Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.X sluit
Uitgebreid zoeken

Staats- en bestuursrecht

< Terug naar Recht
Verfijnen

Op taal:


Op prijs:

 • Alle prijzen
 • € 0 - € 12.50
 • € 12.50 - € 25
 • € 25 - € 50
 • € 50 - € 100
 • > € 100

Op jaar:

 • Alle jaartallen
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005

Nieuwste titels

Sorteer op: datum prijs titels auteur RSS feed
1
Tekst &amp; Commentaar Gemeentewet Provinciewet - ISBN: 9789013152128
ebook
Order now

Tekst & Commentaar Gemeentewet Provinciewet

(Nederlands, E-book, 12-08-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 238,65
Genre: Staats- en bestuursrecht
In deze titel vindt u bondig commentaar en direct toepasbare uitleg bij de Gemeentewet, Provinciewet én de Wet gemeenschappelijke regelingen. Voor iedereen die beroepshalve te maken heeft met gemeenten, provincies en waterschappen. Deze geheel bijgewerkte editie weerspiegelt de stand van 1 april 201... Lees verder
2
Grip op datalekken - ISBN: 9789013151954
ebook
Order now

Grip op datalekken

Handreiking voor het beheersen van datalekrisico's

(Nederlands, E-book, 25-07-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 50,50
Genre: Staats- en bestuursrecht
Een datalek is een nachtmerrie voor iedere persoon of bedrijf. Hoe kunt u dit voorkomen? En welke stappen moet u zetten wanneer u toch een datalek overkomt? Deze volledig vernieuwde editie biedt actuele en praktische handvatten om datalekken te voorkomen en af te handelen. Zo kunt u direct aan de sl... Lees verder
3
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - ISBN: 9789013152203
ebook
Order now

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

(Nederlands, E-book, 15-08-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 133,20
Genre: Staats- en bestuursrecht
De korte, heldere commentaren in deze uitgave helpen u snel antwoord te vinden op tal van vragen over de Wabo en de uitvoeringsregelgeving. De vijfde druk biedt u de allerlaatste stand van zaken op het gebied van het omgevingsrecht en blikt vooruit op de nieuwe Omgevingswet. De vijfde druk van Teks... Lees verder
4
Handboek Caribisch bestuursprocesrecht - Johannes Drop - ISBN: 9789462745339
ebook
Order now

Handboek Caribisch bestuursprocesrecht

Johannes Drop

(Nederlands, E-book, 09-07-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 39,50
Genre: Staats- en bestuursrecht
Het Caribisch bestuursprocesrecht heeft sedert invoering van de landsverordeningen administratieve rechtspraak in Aruba en de voormalige Nederlandse Antillen een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Inmiddels is er sprake van uitgebreide jurisprudentie met betrekking tot vrijwel alle bepalingen daaruit.... Lees verder
5
De strijd om schaarse vergunningen - Mark van Weeren - ISBN: 9789013152937
ebook
Order now

De strijd om schaarse vergunningen

Mark van Weeren

(Nederlands, E-book, 28-06-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 38,85
Genre: Staats- en bestuursrecht
Dit boek vormt een praktisch kompas door vergunningland. Het schetst in begrijpelijke taal het gehele speelveld rondom (schaarse) vergunningen voor ondernemers, vergunninginstanties en juristen. Van aanvraag tot bezwaar # en alles daartussen. Vol direct toepasbare voorbeelden en tips voor slimme ond... Lees verder
6
Tekstuitgave Regelgeving Ruimtelijke Ordening 2019/2020 - ISBN: 9789013152494
ebook
Order now

Tekstuitgave Regelgeving Ruimtelijke Ordening 2019/2020

(Nederlands, E-book, 05-08-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 94,65
Genre: Staats- en bestuursrecht
Deze tekstuitgave verschaft u een actueel overzicht van de meest actuele wetten en regels op het dynamische speelveld van ruimtelijke ordening en aangrenzende rechtsgebieden. De onderwerpen worden zowel vanuit een publiekrechtelijk als een privaatrechtelijk oog bezien. Compleet en actueel # bijgewer... Lees verder
7
Duurzame gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet - ISBN: 9789013154382
ebook
Order now

Duurzame gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet

(Nederlands, E-book, 22-06-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 33,30
Genre: Staats- en bestuursrecht
Om de vernietiging van de aarde tegen te gaan is duurzame gebiedsontwikkeling vereist. De Omgevingswet zal bestaande knelpunten voor deze ontwikkeling in de wetgeving oplossen. Maar een cultuurverandering is hét knelpunt voor duurzame gebiedsontwikkeling en voor een succesvolle invoering van de Omge... Lees verder
8
Verdragenrecht - C.B. Modderman - ISBN: 9789013151527
ebook
Order now

Verdragenrecht

Het internationale en Nederlandse recht betreffende tot totstandkoming, werking en beëindiging van verdragen

C.B. Modderman

(Nederlands, E-book, 29-05-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 40,50
Genre: Staats- en bestuursrecht
In deze mastermonografie vindt u een complete en actuele weergave van het verdragenrecht: de belangrijkste regels, jurisprudentie en andere bronnen. Zowel de internationale als Nederlandse vertakkingen van dit rechtsgebied worden grondig tegen het licht gehouden. Een handzaam overzicht voor zowel de... Lees verder
9
De rechtsverhouding tussen erfpachter en erfverpachter - J. Broese van Groenou - ISBN: 9789013153354
ebook
Order now

De rechtsverhouding tussen erfpachter en erfverpachter

J. Broese van Groenou

(Nederlands, E-book, 13-05-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 99,90
Genre: Staats- en bestuursrecht
Dit proefschrift biedt een uitvoerig overzicht van het recht van erfpacht in Nederland. De lezer krijgt inzicht in de hierbij relevante wet- en regelgeving, de doctrine en de (actuele) rechtspraak over de rechtsverhouding tussen erfpachter en erfverpachter. Bij de vestiging van een erfpachtrecht st... Lees verder
10
Overheidsaansprakelijkheid voor het verstrekken van onjuiste informatie - S.A.L. van de Sande - ISBN: 9789013154016
ebook
Order now

Overheidsaansprakelijkheid voor het verstrekken van onjuiste informatie

S.A.L. van de Sande

(Nederlands, E-book, 29-04-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 77,70
Genre: Staats- en bestuursrecht
Wanneer is de overheid aansprakelijk voor het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie aan de burger? En in hoeverre is een uitbreiding of beperking van deze aansprakelijkheid wenselijk? Deze bundel biedt een actueel, uitputtend overzicht en een analyse van de rechtspraak omtrent aansprake... Lees verder
11
Ruimtelijk bestuursrecht / 2019/1 - ISBN: 9789013152425
ebook
Order now

Ruimtelijk bestuursrecht / 2019/1

(Nederlands, E-book, 03-04-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 101,85
Genre: Staats- en bestuursrecht
Bent u werkzaam op het gebied van ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling en omgevingsbeleid? Deze uitgave bevat een compleet en geordend overzicht van alle relevante wetten en uitvoeringsregelingen waar u gedurende de werkdag mee te maken krijgt. Van regelgeving over ruimtelijke ordening tot aan ... Lees verder
12
De gewone rechter en de bestuursrechtspraak - J.A.M. van Angeren - ISBN: 9789013153248
ebook
Order now

De gewone rechter en de bestuursrechtspraak

J.A.M. van Angeren

(Nederlands, E-book, 03-04-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 94,35
Genre: Staats- en bestuursrecht
Hoe is de taakverdeling tussen de gewone rechter (de burgerlijke rechter en de strafrechter) en de bestuursrechter geregeld? Dit boekwerk biedt essentieel inzicht in deze complexe verhouding, waarbij geput wordt uit de grondwet en verschillende overige wetten. Ook komen ontwikkelingen in rechtspraak... Lees verder
13
Hoofdstukken van privaatrechtelijk overheidshandelen - P.J. Huisman - ISBN: 9789013149982
ebook
Order now

Hoofdstukken van privaatrechtelijk overheidshandelen

P.J. Huisman

(Nederlands, E-book, 02-04-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 79,90
Genre: Staats- en bestuursrecht
Deze titel bevat een actueel en compleet overzicht van de belangrijkste thema#s op het terrein van het privaatrechtelijk overheidshandelen en de semipublieke instellingen. De uitgave neemt een uniek perspectief in door publiek- en privaatrecht vanuit een governancebenadering te bezien. Van het aand... Lees verder
14
Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat / 2 rechtsbescherming Overheidsaansprakelijkheid - R.J.N. Schl&Atilde;&para;ssels - ISBN: 9789013153873
ebook
Order now

Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat / 2 rechtsbescherming Overheidsaansprakelijkheid

R.J.N. Schlössels

(Nederlands, E-book, 26-03-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 72,15
Genre: Staats- en bestuursrecht
Het handboek Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat behandelt het algemeen deel van het bestuursrecht vanuit een zo breed mogelijke benadering. Niet alleen de normerende en waarborgfunctie van het bestuursrecht komen aan de orde, maar ook de instrumentele functie. De instrumentele functie van het b... Lees verder
15
Tekstuitgave Algemene wet bestuursrecht 2019 - ISBN: 9789013153361
ebook
Order now

Tekstuitgave Algemene wet bestuursrecht 2019

Inclusief recente Awb-jurisprudentie uit de milieupraktijk

(Nederlands, E-book, 01-04-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 126,00
Genre: Staats- en bestuursrecht
Bent u werkzaam binnen het werkveld van het milieurecht? En houdt u zich daarbinnen bezig met de toepassing van het algemeen bestuursrecht? Dan vormt deze uitgave voor u een essentieel naslagwerk. U vindt hierin namelijk naast de gehele wettekst meer dan honderd pagina#s recente Awb- jurisprudentie,... Lees verder
16
Tekst &amp; Commentaar Ruimtelijk bestuursrecht - ISBN: 9789013150087
ebook
Order now

Tekst & Commentaar Ruimtelijk bestuursrecht

(Nederlands, E-book, 08-04-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 227,55
Genre: Staats- en bestuursrecht
In deze 10e druk vindt u de laatste stand van zaken op het gebied van het ruimtelijk bestuursrecht. De belangrijkste wet- en regelgeving voorzien van korte, heldere commentaren voor een snel begrip. Zowel wetgeving als commentaar is opgenomen naar de stand van 1 januari 2019. Deze 10e druk van Teks... Lees verder
17
Zakboek Strafrecht voor de Hulpofficier / 2019 - M.G.M. Hoekendijk - ISBN: 9789013150681
ebook
Order now

Zakboek Strafrecht voor de Hulpofficier / 2019

M.G.M. Hoekendijk

(Nederlands, E-book, 01-03-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 32,75
Genre: Staats- en bestuursrecht
In het Zakboek Strafrecht voor de Hulpofficier 2019 vindt u actuele en betrouwbare informatie over veel voorkomende misdrijven en overtredingen. Het zakboek is voorzien van een omvangrijke inhoudsopgave en index. De overzichtelijke en praktijkgerichte insteek helpt u als hulpofficier sneller zaken ... Lees verder
18
Zakboek Wetteksten voor de algemeen en buitengewoon opsporingsambtenaar 2019 - M.G.M. Hoekendijk - ISBN: 9789013150605
ebook
Order now

Zakboek Wetteksten voor de algemeen en buitengewoon opsporingsambtenaar 2019

M.G.M. Hoekendijk

(Nederlands, E-book, 01-03-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 36,10
Genre: Staats- en bestuursrecht
Wilt u uw zaken beter en sneller afhandelen? Houd dan dit zakboek bij de hand. U vindt hierin de actuele regelgeving die u nodig heeft voor uw dagelijkse opsporingswerkzaamheden. Ook helpt dit zakboek u vertraging en zelfs vrijspraken bij de verdere afhandeling van strafzaken te voorkomen. In het Z... Lees verder
19
Zakboek Wetteksten voor de Hulpofficier / 2019 - M.G.M. Hoekendijk - ISBN: 9789013150629
ebook
Order now

Zakboek Wetteksten voor de Hulpofficier / 2019

M.G.M. Hoekendijk

(Nederlands, E-book, 01-03-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 33,30
Genre: Staats- en bestuursrecht
Dit zakboek is een onmisbare hulp bij uw dagelijkse opsporingswerkzaamheden. U vindt hierin de belangrijkste onderdelen uit regelingen die voor u als hulpofficier van justitie van belang zijn. Zo krijgt u meer gedaan in minder tijd # en kunt u vertraging en zelfs vrijspraken bij de verdere afhandeli... Lees verder
20
Zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier / 2019 - M.G.M. Hoekendijk - ISBN: 9789013150643
ebook
Order now

Zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier / 2019

M.G.M. Hoekendijk

(Nederlands, E-book, 01-03-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 43,85
Genre: Staats- en bestuursrecht
In dit zakboek vindt u de belangrijkste bevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering en een aantal bijzondere wetten. Praktische voorbeelden, handige stappenschema#s en tabellen zorgen ervoor dat u de informatie direct kunt toepassen. Zo kunt u uw zaken goed en efficiënt afhandelen. Als (hulp)of... Lees verder
21
Formeren anno 2017 - Paul Bovend&Atilde;ert - ISBN: 9789013153002
ebook
Order now

Formeren anno 2017

Evaluatie van de langste kabinetsformatie uit de parlementaire geschiedenis

Paul BovendÉert

(Nederlands, E-book, 18-02-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 44,40
Genre: Staats- en bestuursrecht
Formeren anno 2017 is de boekuitgave van de officiële evaluatie van de kabinetsformatie van 2017, geschreven mede op basis van gesprekken met alle betrokkenen. Het rapport is uitgebracht aan het presidium van de Tweede kamer. Een belangwekkende uitgave voor iedereen die zich bezighoudt met de formel... Lees verder
22
25 jaar Awb In eenheid en verscheidenheid - ISBN: 9789013152951
ebook
Order now

25 jaar Awb In eenheid en verscheidenheid

(Nederlands, E-book, 12-02-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 83,25
Genre: Staats- en bestuursrecht
De Algemene wet bestuursrecht viert 1 januari 2019 haar zilveren jubileum. Dat verdient aandacht want de betekenis van de Awb op de ontwikkeling van het bestuursrecht in Nederland valt moeilijk te overschatten. Maar liefst 87 auteurs afkomstig uit verschillende generaties en functionele gebieden van... Lees verder
23
Praktijkgids Ambtenarenrecht 2019 - ISBN: 9789013149029
ebook
Order now

Praktijkgids Ambtenarenrecht 2019

(Nederlands, E-book, 31-12-2018)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 149,85
Genre: Staats- en bestuursrecht
Bent u als ambtenaar werkzaam bij de Rijksoverheid of bij een decentrale overheid? Deze praktische gids geeft u een compleet overzicht van uw rechtspositie, inclusief voorbeelden, tips en jurisprudentie. De auteurs behandelen de gehele levensloop # van aanstelling als ambtenaar tot pensioen # en sta... Lees verder