Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.X sluit
Uitgebreid zoeken

Strafrecht en strafprocesrecht

< Terug naar Recht
Verfijnen

Op taal:


Op prijs:

 • Alle prijzen
 • € 0 - € 12.50
 • € 12.50 - € 25
 • € 25 - € 50
 • € 50 - € 100
 • > € 100

Op jaar:

 • Alle jaartallen
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005

Nieuwste titels

Sorteer op: datum prijs titels auteur RSS feed
1
Verruiming van de aangifteplicht voor ernstige seksuele misdrijven? - Ren&Atilde;&copy;e Kool - ISBN: 9789460949807
ebook

Verruiming van de aangifteplicht voor ernstige seksuele misdrijven?

Renée Kool

(Nederlands, E-book, 09-04-2020)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 85,00 (onder voorbehoud)
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
Dit boek geeft antwoord op de vraag of de verruiming van de bestaande aangifteplicht van artikel 160 Strafvordering van betekenis zou kunnen zijn voor het voorkomen en bestraffen van seksueel misbruik van maatschappelijk kwetsbaren. Aanleiding voor het onderzoek waren vragen van het Nederlandse parl... Lees verder
2
Internationaal strafrecht - ISBN: 9789013152685
ebook

Internationaal strafrecht

(Nederlands, E-book, 05-10-2019)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 279,00 (onder voorbehoud)
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
De achtste druk van deze tekstbundel biedt u een waardevolle en zeer actuele collectie van alle relevante bronnen op het terrein van het internationaal strafrecht, voorzien van direct toepasbare uitleg. Zo verkrijgt u snel inzicht in de actuele stand van zaken. Tekst & Commentaar Internationa... Lees verder
3
Modern Strafrecht - ISBN: 9789013154146
ebook

Modern Strafrecht

(Nederlands, E-book, 12-06-2019)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 33,30 (onder voorbehoud)
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
16 juni 2017 vond de Landelijke Strafrechtdag te Groningen plaats. Vakgenoten bespraken en bediscussieerden gedurende deze dag diverse actuele ontwikkelingen op het terrein van het materiële strafrecht. Deze titel bundelt waardevolle bijdragen van die dag en schetst daarmee een helder beeld van bela... Lees verder
4
Militair Straf- en Tuchtrecht - ISBN: 9789013146974
ebook

Militair Straf- en Tuchtrecht

(Nederlands, E-book, 08-03-2019)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 44,40 (onder voorbehoud)
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
Deze studiepocket geeft een compleet overzicht van de straf- en tuchtrechtelijke kaders die gelden voor de krijgsmacht. De lezer krijgt een helder beeld van het Nederlandse militair straf- en tuchtrecht en de voor Nederlandse militairen relevante onderdelen van de Wet internationale misdrijven en de... Lees verder
5
Zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar / 2019 - M.G.M. Hoekendijk - ISBN: 9789013150667
ebook

Zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar / 2019

M.G.M. Hoekendijk

(Nederlands, E-book, 01-03-2019)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 26,65 (onder voorbehoud)
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
In dit zakboek vindt u gemakkelijk en snel informatie over uw bevoegdheden als opsporingsambtenaar, veel voorkomende misdrijven en andere praktische onderwerpen. Strafvordering en strafrecht worden in dit zakboek praktisch, overzichtelijk en in helder taalgebruik samengevat. Een essentieel naslagwer... Lees verder
6
Bewijs / Strafzaken 34 / deel Handboek - J.M. Reijntjes - ISBN: 9789013151206
ebook

Bewijs / Strafzaken 34 / deel Handboek

J.M. Reijntjes

(Nederlands, E-book, 12-11-2018)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 28,55 (onder voorbehoud)
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
Het blijft één van de kernthema#s binnen het strafprocesrecht: het bewijs. Wanneer is er sprake van #bewijs#? Hoe wordt bewijs geleverd? En vooral: hoe kan effectief tegenspel worden geboden? Stuk voor stuk fundamentele vragen, die als een rode draad door het strafprocesrecht lopen. Deze uitgave bie... Lees verder
7
De praktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling in relatie tot speciale preventie en re-integratie - J. uit Beijerse - ISBN: 9789462749238
ebook

De praktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling in relatie tot speciale preventie en re-integratie

J. uit Beijerse

(Nederlands, E-book, 18-07-2018)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 50,50 (onder voorbehoud)
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
Dit boek bevat de bevindingen van het onderzoek naar de toepassingspraktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) dat is uitgevoerd door onderzoekers van de sectie strafrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam, in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Aanleiding hierv... Lees verder
8
Beklag over niet vervolgen - A.W.J. Benschop - ISBN: 9789462748170
ebook

Beklag over niet vervolgen

Hoe gaat het Openbaar Ministerie om met art. 12 Sv-zaken?

A.W.J. Benschop

(Nederlands, E-book, 15-03-2018)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 27,00 (onder voorbehoud)
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
Een aangifte van een strafbaar feit door een burger leidt vaak niet tot een strafvervolging. De officier van justitie kan beslissen dat de zaak niet aan de rechter wordt voorgelegd, maar wordt geseponeerd. Tegen deze beslissing kan de belanghebbende zich op grond van artikel 12 Wetboek van Straf... Lees verder
9
De strafbaarstelling van arbeidsuitbuiting in Nederland - Sjarai Lestrade - ISBN: 9789013148510
ebook

De strafbaarstelling van arbeidsuitbuiting in Nederland

Sjarai Lestrade

(Nederlands, E-book, 08-03-2018)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 74,50 (onder voorbehoud)
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
Bootvluchtelingen uit Eritrea die tegen kost en inwoning in Nederland werken. Filipijnse matrozen die minder betaald krijgen dan het minimumloon. Voorbeelden te over! Maar waar ligt nu de grens tussen arbeidsuitbuiting en (ronduit) slecht werkgeverschap? Een boeiende dissertatie over de inhoud e... Lees verder
10
De kunst van een humaan strafrecht - Constantijn Kelk - ISBN: 9789462748293
ebook

De kunst van een humaan strafrecht

Constantijn Kelk

(Nederlands, E-book, 22-02-2018)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 56,00 (onder voorbehoud)
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
Deze bundel bevat een selectie van de belangrijkste en bekendste artikelen van de hand van de auteur gedurende de afgelopen decennia. Zij bieden een tamelijk breed scala beschouwingen over de humaniteit en het morele gehalte van het strafrecht, zoals past in een hedendaagse samenleving die voldoet a... Lees verder
11
Totdat het tegendeel is bewezen - J.H.B. Bemelmans - ISBN: 9789013147810
ebook

Totdat het tegendeel is bewezen

J.H.B. Bemelmans

(Nederlands, E-book, 18-01-2018)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 65,50 (onder voorbehoud)
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
In Nederland is een verdachte onschuldig totdat het tegendeel bewezen is. Maar wat betekent dit feitelijk voor de toepassing van het sanctierecht en strafprocesrecht? Deze uitgave verkent de onschuldpresumptie in haar volledige breedte. Van de historische grondslagen tot de rechtspraak van het EH... Lees verder
12
Over de grenzen van de discipline - ISBN: 9789462747111
ebook

Over de grenzen van de discipline

interactions between and within criminal law and criminology

(Nederlands, E-book, 07-11-2017)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 22,00 (onder voorbehoud)
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
Deze bundel is uitgekomen ter gelegenheid van de Landelijke Promovendidag van onderzoekers actief op het terrein van het strafrecht en de criminologie, die op 19 mei 2017 door het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden werd georganiseerd. Op deze dag presenteerden promo... Lees verder
13
Transnationale rechtshandhaving - Michiel Luchtman - ISBN: 9789462747562
ebook

Transnationale rechtshandhaving

over fundamentele rechten in de Europese strafrechtelijke samenwerking

Michiel Luchtman

(Nederlands, E-book, 02-08-2017)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 19,90 (onder voorbehoud)
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
De Pompe-reeks is de publicatiereeks van het Willem Pompe Instituut. In deze reeks verschijnen wetenschappelijke studies, waaronder proefschriften, zowel van instituutsmedewerkers als van auteurs die een sterke verwantschap hebben met het gedachtegoed van dit instituut. De karakteristiek daarvan is ... Lees verder
14
Routes van het Recht - ISBN: 9789462746725
ebook

Routes van het Recht

over de rechtspsychologie

(Nederlands, E-book, 25-07-2017)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 46,00 (onder voorbehoud)
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
De rechtspsychologie gaat over het gedrag van mensen in het recht. Over getuigen en hoe zij worden ondervraagd. Over rechters en hoe zij beslissen. Over politiemensen en hoe zij misdrijven proberen op te lossen. Over verdachten en over hoe en waarom zij misdrijven plegen. In Routes van het Recht wor... Lees verder
15
Onderneming en strafbaar feit - Aldo Verbruggen - ISBN: 9789012397407
ebook

Onderneming en strafbaar feit

Aldo Verbruggen

(Nederlands, E-book, 18-03-2017)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 32,50 (onder voorbehoud)
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
Lange tijd ging de aandacht van justitie hoofdzakelijk uit naar de klassieke individuele criminaliteit. De laatste jaren zijn echter ook bedrijven onderwerp van strafrechtelijk onderzoek. Soms voor moedwillig strafbaar handelen, soms doordat individuele medewerkers hun werkgever in problemen brachte... Lees verder
16
Strafrecht - J.P. Cnossen - ISBN: 9789462741911
ebook

Strafrecht

J.P. Cnossen

(Nederlands, E-book, 28-10-2015)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 8,00 (onder voorbehoud)
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema’s, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. De Boom Basics zijn bestemd voor studenten die een juridische opleiding volgen aan een universiteit of hogeschool. Voor ... Lees verder
17
Onderzoek door de rechter-commissaris in strafzaken - R.G.A. Beaujean - ISBN: 9789013119213
ebook

Onderzoek door de rechter-commissaris in strafzaken

R.G.A. Beaujean

(Nederlands, E-book, 28-05-2015)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 27,25 (onder voorbehoud)
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
Op 1 januari 2013 zijn de Wet versterking positie rechter-commissaris (Stb. 2011, 600) en de Wet herziening regels betreffende de processtukken in strafzaken (Stb. 2011, 601) in werking getreden. Deze wetswijzigingen hebben gevolgen voor de wijzen waarop de rechter-commissaris door de officier van j... Lees verder
18
Ambtshalve onderzoeken en beslissen in strafzaken - W.H. Vellinga - ISBN: 9789013130836
ebook

Ambtshalve onderzoeken en beslissen in strafzaken

W.H. Vellinga

(Nederlands, E-book, 27-05-2015)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 47,00 (onder voorbehoud)
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
Aan de strafrechter komen vele bevoegdheden toe die hij ambtshalve kan aanwenden. In de praktijk blijkt het niet zo eenvoudig te bepalen wanneer er wel of niet van die bevoegdheden gebruik moet worden gemaakt: Een getuige oproepen om het bewijs rond te krijgen ook al vraagt de officier van justit... Lees verder
19
Kroniek van het strafrecht / 2014 - ISBN: 9789013130973
ebook

Kroniek van het strafrecht / 2014

(Nederlands, E-book, 20-03-2015)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 37,50 (onder voorbehoud)
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
In de Kroniek van het strafrecht 2014 wordt een handzaam overzicht gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen in het straf(proces)recht, inclusief het penitentiair recht in 2014. Zo ontbreken in deze editie natuurlijk niet de belangrijke overzichtsarresten over het oproepen van getuigen en over het... Lees verder
20
Sporen in het strafrecht - ISBN: 9789013125375
ebook

Sporen in het strafrecht

liber amicorum Jan Sjocrona

(Nederlands, E-book, 02-07-2014)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 68,50 (onder voorbehoud)
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
Dit boek Sporen in het strafrecht is geschreven ter ere van Jan Sjöcrona, die op 1 februari 2014 een punt achter zijn actieve carrière als raadsman in strafzaken heeft gezet. In de vele jaren die hij rechtsbijstand heeft verleend en ook in diverse wetenschappelijke publicaties heeft hij zijn sporen ... Lees verder
21
Ad hunc modum - A.J. Machielse - ISBN: 9789013118988
ebook

Ad hunc modum

opstellen over materieel strafrecht

A.J. Machielse

(Nederlands, E-book, 26-11-2013)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 68,00 (onder voorbehoud)
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
Dit boek is onder redactie van Jan Watse Fokkens, Piet Hein van Kempen, Henny Sackers en Paul Vegter tot stand gekomen ter gelegenheid van het afscheid van Ad Machielse van de Radboud Universiteit Nijmegen en als advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Lees verder
22
De kroongetuige in het Nederlandse strafproces - Sander Janssen - ISBN: 9789460949241
ebook

De kroongetuige in het Nederlandse strafproces

vertrouwen is goed, controle is beter

Sander Janssen

(Nederlands, E-book, 20-11-2013)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 55,50 (onder voorbehoud)
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
Het fenomeen kroongetuige mag zich de laatste jaren in toenemende mate in de belangstelling verheugen, niet alleen bij de opsporing en vervolging van grote strafzaken maar ook in de media en in de maatschappij. De berichtgeving is meestal niet positief van toon. Met name doordat kroongetuigen met en... Lees verder
23
Veelzijdige gedachten - ISBN: 9789460948978
ebook

Veelzijdige gedachten

liber amicorum prof. dr. Chrisje Brants

(Nederlands, E-book, 07-11-2013)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 44,00 (onder voorbehoud)
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
In deze rijke en leerzame bundel wordt een groot aantal zeer verschillende aspecten en problemen van de strafrechtspleging, het straf- en strafprocesrecht, de criminologie en de forensische psychiatrie en psychologie behandeld. De auteurs hebben hun bijdragen in het bredere perspectief geplaatst van... Lees verder