Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.X sluit
Uitgebreid zoeken

Privaatrecht

< Terug naar Recht
Verfijnen

Op taal:


Op prijs:

 • Alle prijzen
 • € 0 - € 12.50
 • € 12.50 - € 25
 • € 25 - € 50
 • € 50 - € 100
 • > € 100

Op jaar:

 • Alle jaartallen
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005

Verwachte titels

Rechtsverwerking en klachtplichten - ISBN: 9789013155068
Handboek Erfrecht - ISBN: 9789013154306
Samenloop - ISBN: 9789013153620
De rekening-courantverhouding - ISBN: 9789013150704
Afstand van recht - ISBN: 9789013154795
Internationale kinderontvoering - ISBN: 9789013151091
Minderjarigen en (de zorg voor hun) vermogen - J.H.M. ter Haar - ISBN: 9789460947797

Nieuwste titels

Sorteer op: datum prijs titels auteur RSS feed
1
Het rechterlijk bevel en verbod - J.J. van der Helm - ISBN: 9789013154740
ebook

Het rechterlijk bevel en verbod

J.J. van der Helm

(Nederlands, E-book, 22-08-2019)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 49,95 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Bent u werkzaam als advocaat of rechter? Dan zult u geregeld te maken krijgen met een rechtelijk bevel of verbod. Maar welke voorwaarden gelden exact voor het opleggen van een bevel of verbod? En hoe zorgt u voor een doeltreffende aanwending ervan in de rechtspraktijk? Deze titel biedt praktische ha... Lees verder
2
Juridische aspecten van gaswinning - ISBN: 9789013153699
ebook

Juridische aspecten van gaswinning

Een 'Groningse' Verkenning

(Nederlands, E-book, 29-08-2019)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 43,85 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Dit is de eerste titel die juridische aspecten over gaswinning en aansprakelijkheid verkent. De uitgave bespreekt alle bestaande regelingen met betrekking tot de schadeafhandeling in chronologische volgorde, plaatst ze in perspectief en voorziet deze waar nodig van commentaar. Actuele onderwerpen zo... Lees verder
3
Consumentenkoop / deel losdelig handboek - M.B.M. Loos - ISBN: 9789013144802
ebook

Consumentenkoop / deel losdelig handboek

M.B.M. Loos

(Nederlands, E-book, 26-08-2019)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 52,75 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
De consumentenkoop is hoogstwaarschijnlijk de meest gesloten overeenkomst in Nederland. Deze titel bevat een beknopt maar diepgaand overzicht van het consumentenkooprecht met bijzondere aandacht voor levering van digitale inhoud. De publicatie vormt het ideale hulpmiddel voor rechtshulpverleners die... Lees verder
4
Burenrecht - ISBN: 9789013154481
ebook

Burenrecht

(Nederlands, E-book, 22-07-2019)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 52,75 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Het burenrecht leeft meer dan ooit. Maar hoe steekt het juridisch exact in elkaar? In welke mate worden private buurverhoudingen beïnvloedt door het publiekrecht. In welke mate heeft het burenrecht invloed op het publiekrecht? En, welke wetsartikelen zijn relevant bij typische burenkwesties # van pr... Lees verder
5
Europees Privaatrecht - ISBN: 9789013154108
ebook

Europees Privaatrecht

(Nederlands, E-book, 22-08-2019)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 52,75 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
In deze titel vindt u de huidige stand van het Europees privaatrecht aan de hand van verschillende bronnen toegelicht. De overzichtelijke structuur helpt u snel uw weg te vinden in de beknopte maar toch complete behandeling van de materie. Waar mogelijk legt de auteur verbanden met de nationale rech... Lees verder
6
Studies over verwijzingsinstructies in belastingzaken - L.J.A. Pieterse - ISBN: 9789013154207
ebook

Studies over verwijzingsinstructies in belastingzaken

L.J.A. Pieterse

(Nederlands, E-book, 02-07-2019)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 27,70 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Dit proefschrift exploreert het tot voorheen onontgonnen terrein van verwijzingsinstructies in belastingzaken. Drie samenhangende studies analyseren de grondslagen, grenzen en typen van verwijzingsinstructies die de Hoge Raad pleegt te geven als hij een geding voor nader onderzoek verwijst naar de f... Lees verder
7
Huurrechtmemo 2019/2020 - ISBN: 9789013154160
ebook

Huurrechtmemo 2019/2020

(Nederlands, E-book, 13-06-2019)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 49,95 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
De omvang van de wetgeving met betrekking tot het huurrecht voor woon- en bedrijfsruimte neemt almaar toe. Alleen dit rechtvaardigt al een bundeling van de meest gehanteerde regelingen op dit gebied. In dit memo vindt u een zeer actueel overzicht op zakformaat. Heeft u gedurende de werkdag regelmat... Lees verder
8
Asser 7-X Onbenoemde overeenkomsten - ISBN: 9789013149968
ebook

Asser 7-X Onbenoemde overeenkomsten

(Nederlands, E-book, 12-08-2019)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 83,25 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Met een volledige en actuele behandeling van de onbenoemde overeenkomt, vormt dit Asser-deel het enige handboek over dit onderwerp in Nederland. Deze geactualiseerde editie bevat bovendien essentiële nieuwe wetgeving, jurisprudentie en literatuur. Een onbenoemde overeenkomst is een overeenkomst die... Lees verder
9
Auteursrecht - J.H. Spoor - ISBN: 9789013152555
ebook

Auteursrecht

Auteursrecht, portretrecht, naburige rechten en databankrecht

J.H. Spoor

(Nederlands, E-book, 29-04-2019)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 121,00 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Dit handboek biedt een volledig overzicht van het auteursrecht en aanverwante rechtsgebieden. U krijgt een haarscherp beeld van de stand van zaken in vrijwel alle aspecten van het auteursrecht, het portretrecht, de naburige rechten (van uitvoerende kunstenaars, producenten en omroepen) en het databa... Lees verder
10
Omtrent verwijzing - L.J.A. Pieterse - ISBN: 9789013154320
ebook

Omtrent verwijzing

L.J.A. Pieterse

(Nederlands, E-book, 21-05-2019)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 77,65 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Wanneer gaat de Hoge Raad bij cassatie over tot verwijzing # en wanneer niet? Welke formuleringen worden daarbij gebruikt? En bovenal: welke typen verwijzingsinstructies kunnen we daarbij onderscheiden? Deze uitgave schept helderheid in deze vraagstukken, gebaseerd op een analyse van meer dan 1500 v... Lees verder
11
Europees recht en Nederlands vermogensrecht - A.S. Hartkamp - ISBN: 9789013151350
ebook

Europees recht en Nederlands vermogensrecht

Vermogensrecht algemeen

A.S. Hartkamp

(Nederlands, E-book, 04-01-2019)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 88,50 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
De invloed van het Europese recht op het nationale privaatrecht blijft toenemen. Deze publicatie verschaft u grondig inzicht in de wijze waarop deze rechtsgebieden op elkaar inwerken. Er is geen andere uitgave die een dergelijk compleet overzicht biedt van de Europese regelingen relevant voor het in... Lees verder
12
Erfrecht - M.J.A. van Mourik - ISBN: 9789013148671
ebook

Erfrecht

M.J.A. van Mourik

(Nederlands, E-book, 31-12-2021)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 56,50 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
De bewerking van deze zevende editie bracht een brede inhoudelijke heroverweging en diverse nieuwe inzichten met zich mee. Naast de recente literatuur en jurisprudentie, vindt u in deze nieuwe editie een uitgebreide behandeling van onder meer de wilsgebreken, de positie van de notaris bij onterving ... Lees verder
13
Aansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker - A. Kolder - ISBN: 9789013149593
ebook

Aansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker

Over de toepassing van art. 6: 181 BW

A. Kolder

(Nederlands, E-book, 31-05-2018)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 82,00 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Wie is er aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebrekkige roerende zaken en opstallen, gevaarlijke stoffen en dieren? Deze uitgave stelt dit complexe vraagstuk centraal. Aan de hand van art. 6:181 BW biedt de uitgave een systematische analyse, volop verhelderd met praktische voorbeelden. Schad... Lees verder
14
De regeling en rechtsgevolgen van vermissing in rechtsvergelijkend perspectief - Wendy Schrama - ISBN: 9789462748330
ebook

De regeling en rechtsgevolgen van vermissing in rechtsvergelijkend perspectief

Wendy Schrama

(Nederlands, E-book, 13-03-2018)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 21,00 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Als iemand vermist raakt, kunnen achterblijvers tegen praktische en juridische problemen aanlopen. De afgelopen twee decennia is er zowel internationaal als nationaal meer aandacht gekomen voor vermissing van personen en de gevolgen daarvan voor achterblijvers. In dit onderzoek, uitgevoerd door Utre... Lees verder
15
Het nationale budgetrecht en Europese integratie - Suzanna Petronella Poppelaars - ISBN: 9789013148404
ebook

Het nationale budgetrecht en Europese integratie

Suzanna Petronella Poppelaars

(Nederlands, E-book, 09-02-2018)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 77,50 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Met het budgetrecht stellen de Staten-Generaal en de regering samen jaarlijks de begroting vast. Ondertussen coördineert de Europese Unie het economisch beleid van de lidstaten steeds meer (denk bijvoorbeeld aan de maatregelen tijdens de eurocrisis). Maar wat zijn nu de juridische consequenties van ... Lees verder
16
Redelijkheid en billijkheid in het personen- en familierecht, meer in het bijzonder in het huwelijks- en echtscheidingsvermogensrecht - Evelien van Wijk-Verhagen - ISBN: 9789462904576
ebook

Redelijkheid en billijkheid in het personen- en familierecht, meer in het bijzonder in het huwelijks- en echtscheidingsvermogensrecht

Wonderolie van flexibiliteit of gif van rechtsonzekerheid?

Evelien van Wijk-Verhagen

(Nederlands, E-book, 07-02-2018)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 33,00 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
In dit boek is de toepassing van de redelijkheid en billijkheid in de Nederlandse jurisprudentie op het gebied van het personen- en familierecht onderzocht, meer in het bijzonder in het huwelijksen echtscheidingsvermogensrecht. Deze toepassing is in de huidige rechtsliteratuur namelijk onderbelicht ... Lees verder
17
Huur - H.J. Rossel - ISBN: 9789013145144
ebook

Huur

Bijzondere overeenkomsten

H.J. Rossel

(Nederlands, E-book, 13-12-2017)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 137,00 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Het huurrecht in Nederland is een complex rechtsgebied, voortdurend in ontwikkeling en met de nodige valkuilen. Deze uitgave biedt u een grondig en actueel overzicht van alle facetten van het huurrecht en systematische verdieping. Deze geheel herschreven tiende druk werpt waar nodig een kritisch... Lees verder
18
De Actio Serviana en het Nederlandse privaatrecht - J.E. Jansen - ISBN: 9789462746596
ebook

De Actio Serviana en het Nederlandse privaatrecht

drie opstellen over de historische wortels van het hedendaagse zekerhedenrecht

J.E. Jansen

(Nederlands, E-book, 08-11-2017)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 16,00 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Dit boek bevat drie opstellen die zijn geschreven naar aanleiding van verschillende gebeurtenissen, maar alle hetzelfde thema hebben. Zij gaan over de historische wortels van het moderne zekerhedenrecht. Drie leerstellige aspecten van het zekerhedenrecht staan centraal. Het zijn achtereenvolgens de ... Lees verder
19
Tenietgaan van beperkte rechten - ISBN: 9789013143805
ebook

Tenietgaan van beperkte rechten

(Nederlands, E-book, 06-05-2017)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 98,50 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
In art. 3:81 lid 2 BW worden redenen genoemd waarom beperkte rechten teniet kunnen gaan. Daarnaast kent de wet bijzondere gronden van tenietgaan, zoals derdenbescherming, verjaring, zuivering en lossing. In Tenietgaan van beperkte rechten gaan de auteurs in op al deze onderwerpen én op de gevolgen v... Lees verder
20
Eigendom en beperkte rechten - D.L. Rodrigues Lopes - ISBN: 9789013115772
ebook

Eigendom en beperkte rechten

D.L. Rodrigues Lopes

(Nederlands, E-book, 19-04-2017)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 97,00 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Het Nederlandse goederenrecht raakt zowel juridische als economische onderwerpen, die beide in Eigendom en beperkte rechten worden besproken. Nieuwe wetgeving, zoals de Wet Natuurbescherming, maar ook wetswijzigingen en actuele ontwikkelingen in de rechtspraak zijn tot 1 januari 2017 opgenomen. ... Lees verder
21
Asser 6-I De verbintenis in het algemeen, eerste gedeelte - ISBN: 9789013140033
ebook

Asser 6-I De verbintenis in het algemeen, eerste gedeelte

(Nederlands, E-book, 28-03-2017)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 118,00 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Dit eerste deel van de vier Asser-delen over het verbintenissenrecht behandelt het eerste deel van de verbintenis in het algemeen. Aan de orde komen onder meer het begrip verbintenis, de verschillende typen verbintenissen, de bronnen van verbintenissen, pluraliteit van schuldeisers en schuldenaren, ... Lees verder
22
Nakoming - M.W. Scheltema - ISBN: 9789013106718
ebook

Nakoming

losdelig handboek

M.W. Scheltema

(Nederlands, E-book, 28-03-2017)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 56,50 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Als jurist of juridisch student wilt u inzicht in het begrip nakoming. Wat is nakoming van een verbintenis? Hoe, wanneer en waar vindt nakoming plaats? Wie kan nakomen? Wat is de invloed van kosten van nakoming? In deze vierde druk ook aandacht voor het Draft Common Frame of Reference. In Nakoming... Lees verder
23
Internationaal privaatrecht / Internationaal personen-, familie- en erfrecht - ISBN: 9789013138726
ebook

Internationaal privaatrecht / Internationaal personen-, familie- en erfrecht

(Nederlands, E-book, 08-10-2016)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 142,50 (onder voorbehoud)
Genre: Privaatrecht
Demografische, sociale en culturele ontwikkelingen doen in toenemende mate netelige vragen van internationaal privaatrecht rijzen. Met dit geheel herziene Asser-deel bent u helemaal up-to-date op het gebied van het internationale personen-, familie- en erfrecht. De verdiepende informatie helpt u bij... Lees verder