Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.X sluit
Uitgebreid zoeken
E-book

Rechtsverwerking en klachtplichten

Vooraankondiging
Rechtsverwerking en klachtplichten - ISBN: 9789013155068
Prijs: € 47,50 (onder voorbehoud)
Beschikbaarheid: Nog niet verschenen.
Mediatype: E-book (16-04-2020)
Genre: Privaatrecht
U kunt dit product niet bestellen

Beschrijving

Deze uitgave behandelt de leerstukken rechtsverwerking en de klachtplichten bij ondeugdelijke prestaties (art. 6:89 en 7:23 BW). Veel inzichten voor zowel de rechtspraktijk, bedrijfsjuristen als academici. Dit deel van Monografieën BW behandelt de leerstukken rechtsverwerking en de klachtplichten bij ondeugdelijke prestaties (art. 6:89 en 7:23 BW). Bij de bespreking van rechtsverwerking komen aan bod: - de verhouding van rechtsverwerking tot verwante rechtsfiguren (als onder meer afstand van recht, verjaring en verval en misbruik van bevoegdheid) - rechtsverwerking buiten het vermogensrecht (zoals in het burgerlijk procesrecht, het personen- en familierecht, het intellectuele eigendomsrecht en het bestuursrecht) - de grondslagen van en vereisten voor rechtsverwerking - de gedifferentieerde rechtsgevolgen van rechtsverwerking en processuele aspecten. Ook schenken de auteurs kort aandacht aan de historie van het leerstuk van rechtsverwerking en aan rechtsverwerkingsachtige figuren in Duitsland, België, Frankrijk en Engeland. Bij de behandeling van de klachtplichten ingevolge art. 7:23 en 6:89 BW wordt onder meer ingegaan op het begintijdstip en de lengte van de klachttermijn en de wijze van kennisgeving. Ook bespreken de auteurs welke remedies verloren gaan voor de crediteur/koper als hij niet (tijdig) voldoet aan zijn klachtplicht, de reikwijdte van deze klachtplichten en vragen van stelplicht en bewijslast. Daarnaast wordt bezien in hoeverre partijen in een contractueel beding van art. 6:89 en art. 7:23 BW kunnen afwijken. Ten slotte komt de onderzoeks- en klachtplicht ingevolge het Weens Koopverdrag (CISG), het Gemeenschappelijk Europees Kooprecht en de Draft Common Frame of Reference aan bod. Deze uitgave biedt u een overzicht van dit omvangrijke onderwerp. Dat maakt het ideaal studiemateriaal voor studenten, maar ook een naslagwerk voor de rechtspraktijk, bedrijfsjuristen en academici. Prof. mr. Rieme-Jan Tjittes is advocaat en partner van BarentsKrans in Den Haag. Tevens is hij hoogleraar Privaatrecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en rechter-plaatsvervanger in de Netherlands Commercial Court. Hij treedt regelmatig op als arbiter in nationale en internationale arbitrages en als #expert witness on Dutch law# in internationale procedures en arbitrages. Hij is ook advocaat bij de Hoge Raad. Mr. Hugo Boom is advocaat bij BarentsKrans in Den Haag. Hij procedeert en adviseert op het gebied van het commerciële contractenrecht, zowel in feitelijke instanties, in arbitrage als bij de Hoge Raad. Daarnaast publiceert hij regelmatig over verbintenisrechtelijke onderwerpen.

Details

Titel: Rechtsverwerking en klachtplichten
Mediatype: E-book
Taal: Nederlands
Druk: 4
Uitgever: Wolters Kluwer Nederland B.V.
Publicatiedatum: 2020-04-16
NUR: Privaatrecht
ISBN/ISBN13: 9789013155068
Intern nummer: 45817046