Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.X sluit
Uitgebreid zoeken
E-book

Europees recht en Nederlands vermogensrecht

Vermogensrecht algemeen

Europees recht en Nederlands vermogensrecht - A.S.  Hartkamp - ISBN: 9789013151350
Prijs: € 88,50 (onder voorbehoud)
Beschikbaarheid: Uitverkocht (U kunt dit boek niet meer bestellen)
Mediatype: E-book (04-01-2019)
Genre: Privaatrecht
U kunt dit product niet bestellen

Beschrijving

De invloed van het Europese recht op het nationale privaatrecht blijft toenemen. Deze publicatie verschaft u grondig inzicht in de wijze waarop deze rechtsgebieden op elkaar inwerken. Er is geen andere uitgave die een dergelijk compleet overzicht biedt van de Europese regelingen relevant voor het in Nederland geldende vermogensrecht. De vierde editie van Asser-deel 3-I Europees recht en Nederlands vermogensrecht verschijnt in een tijd waarin het Europese recht steeds verder vervlochten raakt met het Nederlandse vermogensrecht. Het deel biedt allereerst een beknopte inleiding in het Europese recht, inhoudelijk toegespitst op de beoefening van het privaatrecht. Vervolgens maakt de lezer kennis met de verschillende rechtsbronnen: het Verdrag inzake de Werking van de Europese Unie (VWEU), de algemene beginselen van Unierecht, richtlijnen, verordeningen, het EVRM en het EU-Handvest van de grondrechten. Per rechtsbron wordt belicht waarin het belang ervan voor het Nederlandse vermogensrecht schuilt. De lezer verkrijgt hierbij antwoorden op essentiële vragen omtrent de interactie tussen het Europese recht en het nationale privaatrecht. Hoe wordt de nationale privaatrechtelijke wetgeving aan direct werkend Europees recht getoetst? Wat is de directe inwerking van Europees recht op rechtsverhoudingen tussen particulieren? En welke indirecte inwerking van Europees recht is zichtbaar in die rechtsverhoudingen via de open normen van het nationale recht? Europese invloeden vermogensrecht Deze vierde druk bevat de - wederom omvangrijke # rechtspraak en literatuur die sinds de vorige druk uit 2015 zijn verschenen. De uitgave bevat een tweetal Annexen. De eerste biedt een korte inhoudelijke beschrijving van de voor het algemene vermogensrecht belangrijke Europese richtlijnen. De tweede belicht diverse Europese regels die, hoewel ze geen geldend recht zijn, zich lenen als inspiratiebron voor wetgevers en rechters op Europees en nationaal niveau.

Details

Titel: Europees recht en Nederlands vermogensrecht
auteur: A.S. Hartkamp
Mediatype: E-book
Taal: Nederlands
Druk: 4
Uitgever: Wolters Kluwer Nederland B.V.
Publicatiedatum: 2019-01-04
NUR: Privaatrecht
ISBN/ISBN13: 9789013151350
Intern nummer: 43516878