Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.X sluit
Uitgebreid zoeken
E-book

Erfrecht civiel en fiscaal

Erfrecht civiel en fiscaal - ISBN: 9789013120370
Prijs: € 245,42 (onder voorbehoud)
Beschikbaarheid: Uitverkocht (U kunt dit boek niet meer bestellen)
Mediatype: E-book (16-12-2014)
Genre: Privaatrecht
U kunt dit product niet bestellen

Beschrijving

Dit deel bevat een artikelsgewijs commentaar op Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek en aanverwante wet- en regelgeving. Het commentaar is afgesloten op 1 juli 2014 zij het dat in uitzonderingsgevallen met nadien opgetreden veranderingen rekening is gehouden. Tekst & Commentaar Erfrecht civiel en fiscaal telt vijf onderdelen: Burgerlijk Wetboek, Internationaal Privaatrecht, Notariële Wetgeving, Belastingwetgeving en Bilaterale Belastingverdragen. `Burgerlijk Wetboek bevat heel Boek 4, de titels Gemeenschap en Vruchtgebruik van Boek 3, de titel Schenking van Boek 7, het erfrechtelijke overgangsrecht en het oude Vierde Boek. Het erfrechtelijke IPR omvat commentaar op Titel 12 van Boek 10 BW, het Haagse testamentvormenverdrag en het Haagse erfrechtverdrag. Bovendien is zonder commentaar de Europese erfrechtverordening opgenomen. Genummerd, verdeeld over de hiervoor genoemde andere hoofdthemas en grotendeels becommentarieerd is de overige regelgeving opgenomen. Het boek is bestemd voor iedereen die in praktijk of studie te maken heeft met erfrecht in al zijn aspecten: notarissen, rechters, beroepsbeoefenaren en hun organisaties, vermogensbeheerders, belastingadviseurs, estate planners, juristen die adviseren, procederen en rechtspreken, docenten en studenten. Met de rechtspraak is bij de bewerking van het commentaar in ruime mate rekening gehouden, uiteraard met inachtneming van de beknoptheid die deze uitgave kenmerkt. Afgezien van verwijzing naar jurisprudentie van nationale gerechten wordt in beginsel slechts verwezen naar uitspraken van de Hoge Raad der Nederlanden. Lagere jurisprudentie komt niet anders dan bij hoge uitzondering aan de orde. Evenmin passen verwijzingen naar literatuur in de formule van deze uitgave. Tekst & Commentaar Erfrecht civiel en fiscaal is voorzien van een uitgebreid trefwoordenregister.

Details

Titel: Erfrecht civiel en fiscaal
Mediatype: E-book
Taal: Nederlands
Druk: 5
Aantal pagina's: 1249
Uitgever: Wolters Kluwer Nederland B.V.
Publicatiedatum: 2014-12-16
NUR: Privaatrecht
ISBN/ISBN13: 9789013120370
Intern nummer: 29641321