Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.X sluit
Uitgebreid zoeken

Privaatrecht

< Terug naar Recht
Verfijnen

Op taal:


Op prijs:

 • Alle prijzen
 • € 0 - € 12.50
 • € 12.50 - € 25
 • € 25 - € 50
 • € 50 - € 100
 • > € 100

Op jaar:

 • Alle jaartallen
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005

Verwachte titels

Rechtsverwerking en klachtplichten - ISBN: 9789013155068
Handboek Erfrecht - ISBN: 9789013154306
Samenloop - ISBN: 9789013153620
De rekening-courantverhouding - ISBN: 9789013150704
Afstand van recht - ISBN: 9789013154795
Internationale kinderontvoering - ISBN: 9789013151091
Minderjarigen en (de zorg voor hun) vermogen - J.H.M. ter Haar - ISBN: 9789460947797

Nieuwste titels

Sorteer op: datum prijs titels auteur RSS feed
18
Asser 6-I De verbintenis in het algemeen, eerste gedeelte - ISBN: 9789013140033
ebook

Asser 6-I De verbintenis in het algemeen, eerste gedeelte

(Nederlands, E-book, 28-03-2017)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 118,00 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Dit eerste deel van de vier Asser-delen over het verbintenissenrecht behandelt het eerste deel van de verbintenis in het algemeen. Aan de orde komen onder meer het begrip verbintenis, de verschillende typen verbintenissen, de bronnen van verbintenissen, pluraliteit van schuldeisers en schuldenaren, ... Lees verder
19
Nakoming - M.W. Scheltema - ISBN: 9789013106718
ebook

Nakoming

losdelig handboek

M.W. Scheltema

(Nederlands, E-book, 28-03-2017)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 56,50 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Als jurist of juridisch student wilt u inzicht in het begrip nakoming. Wat is nakoming van een verbintenis? Hoe, wanneer en waar vindt nakoming plaats? Wie kan nakomen? Wat is de invloed van kosten van nakoming? In deze vierde druk ook aandacht voor het Draft Common Frame of Reference. In Nakoming... Lees verder
20
Internationaal privaatrecht / Internationaal personen-, familie- en erfrecht - ISBN: 9789013138726
ebook

Internationaal privaatrecht / Internationaal personen-, familie- en erfrecht

(Nederlands, E-book, 08-10-2016)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 142,50 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Demografische, sociale en culturele ontwikkelingen doen in toenemende mate netelige vragen van internationaal privaatrecht rijzen. Met dit geheel herziene Asser-deel bent u helemaal up-to-date op het gebied van het internationale personen-, familie- en erfrecht. De verdiepende informatie helpt u bij... Lees verder
21
Gemeenschap - M.J.A. van Mourik - ISBN: 9789013134438
ebook

Gemeenschap

M.J.A. van Mourik

(Nederlands, E-book, 12-05-2016)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 56,50 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Het verschijnsel #gemeenschap# manifesteert zich op uiteenlopende terreinen van het recht, zoals het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht, het personenvennootschapsrecht, het informele relatierecht, het appartementenrecht en de mandeligheid.In dit boek komt de gemeenschap in al zijn varianten aan d... Lees verder
22
Een regeling voor personenschade door rampen - E.F.D. Engelhard - ISBN: 9789462743878
ebook

Een regeling voor personenschade door rampen

E.F.D. Engelhard

(Nederlands, E-book, 12-10-2015)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 25,00 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
De wetgever is voornemens om de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) uit te breiden naar onverzekerbare personenschade. De Wts is een vangnetregeling: voor gedupeerden komt hij pas in beeld als laatste regeling die opvang biedt voor hun schade. Personenschade die ontstaat door rampen word... Lees verder
23
De toepassing van het Haags Kinderontvoeringsverdrag in Nederland en het belang van het kind - Geeske Ruitenberg - ISBN: 9789462744127
ebook

De toepassing van het Haags Kinderontvoeringsverdrag in Nederland en het belang van het kind

Geeske Ruitenberg

(Nederlands, E-book, 16-11-2015)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 95,50 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Per jaar worden ‘enkele schoolklassen kinderen’ vanuit en naar Nederland ontvoerd. Zij worden niet meegenomen door een onbekende, maar veelal door hun eigen moeder of vader. Wereldwijd gaat het jaarlijks om duizenden kinderen. Om internationale ontvoering van kinderen tegen te gaan, is in 1980 het... Lees verder
24
Cassatie in burgerlijke zaken - ISBN: 9789013096910
ebook

Cassatie in burgerlijke zaken

procesrecht

(Nederlands, E-book, 11-07-2015)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 154,50 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Deze vijfde druk is volledig vernieuwd. De omvang van veel randnummers is verkleind, waardoor de stof beter is verdeeld. Inhoudelijk is de tekst aangepast, niet alleen in verband met de ontwikkelingen in de jurisprudentie, maar ook in verband met de invoering van de Wet versterking cassatierechtspra... Lees verder
25
Huurrecht - M. Schie - ISBN: 9789462741898
ebook

Huurrecht

M. Schie

(Nederlands, E-book, 20-03-2015)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 8,00 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schemas, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. Voor een compleet overzicht van alle delen en productvormen ga je naar www.boombasics.nl. Lees verder
26
De grenzen van het huurrecht - ISBN: 9789013129816
ebook

De grenzen van het huurrecht

(Nederlands, E-book, 20-03-2015)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 81,00 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
De bundel met opstellen is ter gelegenheid van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd aangeboden aan mr. A.D. Flesseman, autoriteit op het gebied van het huurrecht. Vooraanstaande (huurrecht)juristen hebben zestien voor de huurrechtpraktijk relevante bijdragen geschreven over onderwerpen o... Lees verder
27
Internationaal privaatrecht - X.E. Kramer - ISBN: 9789013126815
ebook

Internationaal privaatrecht

internationaal vermogensrecht

X.E. Kramer

(Nederlands, E-book, 07-01-2015)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 235,50 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Asser 10-III Internationaal vermogensrecht vormt het sluitstuk van de drie delen gewijd aan het internationaal privaatrecht. In dit boek wordt het internationaal vermogensrecht integraal behandeld. Bij de behandeling is zo veel mogelijk de structuur van het Nederlandse burgerlijk recht aangehouden, ... Lees verder
28
Punitive damages - Ren&Atilde;&copy;e Charlotte Meurkens - ISBN: 9789013126969
ebook

Punitive damages

the civil remedy in American law, lessons and caveats for continental Europe

Renée Charlotte Meurkens

(Nederlands, E-book, 27-12-2014)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 102,00 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
In dit boek staat de vraag centraal of de civielrechtelijke sanctie Punitive Damages een toekomst heeft in continentaal Europa. Deze vorm van civiele schadevergoeding wordt tot op heden louter erkend in rechtssystemen die behoren tot de common law-traditie zoals de Verenigde Staten en Engeland. I... Lees verder
29
Erfrecht civiel en fiscaal - ISBN: 9789013120370
ebook

Erfrecht civiel en fiscaal

(Nederlands, E-book, 16-12-2014)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 245,40 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Dit deel bevat een artikelsgewijs commentaar op Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek en aanverwante wet- en regelgeving. Het commentaar is afgesloten op 1 juli 2014 zij het dat in uitzonderingsgevallen met nadien opgetreden veranderingen rekening is gehouden. Tekst & Commentaar Erfrecht civiel en fi... Lees verder
30
De autonomie van de alchemist - Matthias Haentjens - ISBN: 9789462740327
ebook

De autonomie van de alchemist

een beginsel van burgerlijk recht in het bankwezen

Matthias Haentjens

(Nederlands, E-book, 31-07-2014)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 13,00 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Sinds het losbarsten van de financiële crisis hebben nationale en internationale regelgevers een enorme hoeveelheid maatregelen voorgesteld om deze crisis te beheersen en toekomstige rampen te voorkomen. Deze maatregelen staan ten dienste van het algemeen belang. Vaak beperken zij echter ook de vrij... Lees verder
31
Kavelruil - J.W.A. Rheinfeld - ISBN: 9789013125252
ebook

Kavelruil

civiel en fiscaal: waar lopen de grenzen?

J.W.A. Rheinfeld

(Nederlands, E-book, 29-07-2014)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 145,50 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Dit handboek Kavelruil heeft het (agrarische) landinrichtingsinstrument kavelruil, de vrijwillige ruiling van onroerende zaken in het landelijk gebied, als onderwerp. In het boek, dat voorziet in een reeds lange tijd bestaande behoefte aan een allesomvattend handboek over dit onderwerp, worden de di... Lees verder
32
50 vragen over Erfpacht - Mark van Weeren - ISBN: 9789013125542
ebook

50 vragen over Erfpacht

Mark van Weeren

(Nederlands, E-book, 25-07-2014)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 82,00 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Deze publicatie 50 vragen over Erfpacht 2014 vormt een vraagbaak op het gebied van erfpacht. Het is het eerste boek in Nederland dat op heldere en praktische wijze antwoord geeft op de belangrijkste vragen waar erfpachters mee te maken hebben. Rode draad is het boek zijn de mogelijkheden voor r... Lees verder
33
De extraterritoriale reikwijdte van de exhibitieplicht bij banken - C.G. van der Plas - ISBN: 9789462741256
ebook

De extraterritoriale reikwijdte van de exhibitieplicht bij banken

C.G. van der Plas

(Nederlands, E-book, 30-09-2014)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 24,00 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
De exhibitieplicht zoals geregeld in artikel 843a Rv is inmiddels niet meer weg te denken uit het Nederlandse procesrecht. De precieze reikwijdte van de regeling is echter nog steeds niet helemaal duidelijk en vormt veelvuldig onderwerp van debat. In het debat over de reikwijdte van artikel 843a Rv ... Lees verder
34
Kritiek op recht - ISBN: 9789013125641
ebook

Kritiek op recht

(Nederlands, E-book, 27-06-2014)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 58,00 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Dit liber amicorum werd samengesteld ter gelegenheid van het emeritaat van Gerrit van Maanen. Hij was sinds 1989 als hoogleraar privaatrecht verbonden aan de Universiteit Maastricht. De bundel Kritiek op recht bevat tal van bijdragen op de rechtsgebieden waarvoor Gerrit van Maanen altijd veel bel... Lees verder
35
Handleiding bij scheiding - J.A.M.P. Keijser - ISBN: 9789013124552
ebook

Handleiding bij scheiding

J.A.M.P. Keijser

(Nederlands, E-book, 23-06-2014)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 49,00 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Met dit boek wordt beoogd een handzaam en veelomvattend overzicht te geven van hetgeen bij (echt)- scheiding aan de orde kan komen. Het bevat een op de rechtspraktijk gerichte behandeling van de relevante regelgeving en rechtspraak, maar ook veel andere nuttige, praktische informatie. De maatschappe... Lees verder
36
Intellectuele eigendom - P.A.C.E. van der Kooij - ISBN: 9789462740037
ebook

Intellectuele eigendom

P.A.C.E. van der Kooij

(Nederlands, E-book, 14-06-2014)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 8,00 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schemas, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. Koop voor een dag of een week online toegang tot alle Boom Basics. Zoek online door alle Boom Basics, filter op rechtsge... Lees verder
37
Kernbegrippen erfrecht en giften - Alain Laurent Verbeke - ISBN: 9789400004689
ebook

Kernbegrippen erfrecht en giften

Alain Laurent Verbeke

(Nederlands, E-book, 25-10-2013)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 49,00 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
In dit boek worden de kernbegrippen of elementaire regels besproken van de vrij technische en complexe materies van het erfrecht en de giften (schenkingen en testamenten). Het voetnotenapparaat is uiterst beperkt. De doctrine wordt vermeld in een algemene bibliografie en in een korte literatuurlijst... Lees verder
38
Collectieve acties in het algemeen en de WCAM in het bijzonder - W.J.J. Los - ISBN: 9789460948145
ebook

Collectieve acties in het algemeen en de WCAM in het bijzonder

W.J.J. Los

(Nederlands, E-book, 09-10-2013)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 16,00 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Op 15 juni 2012 vond in Amsterdam de najaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) plaats. Het onderwerp van deze vergadering was `Collectieve acties in het algemeen en de WCAM in het bijzonder. Als inleiders traden op: - mr. drs. W.J.J. Los (rechterlijk lid van het be... Lees verder
39
Handboek gezondheidsrecht / Deel 1 / deel Uittreksel - ISBN: 9789462121683
ebook

Handboek gezondheidsrecht / Deel 1 / deel Uittreksel

(Nederlands, E-book, 14-08-2013)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 5,95 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Dit is het uittreksel behorend bij het boek Handboek gezondheidsrecht. Deel 1 (5e druk; ISBN 9789031351510) van H.J.J. Leenen, J.K.M. Gevers, J. Legemaate. Uittreksels van studentsonly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te krijgen. Ze geven be... Lees verder
40
Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht / deel Uittreksel - ISBN: 9789462122086
ebook

Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht / deel Uittreksel

(Nederlands, E-book, 14-08-2013)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 5,95 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Dit is het uittreksel behorend bij het boek Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht (9e druk; ISBN 9789013056518) van L. Strikwerda. Uittreksels van studentsonly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te krijgen. Ze geven beknopt... Lees verder