Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.X sluit
Uitgebreid zoeken
E-book

Inleiding mededingingsrecht

Inleiding mededingingsrecht - P.J.  Slot - ISBN: 9789460946646
Prijs: € 29,99 (onder voorbehoud)
Beschikbaarheid: Uitverkocht (U kunt dit boek niet meer bestellen)
Mediatype: E-book (04-10-2012)
Genre: Ondernemingsrecht
U kunt dit product niet bestellen

Beschrijving

Het mededingingsrecht staat in het centrum van de belangstelling. Vrijwel dagelijks verschijnen er berichten over in de pers. Een handzame inleiding tot dit rechtsterrein is daarom onontbeerlijk voor studenten en juristen in de praktijk. Dit boek is bedoeld als een eerste kennismaking met het mededingingsrecht. Het is met name geschreven voor studenten die een basiscursus mededingingsrecht gaan volgen. Het mededingingsrecht in Nederland bestaat uit twee lagen: het Nederlands en het EU-mededingingsrecht. Deze inleiding geeft inzicht in beide lagen alsmede een overzicht van de EU-regels over steunverlening. Een belangrijke functie van een inleidend boek bestaat uit het inzichtelijk maken van het gecombineerde systeem van Nederlands en EU-mededingingsrecht. Dat betekent dat er, ondanks het inleidende karakter van het boek, toch een groot aantal onderwerpen aan de orde moet komen. Hierbij zijn vooral ook de basisbegrippen van het mededingingsrecht van belang. Daarom zijn voor de drie hoofdonderwerpen het verbod van kartels, het verbod van misbruik van machtspositie en het toezicht op fusies voorbeelden opgenomen, ontleend aan de praktijk. In deze zesde druk zijn de recente wijzigingen van de Mededingingswet verwerkt en wordt aandacht besteed aan de rol van de burgerlijke rechter bij de toepassing van het mededingingsrecht. Ook wordt kort stilgestaan bij compliance-programmas. Verder zijn ontwikkelingen in de rechtspraak en de EU-regelgeving en de belangrijkste ontwikkelingen in het beleid van de Europese Commissie en de NMa verwerkt. Mede naar aanleiding van de grote steunoperaties aan het bankwezen is het deel over staatssteun aanzienlijk uitgebreid, met als voorbeeld de steun aan ING. Met deze aanpak wordt een brede categorie lezers beoogd: studenten wetenschappelijk en hoger onderwijs, ambtenaren en praktijkjuristen die niet dagelijks met het mededingingsrecht te maken hebben. Met name voor de laatsten is extra informatie toegevoegd in de noten, met verdere verwijzing naar de gespecialiseerde literatuur, waar dat opportuun leek. Voor het gemak van de gebruiker zijn tevens bijlagen met verwijzingen naar groepsvrijstellingen, bekendmakingen en richtsnoeren en een jurisprudentie- en trefwoordenregister toegevoegd.

Details

Titel: Inleiding mededingingsrecht
auteur: P.J. Slot
Mediatype: E-book
Taal: Nederlands
Druk: 6
Aantal pagina's: 319
Uitgever: Boom Juridische uitgevers
Publicatiedatum: 2012-10-04
NUR: Ondernemingsrecht
ISBN/ISBN13: 9789460946646
Intern nummer: 23542256