Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.X sluit
Uitgebreid zoeken

Privaatrecht

< Terug naar Recht
Verfijnen

Op taal:


Op prijs:

 • Alle prijzen
 • € 0 - € 12.50
 • € 12.50 - € 25
 • € 25 - € 50
 • € 50 - € 100
 • > € 100

Op jaar:

 • Alle jaartallen
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005

Verwachte titels

Rechtsverwerking en klachtplichten - ISBN: 9789013155068
Handboek Erfrecht - ISBN: 9789013154306
Samenloop - ISBN: 9789013153620
De rekening-courantverhouding - ISBN: 9789013150704
Afstand van recht - ISBN: 9789013154795
Internationale kinderontvoering - ISBN: 9789013151091
Minderjarigen en (de zorg voor hun) vermogen - J.H.M. ter Haar - ISBN: 9789460947797

Nieuwste titels

Sorteer op: datum prijs titels auteur RSS feed
1
Huurrechtmemo 2011/2012 - ISBN: 9789013086966
ebook

Huurrechtmemo 2011/2012

(Nederlands, E-book, 01-05-2011)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 45,60 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
De wetgeving van belang voor het huurrecht is zo omvangrijk en gevarieerd dat dit alleen al een bundeling van de meest gehanteerde regelingen rechtvaardigt. Centraal in dit memo staat het recht van titel 7.4 Burgerlijk Wetboek, met de bijbehorende algemene maatregelen van bestuur. Tevens zijn opg... Lees verder
2
Asser 7-IV opdracht - ISBN: 9789013093995
ebook

Asser 7-IV opdracht

incl. geneeskundige behandelingsovereenkomst en de reisovereenkomst

(Nederlands, E-book, 06-02-2013)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 108,45 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Sinds de laatste bewerking van titel 7.7 van het BW door Prof. mr. S.C.J.J. Kortmann in 1994 zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest ten aanzien van de overeenkomst van opdracht. Er is een stroom aan belangrijke jurisprudentie, met name op het gebied van beroepsaansprakelijkheid en zorgplichten, ... Lees verder
3
Handboek gezondheidsrecht / Deel 1 / deel Uittreksel - ISBN: 9789462121683
ebook

Handboek gezondheidsrecht / Deel 1 / deel Uittreksel

(Nederlands, E-book, 14-08-2013)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 5,95 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Dit is het uittreksel behorend bij het boek Handboek gezondheidsrecht. Deel 1 (5e druk; ISBN 9789031351510) van H.J.J. Leenen, J.K.M. Gevers, J. Legemaate. Uittreksels van studentsonly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te krijgen. Ze geven be... Lees verder
4
Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht / deel Uittreksel - ISBN: 9789462122086
ebook

Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht / deel Uittreksel

(Nederlands, E-book, 14-08-2013)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 5,95 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Dit is het uittreksel behorend bij het boek Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht (9e druk; ISBN 9789013056518) van L. Strikwerda. Uittreksels van studentsonly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te krijgen. Ze geven beknopt... Lees verder
5
Hoofdstukken vermogensrecht / deel Uittreksel - ISBN: 9789462121874
ebook

Hoofdstukken vermogensrecht / deel Uittreksel

(Nederlands, E-book, 14-08-2013)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 5,95 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Dit is het uittreksel behorend bij het boek Hoofdstukken vermogensrecht (9e druk; ISBN 9789013074635) van J.H. Nieuwenhuis. Uittreksels van studentsonly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te krijgen. Ze geven beknopt - in ca. 10% van het aanta... Lees verder
6
Compendium van het burgerlijk procesrecht / deel Uittreksel - ISBN: 9789462120754
ebook

Compendium van het burgerlijk procesrecht / deel Uittreksel

(Nederlands, E-book, 14-08-2013)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 5,95 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Dit is het uittreksel behorend bij het boek Compendium van het Burgerlijk procesrecht (17e druk; ISBN 9789013065350) van A.S. Rueb. Uittreksels van studentsonly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te krijgen. Ze geven beknopt - in ca. 10% van h... Lees verder
7
Erfrecht civiel en fiscaal - ISBN: 9789013120370
ebook

Erfrecht civiel en fiscaal

(Nederlands, E-book, 16-12-2014)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 245,40 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Dit deel bevat een artikelsgewijs commentaar op Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek en aanverwante wet- en regelgeving. Het commentaar is afgesloten op 1 juli 2014 zij het dat in uitzonderingsgevallen met nadien opgetreden veranderingen rekening is gehouden. Tekst & Commentaar Erfrecht civiel en fi... Lees verder
8
Burgerlijk wetboek / Boek 10 - ISBN: 9789013099096
ebook

Burgerlijk wetboek / Boek 10

civil code book 10

(Nederlands, E-book, 01-02-2013)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 45,65 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Na een lange periode van voorbereiding zal op 1 januari 2012 Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek in werking treden. In deze wet zijn verschillende algemene en specifieke regels op het gebied van het internationaal privaatrecht bijeengebracht. Hiermee komt een aantal wettelijke regelingen van confli... Lees verder
9
Rechtspersonenrecht / 3 Overige rechtspersonen - ISBN: 9789013096842
ebook

Rechtspersonenrecht / 3 Overige rechtspersonen

handleiding tot de beoefening van het nederlands burgerlijk recht

(Nederlands, E-book, 02-11-2012)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 148,40 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Dit deel uit de serie behandelt alle andere privaatrechtelijke rechtspersonen dan NV en BV. Het gaat om de vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, stichting, en de rechtsvormen Europese vennootschap (SE), Europese coöperatieve vennootschap (SCE) en het Europees economisch samenwerki... Lees verder
10
De grenzen van het huurrecht - ISBN: 9789013129816
ebook

De grenzen van het huurrecht

(Nederlands, E-book, 20-03-2015)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 81,00 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
De bundel met opstellen is ter gelegenheid van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd aangeboden aan mr. A.D. Flesseman, autoriteit op het gebied van het huurrecht. Vooraanstaande (huurrecht)juristen hebben zestien voor de huurrechtpraktijk relevante bijdragen geschreven over onderwerpen o... Lees verder
11
Kritiek op recht - ISBN: 9789013125641
ebook

Kritiek op recht

(Nederlands, E-book, 27-06-2014)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 58,00 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Dit liber amicorum werd samengesteld ter gelegenheid van het emeritaat van Gerrit van Maanen. Hij was sinds 1989 als hoogleraar privaatrecht verbonden aan de Universiteit Maastricht. De bundel Kritiek op recht bevat tal van bijdragen op de rechtsgebieden waarvoor Gerrit van Maanen altijd veel bel... Lees verder
12
Foreseen and unforseen circumstances - ISBN: 9789013109603
ebook

Foreseen and unforseen circumstances

(Nederlands, E-book, 09-11-2012)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 35,10 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Facing the economic and financial crises of our time, parties to a contract may be confronted with unforeseen circumstances. According to Dutch law, courts of law may modify the effects of their contract or they may set it aside, in whole or in part, upon the demand of one of the parties. Is this th... Lees verder
13
Tenietgaan van beperkte rechten - ISBN: 9789013143805
ebook

Tenietgaan van beperkte rechten

(Nederlands, E-book, 06-05-2017)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 98,50 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
In art. 3:81 lid 2 BW worden redenen genoemd waarom beperkte rechten teniet kunnen gaan. Daarnaast kent de wet bijzondere gronden van tenietgaan, zoals derdenbescherming, verjaring, zuivering en lossing. In Tenietgaan van beperkte rechten gaan de auteurs in op al deze onderwerpen én op de gevolgen v... Lees verder
14
Huurrechtmemo 2019/2020 - ISBN: 9789013154160
ebook

Huurrechtmemo 2019/2020

(Nederlands, E-book, 13-06-2019)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 49,95 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
De omvang van de wetgeving met betrekking tot het huurrecht voor woon- en bedrijfsruimte neemt almaar toe. Alleen dit rechtvaardigt al een bundeling van de meest gehanteerde regelingen op dit gebied. In dit memo vindt u een zeer actueel overzicht op zakformaat. Heeft u gedurende de werkdag regelmat... Lees verder
15
Burenrecht - ISBN: 9789013154481
ebook

Burenrecht

(Nederlands, E-book, 22-07-2019)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 52,75 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Het burenrecht leeft meer dan ooit. Maar hoe steekt het juridisch exact in elkaar? In welke mate worden private buurverhoudingen beïnvloedt door het publiekrecht. In welke mate heeft het burenrecht invloed op het publiekrecht? En, welke wetsartikelen zijn relevant bij typische burenkwesties # van pr... Lees verder
16
Asser 7-X Onbenoemde overeenkomsten - ISBN: 9789013149968
ebook

Asser 7-X Onbenoemde overeenkomsten

(Nederlands, E-book, 12-08-2019)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 83,25 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Met een volledige en actuele behandeling van de onbenoemde overeenkomt, vormt dit Asser-deel het enige handboek over dit onderwerp in Nederland. Deze geactualiseerde editie bevat bovendien essentiële nieuwe wetgeving, jurisprudentie en literatuur. Een onbenoemde overeenkomst is een overeenkomst die... Lees verder
17
Europees Privaatrecht - ISBN: 9789013154108
ebook

Europees Privaatrecht

(Nederlands, E-book, 22-08-2019)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 52,75 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
In deze titel vindt u de huidige stand van het Europees privaatrecht aan de hand van verschillende bronnen toegelicht. De overzichtelijke structuur helpt u snel uw weg te vinden in de beknopte maar toch complete behandeling van de materie. Waar mogelijk legt de auteur verbanden met de nationale rech... Lees verder
18
Juridische aspecten van gaswinning - ISBN: 9789013153699
ebook

Juridische aspecten van gaswinning

Een 'Groningse' Verkenning

(Nederlands, E-book, 29-08-2019)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 43,85 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Dit is de eerste titel die juridische aspecten over gaswinning en aansprakelijkheid verkent. De uitgave bespreekt alle bestaande regelingen met betrekking tot de schadeafhandeling in chronologische volgorde, plaatst ze in perspectief en voorziet deze waar nodig van commentaar. Actuele onderwerpen zo... Lees verder
19
Cassatie in burgerlijke zaken - ISBN: 9789013096910
ebook

Cassatie in burgerlijke zaken

procesrecht

(Nederlands, E-book, 11-07-2015)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 154,50 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Deze vijfde druk is volledig vernieuwd. De omvang van veel randnummers is verkleind, waardoor de stof beter is verdeeld. Inhoudelijk is de tekst aangepast, niet alleen in verband met de ontwikkelingen in de jurisprudentie, maar ook in verband met de invoering van de Wet versterking cassatierechtspra... Lees verder
20
Internationaal privaatrecht / Internationaal personen-, familie- en erfrecht - ISBN: 9789013138726
ebook

Internationaal privaatrecht / Internationaal personen-, familie- en erfrecht

(Nederlands, E-book, 08-10-2016)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 142,50 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Demografische, sociale en culturele ontwikkelingen doen in toenemende mate netelige vragen van internationaal privaatrecht rijzen. Met dit geheel herziene Asser-deel bent u helemaal up-to-date op het gebied van het internationale personen-, familie- en erfrecht. De verdiepende informatie helpt u bij... Lees verder
21
Asser 6-I De verbintenis in het algemeen, eerste gedeelte - ISBN: 9789013140033
ebook

Asser 6-I De verbintenis in het algemeen, eerste gedeelte

(Nederlands, E-book, 28-03-2017)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 118,00 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Dit eerste deel van de vier Asser-delen over het verbintenissenrecht behandelt het eerste deel van de verbintenis in het algemeen. Aan de orde komen onder meer het begrip verbintenis, de verschillende typen verbintenissen, de bronnen van verbintenissen, pluraliteit van schuldeisers en schuldenaren, ... Lees verder
22
Een regeling voor personenschade door rampen - E.F.D. Engelhard - ISBN: 9789462743878
ebook

Een regeling voor personenschade door rampen

E.F.D. Engelhard

(Nederlands, E-book, 12-10-2015)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 25,00 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
De wetgever is voornemens om de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) uit te breiden naar onverzekerbare personenschade. De Wts is een vangnetregeling: voor gedupeerden komt hij pas in beeld als laatste regeling die opvang biedt voor hun schade. Personenschade die ontstaat door rampen word... Lees verder
23
De Actio Serviana en het Nederlandse privaatrecht - J.E. Jansen - ISBN: 9789462746596
ebook

De Actio Serviana en het Nederlandse privaatrecht

drie opstellen over de historische wortels van het hedendaagse zekerhedenrecht

J.E. Jansen

(Nederlands, E-book, 08-11-2017)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 16,00 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Dit boek bevat drie opstellen die zijn geschreven naar aanleiding van verschillende gebeurtenissen, maar alle hetzelfde thema hebben. Zij gaan over de historische wortels van het moderne zekerhedenrecht. Drie leerstellige aspecten van het zekerhedenrecht staan centraal. Het zijn achtereenvolgens de ... Lees verder