: 9789462741911
ebook

Strafrecht

J.P. Cnossen

(Nederlands, E-book, 28-10-2015)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 8,00 (onder voorbehoud)
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema’s, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. De Boom Basics zijn bestemd voor studenten die een juridische opleiding volgen aan een universiteit of hogeschool. Voor ... Lees verder
5
Vaardig met strafrecht. De meervoudige strafkamer, de politierechter en de kinderrechter - FAM Bakker - ISBN: 9789460941283
ebook

Vaardig met strafrecht. De meervoudige strafkamer, de politierechter en de kinderrechter

FAM Bakker

(Nederlands, E-book, 20-10-2009)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 14,00 (onder voorbehoud)
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
In Vaardig met strafrecht. De meervoudige strafkamer, de politierechter en de kinderrechter wordt zeer helder en overzichtelijk beschreven hoe de verschillende procedures bij de rechtbank verlopen. Ook wordt er ruim aandacht besteed aan documenten en formulieren die hierbij in de praktijk worden geb... Lees verder
6
Uittreksels arresten Straf- en strafprocesrecht - F Panholzer - ISBN: 9789460940958
ebook

Uittreksels arresten Straf- en strafprocesrecht

F Panholzer

(Nederlands, E-book, 20-10-2009)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 19,00 (onder voorbehoud)
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
Veiligheidskundigen krijgen in uiteenlopende situaties met economie te maken. Zij moeten in verschillende situaties de kosten van veiligheid in kaart kunnen brengen en de kosten van de maatregelen kunnen berekenen. De directeurgrootaandeelhouder van een onderneming en een veiligheidskundige van een ... Lees verder
7
Transnationale rechtshandhaving - Michiel Luchtman - ISBN: 9789462747562
ebook

Transnationale rechtshandhaving

over fundamentele rechten in de Europese strafrechtelijke samenwerking

Michiel Luchtman

(Nederlands, E-book, 02-08-2017)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 19,90 (onder voorbehoud)
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
De Pompe-reeks is de publicatiereeks van het Willem Pompe Instituut. In deze reeks verschijnen wetenschappelijke studies, waaronder proefschriften, zowel van instituutsmedewerkers als van auteurs die een sterke verwantschap hebben met het gedachtegoed van dit instituut. De karakteristiek daarvan is ... Lees verder
8
Over de grenzen van de discipline - ISBN: 9789462747111
ebook

Over de grenzen van de discipline

interactions between and within criminal law and criminology

(Nederlands, E-book, 07-11-2017)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 22,00 (onder voorbehoud)
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
Deze bundel is uitgekomen ter gelegenheid van de Landelijke Promovendidag van onderzoekers actief op het terrein van het strafrecht en de criminologie, die op 19 mei 2017 door het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden werd georganiseerd. Op deze dag presenteerden promo... Lees verder
9
Mensenhandel in de Amsterdamse raamprostitutie - MA Verhoeven - ISBN: 9789460943867
ebook

Mensenhandel in de Amsterdamse raamprostitutie

een onderzoek naar aard en opsporing van mensenhandel

MA Verhoeven

(Nederlands, E-book, 28-02-2012)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 22,00 (onder voorbehoud)
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
Het Amsterdamse Wallengebied ligt in het oudste deel van de binnenstad van Amsterdam en kenmerkt zich door de prominente aanwezigheid van raamprostituees. In dit prostitutiegebied vindt ook mensenhandel plaats. Dit rapport doet verslag van mensenhandel op basis van een analyse van twaalf opsporingso... Lees verder
10
Elementair materieel strafrecht - Rob ter Haar - ISBN: 9789013110326
ebook

Elementair materieel strafrecht

Rob ter Haar

(Nederlands, E-book, 14-02-2013)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 25,40 (onder voorbehoud)
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
In Elementair Materieel Strafrecht (EMS) worden de belangrijkste materiële leerstukken op het gebied van het strafrecht op een kernachtige en heldere wijze besproken door auteurs die allen in de rechtspraktijk werkzaam zijn. Elk leerstuk wordt op een inzichtelijke en gestructureerde wijze belicht... Lees verder
11
Zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar / 2019 - M.G.M. Hoekendijk - ISBN: 9789013150667
ebook

Zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar / 2019

M.G.M. Hoekendijk

(Nederlands, E-book, 01-03-2019)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 26,65 (onder voorbehoud)
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
In dit zakboek vindt u gemakkelijk en snel informatie over uw bevoegdheden als opsporingsambtenaar, veel voorkomende misdrijven en andere praktische onderwerpen. Strafvordering en strafrecht worden in dit zakboek praktisch, overzichtelijk en in helder taalgebruik samengevat. Een essentieel naslagwer... Lees verder
12
Beklag over niet vervolgen - A.W.J. Benschop - ISBN: 9789462748170
ebook

Beklag over niet vervolgen

Hoe gaat het Openbaar Ministerie om met art. 12 Sv-zaken?

A.W.J. Benschop

(Nederlands, E-book, 15-03-2018)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 27,00 (onder voorbehoud)
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
Een aangifte van een strafbaar feit door een burger leidt vaak niet tot een strafvervolging. De officier van justitie kan beslissen dat de zaak niet aan de rechter wordt voorgelegd, maar wordt geseponeerd. Tegen deze beslissing kan de belanghebbende zich op grond van artikel 12 Wetboek van Straf... Lees verder
13
Onderzoek door de rechter-commissaris in strafzaken - R.G.A. Beaujean - ISBN: 9789013119213
ebook

Onderzoek door de rechter-commissaris in strafzaken

R.G.A. Beaujean

(Nederlands, E-book, 28-05-2015)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 27,25 (onder voorbehoud)
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
Op 1 januari 2013 zijn de Wet versterking positie rechter-commissaris (Stb. 2011, 600) en de Wet herziening regels betreffende de processtukken in strafzaken (Stb. 2011, 601) in werking getreden. Deze wetswijzigingen hebben gevolgen voor de wijzen waarop de rechter-commissaris door de officier van j... Lees verder
14
Inzicht in de verblijfsduur van tbs-gestelden - MH Nagtegaal - ISBN: 9789460943010
ebook

Inzicht in de verblijfsduur van tbs-gestelden

cijfers en mogelijke verklaringen

MH Nagtegaal

(Nederlands, E-book, 20-05-2011)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 28,00 (onder voorbehoud)
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
Het aantal personen met een maatregel terbeschikkingstelling (tbs) in de forensisch psychiatrische centra (fpc) Nederland is in de afgelopen twintig jaar sterk toegenomen: van 405 tbsgestelden in 1990 naar ruim 2100 tbs-gestelden in 2010. Deze toename wordt veroorzaakt door een toename in het aantal... Lees verder
15
Bewijs / Strafzaken 34 / deel Handboek - J.M. Reijntjes - ISBN: 9789013151206
ebook

Bewijs / Strafzaken 34 / deel Handboek

J.M. Reijntjes

(Nederlands, E-book, 12-11-2018)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 28,55 (onder voorbehoud)
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
Het blijft één van de kernthema#s binnen het strafprocesrecht: het bewijs. Wanneer is er sprake van #bewijs#? Hoe wordt bewijs geleverd? En vooral: hoe kan effectief tegenspel worden geboden? Stuk voor stuk fundamentele vragen, die als een rode draad door het strafprocesrecht lopen. Deze uitgave bie... Lees verder
16
Onderneming en strafbaar feit - Aldo Verbruggen - ISBN: 9789012397407
ebook

Onderneming en strafbaar feit

Aldo Verbruggen

(Nederlands, E-book, 18-03-2017)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 32,50 (onder voorbehoud)
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
Lange tijd ging de aandacht van justitie hoofdzakelijk uit naar de klassieke individuele criminaliteit. De laatste jaren zijn echter ook bedrijven onderwerp van strafrechtelijk onderzoek. Soms voor moedwillig strafbaar handelen, soms doordat individuele medewerkers hun werkgever in problemen brachte... Lees verder
17
Modern Strafrecht - ISBN: 9789013154146
ebook

Modern Strafrecht

(Nederlands, E-book, 12-06-2019)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 33,30 (onder voorbehoud)
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
16 juni 2017 vond de Landelijke Strafrechtdag te Groningen plaats. Vakgenoten bespraken en bediscussieerden gedurende deze dag diverse actuele ontwikkelingen op het terrein van het materiële strafrecht. Deze titel bundelt waardevolle bijdragen van die dag en schetst daarmee een helder beeld van bela... Lees verder
18
Kroniek van het strafrecht / 2014 - ISBN: 9789013130973
ebook

Kroniek van het strafrecht / 2014

(Nederlands, E-book, 20-03-2015)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 37,50 (onder voorbehoud)
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
In de Kroniek van het strafrecht 2014 wordt een handzaam overzicht gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen in het straf(proces)recht, inclusief het penitentiair recht in 2014. Zo ontbreken in deze editie natuurlijk niet de belangrijke overzichtsarresten over het oproepen van getuigen en over het... Lees verder
19
Cassatie in strafzaken - ISBN: 9789013108637
ebook

Cassatie in strafzaken

(Nederlands, E-book, 09-11-2012)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 41,15 (onder voorbehoud)
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
De Hoge Raad waakt over de rechtseenheid (de rechtsontwikkeling daaronder begrepen) en over de bescherming van de rechten van degenen die in het strafproces zijn betrokken. Deze studiepocket schetst de wijze waarop de Hoge Raad die taken uitoefent. Veel aandacht wordt besteed aan de pro... Lees verder
20
Handboek rechtspositie jeugdigen in justitiele jeugdinrichtingen - ISBN: 9789012389495
ebook

Handboek rechtspositie jeugdigen in justitiele jeugdinrichtingen

(Nederlands, E-book, 30-10-2012)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 41,50 (onder voorbehoud)
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
Wet- en bijbehorende regelgeving van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen inclusief essentie belangrijkste uitspraken Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming Lees verder
21
Veelzijdige gedachten - ISBN: 9789460948978
ebook

Veelzijdige gedachten

liber amicorum prof. dr. Chrisje Brants

(Nederlands, E-book, 07-11-2013)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 44,00 (onder voorbehoud)
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
In deze rijke en leerzame bundel wordt een groot aantal zeer verschillende aspecten en problemen van de strafrechtspleging, het straf- en strafprocesrecht, de criminologie en de forensische psychiatrie en psychologie behandeld. De auteurs hebben hun bijdragen in het bredere perspectief geplaatst van... Lees verder
22
Militair Straf- en Tuchtrecht - ISBN: 9789013146974
ebook

Militair Straf- en Tuchtrecht

(Nederlands, E-book, 08-03-2019)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 44,40 (onder voorbehoud)
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
Deze studiepocket geeft een compleet overzicht van de straf- en tuchtrechtelijke kaders die gelden voor de krijgsmacht. De lezer krijgt een helder beeld van het Nederlandse militair straf- en tuchtrecht en de voor Nederlandse militairen relevante onderdelen van de Wet internationale misdrijven en de... Lees verder
23
Routes van het Recht - ISBN: 9789462746725
ebook

Routes van het Recht

over de rechtspsychologie

(Nederlands, E-book, 25-07-2017)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 46,00 (onder voorbehoud)
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
De rechtspsychologie gaat over het gedrag van mensen in het recht. Over getuigen en hoe zij worden ondervraagd. Over rechters en hoe zij beslissen. Over politiemensen en hoe zij misdrijven proberen op te lossen. Over verdachten en over hoe en waarom zij misdrijven plegen. In Routes van het Recht wor... Lees verder