Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.X sluit
Uitgebreid zoeken
E-book

Groepsregime, jaarrekening en 403-aansprakelijkheid

Vooraankondiging
Groepsregime, jaarrekening en 403-aansprakelijkheid - ISBN: 9789013155372
Prijs: € 93,80 (onder voorbehoud)
Beschikbaarheid: Nog niet verschenen.
Mediatype: E-book (18-11-2019)
Genre: Ondernemingsrecht
U kunt dit product niet bestellen

Beschrijving

De auteur van dit proefschrift onderzoek en bespreekt uitgebreid de in art. 2:403 BW opgenomen jaarrekeningvrijstelling voor rechtspersonen. De lezer verkrijgt zo een grondig inzicht in de problematiek die aan deze regeling is verbonden, met inbegrip van de rechtspraak over het gebruik en de toepassing. In het proefschrift Groepsregime, jaarrekening en 403-aansprakelijkheid vindt de lezer een uitgebreide analyse van de aspecten die bij het gebruik en de toepassing van het groepsregime relevant zijn. Hoewel er met enige regelmaat publicaties over deelfacetten verschijnen, wordt daarmee geen recht gedaan aan de problematiek die aan het groepsregime verbonden is. Deze publicatie geeft een totaalbeeld van zowel de jaarrekeningvraagstukken als van de civielrechtelijke aspecten die verbonden zijn aan de 403-verklaring. De voorwaarden voor een rechtsgeldig gebruik van het groepsregime komen elk zowel afzonderlijk als gezamenlijk aan de orde. Ook wordt stilgestaan bij wat er moet gebeuren indien aan één of meer voorwaarden niet langer wordt voldaan, met inbegrip van fusie en splitsing. Tenslotte laat de auteur de onvolkomenheden in de regeling zien en de praktische complicaties die aan de 403-aansprakelijklheid zijn verbonden. Doordat het groepsregime in zijn geheel wordt besproken en toegelicht, is dit proefschrift van groot belang voor een breed lezerspubliek in de praktijk en wetenschap. Het belang is er aan de ene kant voor tot een concern behorende rechtspersonen in hun beslissing tot de toepassing en het gebruik dan wel beëindiging van het groepsregime, en voor hun juridische adviseurs (advocatuur, bedrijfsjusristen, notariaat) en financieel adviseurs (waaronder accountants). Voor hen vormt dit proefschrift eveneens een belangrijk naslagwerk, evenals voor de rechterlijke macht en wetgevingsjuristen.

Details

Titel: Groepsregime, jaarrekening en 403-aansprakelijkheid
Mediatype: E-book
Taal: Nederlands
Druk: 1
Uitgever: Wolters Kluwer Nederland B.V.
Publicatiedatum: 2019-11-18
NUR: Ondernemingsrecht
ISBN/ISBN13: 9789013155372
Intern nummer: 45474006