Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.X sluit
Uitgebreid zoeken

Privaatrecht

< Terug naar Recht
Verfijnen

Op taal:


Op prijs:

 • Alle prijzen
 • € 0 - € 12.50
 • € 12.50 - € 25
 • € 25 - € 50
 • € 50 - € 100
 • > € 100

Op jaar:

 • Alle jaartallen
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005

Verwachte titels

Rechtsverwerking en klachtplichten - ISBN: 9789013155068
Handboek Erfrecht - ISBN: 9789013154306
Samenloop - ISBN: 9789013153620
De rekening-courantverhouding - ISBN: 9789013150704
Afstand van recht - ISBN: 9789013154795
Internationale kinderontvoering - ISBN: 9789013151091
Minderjarigen en (de zorg voor hun) vermogen - J.H.M. ter Haar - ISBN: 9789460947797

Nieuwste titels

Sorteer op: datum prijs titels auteur RSS feed
41
Intellectuele eigendom in kort bestek - S.C. Huisjes - ISBN: 9789460947995
ebook

Intellectuele eigendom in kort bestek

S.C. Huisjes

(Nederlands, E-book, 20-07-2013)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 15,00 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Intellectuele eigendom in kort bestek is primair geschreven voor het onderwijs van de opleiding hbo-rechten. Het boek geeft op een toegankelijke manier toelichting op de meest basale aspecten van het recht van intellectuele eigendom (IE). De nadruk ligt hierbij op de juridische vraagstukken die zich... Lees verder
42
Asser 7-IV opdracht - ISBN: 9789013093995
ebook

Asser 7-IV opdracht

incl. geneeskundige behandelingsovereenkomst en de reisovereenkomst

(Nederlands, E-book, 06-02-2013)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 108,45 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Sinds de laatste bewerking van titel 7.7 van het BW door Prof. mr. S.C.J.J. Kortmann in 1994 zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest ten aanzien van de overeenkomst van opdracht. Er is een stroom aan belangrijke jurisprudentie, met name op het gebied van beroepsaansprakelijkheid en zorgplichten, ... Lees verder
43
Burgerlijk recht / deel Bronnenboek - Lydia Janssen - ISBN: 9789460945267
ebook

Burgerlijk recht / deel Bronnenboek

Lydia Janssen

(Nederlands, E-book, 25-07-2012)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 31,00 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Burgerlijk recht is een uitvoerige inleiding in nagenoeg alle onderdelen van het burgerlijk recht. Het boek is geschreven met het oog op het competentiegerichte onderwijs van het cluster juridisch van het mbo. Het boek bevat basisstof en verdiepingsstof in een kleinere letter. Deze verdiepingsstof m... Lees verder
44
Verbintenissenrecht - B.T.M. van der Wiel - ISBN: 9789460946004
ebook

Verbintenissenrecht

B.T.M. van der Wiel

(Nederlands, E-book, 19-07-2012)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 8,00 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
De Boom Basics bieden snel inzicht in een rechtsgebied. De schema's en voorbeelden komen tot de kern van de zaak. De Boom Basics zijn het startpunt voor juridische kennis! Dit deeltje biedt de student een ideale mogelijkheid om snel inzicht te krijgen in het verbintenissenrecht. Alle delen van de... Lees verder
45
Personen- en familierecht - J.A.E. van Raak-Kuiper - ISBN: 9789460946097
ebook

Personen- en familierecht

J.A.E. van Raak-Kuiper

(Nederlands, E-book, 19-07-2012)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 8,00 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
De Boom Basics bieden snel inzicht in een rechtsgebied. De schema's en voorbeelden komen tot de kern van de zaak. De Boom Basics zijn het startpunt voor juridische kennis! Dit deeltje biedt de student een ideale mogelijkheid om snel inzicht te krijgen in het belastingrecht. Alle delen van de Boom... Lees verder
46
Vastgoedtransacties - S.E. Bartels - ISBN: 9789460946028
ebook

Vastgoedtransacties

koop

S.E. Bartels

(Nederlands, E-book, 20-06-2012)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 60,00 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
In dit boek worden de praktijk en de theorie van de koop van vastgoed besproken. Om te beginnen wordt het begrip onroerende zaak behandeld, omdat het contracteren over vastgoed het onderwerp van dit handboek is. Vervolgens wordt onder andere ingegaan op de totstandkoming van de koop, de verplichting... Lees verder
47
Mandeligheid en erfdienstbaarheden - J.G. Graler - ISBN: 9789013109580
ebook

Mandeligheid en erfdienstbaarheden

J.G. Graler

(Nederlands, E-book, 07-05-2014)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 59,50 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Deze monografie gaat over mandeligheid en erfdienstbaarheden. Samen met het burenrecht behoren de mandeligheid en de erfdienstbaarheden tot dat deel van het privaatrecht dat de aspecten behandelt die tussen naburige eigenaars en bewoners van belang zijn. Iedereen kan op een zeer directe manier met d... Lees verder
48
Foreseen and unforseen circumstances - ISBN: 9789013109603
ebook

Foreseen and unforseen circumstances

(Nederlands, E-book, 09-11-2012)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 35,10 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Facing the economic and financial crises of our time, parties to a contract may be confronted with unforeseen circumstances. According to Dutch law, courts of law may modify the effects of their contract or they may set it aside, in whole or in part, upon the demand of one of the parties. Is this th... Lees verder
49
Informatieplichten - K.J.O. Jansen - ISBN: 9789013104356
ebook

Informatieplichten

over kennis en verantwoordelijkheid in contractenrecht en buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht

K.J.O. Jansen

(Nederlands, E-book, 02-11-2012)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 85,60 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Dient de verkoper van een woning kopers te wijzen op bouwtechnische gebreken? Moet de beheerder van een weg weggebruikers waarschuwen voor gaten in het wegdek? Schiet een bank tekort als zij haar cliënten slechts in algemene termen informeert over de risico's van een financieel product? Deze en derg... Lees verder
50
Het verrekenbeding - ISBN: 9789013104127
ebook

Het verrekenbeding

(Nederlands, E-book)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 74,20 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
In de Wet regels verrekenbedingen van 1 september 2002 werd de toen bestaande jurisprudentie over verrekenbedingen gecodificeerd. Helaas heeft dat niet de nodige duidelijkheid gebracht. Met name wanneer in huwelijkse voorwaarden een periodiek verrekenbeding is opgenomen, vormt het ontwarren van die ... Lees verder
51
Rechtspersonenrecht / 3 Overige rechtspersonen - ISBN: 9789013096842
ebook

Rechtspersonenrecht / 3 Overige rechtspersonen

handleiding tot de beoefening van het nederlands burgerlijk recht

(Nederlands, E-book, 02-11-2012)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 148,40 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Dit deel uit de serie behandelt alle andere privaatrechtelijke rechtspersonen dan NV en BV. Het gaat om de vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, stichting, en de rechtsvormen Europese vennootschap (SE), Europese coöperatieve vennootschap (SCE) en het Europees economisch samenwerki... Lees verder
52
Contractenrecht - A.P. Koburg - ISBN: 9789460945304
ebook

Contractenrecht

A.P. Koburg

(Nederlands, E-book, 13-02-2012)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 8,00 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schemas, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. NIEUW! Boom Basics Online Koop voor een dag of een week online toegang tot alle Boom Basics. Zoek online door alle Boom... Lees verder
53
Huurrechtmemo 2011/2012 - ISBN: 9789013086966
ebook

Huurrechtmemo 2011/2012

(Nederlands, E-book, 01-05-2011)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 45,60 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
De wetgeving van belang voor het huurrecht is zo omvangrijk en gevarieerd dat dit alleen al een bundeling van de meest gehanteerde regelingen rechtvaardigt. Centraal in dit memo staat het recht van titel 7.4 Burgerlijk Wetboek, met de bijbehorende algemene maatregelen van bestuur. Tevens zijn opg... Lees verder
54
Recht en praktijk, Huurrecht algemeen - H.J. Rossel - ISBN: 9789013096248
ebook

Recht en praktijk, Huurrecht algemeen

H.J. Rossel

(Nederlands, E-book, 08-01-2010)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 85,60 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
In Huurrecht algemeen worden de in de wet neergelegde algemene huurbepalingen behandeld (art. 7:201-230 en art. 7:231 BW). Bovendien wordt uitgebreid aandacht besteed aan algemene vermogensrechtelijke leerstukken, voor zover die van belang zijn voor de huurverhouding. Zo komt de totstandkoming va... Lees verder
55
Grensoverschrijdende betekening in burgerlijke en handelszaken - M Freudenthal - ISBN: 9789012387507
ebook

Grensoverschrijdende betekening in burgerlijke en handelszaken

M Freudenthal

(Nederlands, E-book, 04-01-2012)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 39,95 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Het 4e deel in de Monografieën Burgerlijk procesrecht behandelt alle facetten van het onderwerp grensoverschrijdende betekening. Lees verder
56
Wet op de rechtsbijstand - G.H. Lankhorst - ISBN: 9789013084887
ebook

Wet op de rechtsbijstand

G.H. Lankhorst

(Nederlands, E-book, 02-11-2012)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 48,50 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
De Wet op de rechtsbijstand voorziet in een regeling voor de verlening van rechtsbijstand aan hen die daarvoor zelf niet over voldoende financiële middelen beschikken. In dit deel uit de serie Lexplicatie is de wet voorzien van een inleiding en commentaar. Het deel bevat daarnaast een aantal relevan... Lees verder
57
Libellus Amicorum et Amicarum - Sjaak Jansen - ISBN: 9789013095586
ebook

Libellus Amicorum et Amicarum

een halve eeuw justitie, van afstammingsrecht tot grafzerken

Sjaak Jansen

(Nederlands, E-book, 02-11-2012)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 31,40 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Meer dan veertig jaar heeft Sjaak Jansen gewerkt bij het Ministerie van Justitie, thans Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het moment is aangebroken dat hij het stokje overdraagt aan het jong aanstormend talent en zelf van zijn welverdiende pensioen gaat genieten. Sjaak heeft zich in al die j... Lees verder
58
Burgerlijk wetboek / Boek 10 - ISBN: 9789013099096
ebook

Burgerlijk wetboek / Boek 10

civil code book 10

(Nederlands, E-book, 01-02-2013)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 45,65 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Na een lange periode van voorbereiding zal op 1 januari 2012 Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek in werking treden. In deze wet zijn verschillende algemene en specifieke regels op het gebied van het internationaal privaatrecht bijeengebracht. Hiermee komt een aantal wettelijke regelingen van confli... Lees verder
59
(Echt)scheidingsprocesrecht - WHB den Hartog Jager - ISBN: 9789012385206
ebook

(Echt)scheidingsprocesrecht

WHB den Hartog Jager

(Nederlands, E-book, 12-01-2011)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 51,00 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Deel 10 in de Monografieën (Echt)scheidingsrecht behandelt het voor de echtscheidingspraktijk (in ruimere zin) de belangrijkste en veel gebruikte regels van procesrecht. De auteur beschrijft deze problematiek aan de hand van wetteksten, jurisprudentie en veel praktijkvoorbeelden. Lees verder
60
Scheidingsmediation - LHM Zonnenberg - ISBN: 9789012385190
ebook

Scheidingsmediation

LHM Zonnenberg

(Nederlands, E-book, 12-01-2011)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 56,70 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Wat betekent bemiddeling voor scheidende mensen, hoe komt men tot oplossingen en wat zijn de regels voor een succesvolle bemiddeling? Lees verder
61
Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht 2010-2011 E-book - WR Kastelein - ISBN: 9789012385015
ebook

Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht 2010-2011 E-book

WR Kastelein

(Nederlands, E-book, 12-11-2010)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 43,25 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Tekst ebook Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht 2010-2011 9789012385015 Het ebook Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht omvat een keur aan wet- en regelgeving op het terrein van het gezondheidsrecht t.b.v. de rechtspraktijk. Aan de orde komen alle belangrijke themas uit het gezondheidsrecht. D... Lees verder
62
Bijzondere overeenkomsten begrepen - I. Timmer - ISBN: 9789460942549
ebook

Bijzondere overeenkomsten begrepen

I. Timmer

(Nederlands, E-book, 15-11-2010)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 18,00 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Bijzondere overeenkomsten begrepen is geschreven voor lezers en studenten met kennis van de algemene beginselen van het overeenkomstenrecht. Het behandelt de verhouding tussen algemeen en bijzonder overeenkomstenrecht, alsmede de hoofdlijnen van een selectie van bijzondere overeenkomsten uit Boek 7 ... Lees verder
63
Erfrecht en schenking - F.W.J.M. Schols - ISBN: 9789460942372
ebook

Erfrecht en schenking

F.W.J.M. Schols

(Nederlands, E-book, 22-09-2010)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 8,00 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
De Boom Basics bieden snel inzicht in een rechtsgebied. De schema's en voorbeelden komen tot de kern van de zaak. De Boom Basics zijn het startpunt voor juridische kennis! De Boom Basics zijn bestemd voor studenten die een juridische opleiding volgen aan een universiteit of hbo. De boekjes zijn b... Lees verder