Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.X sluit
Uitgebreid zoeken
E-book

De rol en positie van de raad van toezicht van de stichting

De rol en positie van de raad van toezicht van de stichting - M.J. van Uchelen-Schipper - ISBN: 9789013149333
Prijs: € 124,99 (onder voorbehoud)
Beschikbaarheid: Uitverkocht (U kunt dit boek niet meer bestellen)
Mediatype: E-book (10-04-2018)
Genre: Ondernemingsrecht
U kunt dit product niet bestellen

Beschrijving

Wat zijn de rechtskenmerken van de stichting? Waarin verschilt de stichting van andere rechtspersonen? En bovenal: wat is de rol van de raad van toezicht binnen de stichting? Deze uitgave buigt zich over deze vraagstukken en biedt handvatten voor het vormgeven van een solide governancestructuur. Het interne toezicht bij semipublieke instellingen, die vaak de vorm van een stichting hebben, staat al enige tijd in de belangstelling. Incidenten op het gebied van bestuur en toezicht bij zorginstellingen, hogescholen en woningcorporaties komen regelmatig in het nieuws. Van de raad van toezicht wordt verlangd dat deze zijn taken goed vervult. Maar wat houdt de taak van de raad van toezicht in en hoe kan het interne toezicht verbeterd worden? Ideeën over good governance zijn voortdurend in ontwikkeling. Vanuit de politiek worden stappen ondernomen om de taak van de raad van commissarissen van alle soorten rechtspersonen te verankeren in de wet. De rol en positie van de raad van toezicht van de stichting buigt zich over de inhoud van de toezichthoudende taak en toezichthoudende bevoegdheden van de raad van toezicht bij stichtingen in het algemeen en bij bepaalde soorten stichtingen in het bijzonder. Wat wordt er van de leden verwacht? En hoe kunnen ze die verwachtingen waarmaken? In de eerste plaats werpt dit boek een concrete blik op de rechtsvormeigenschappen van de stichting. Het analyseert de verschillen en overeenkomsten met andere rechtspersonen. Vervolgens verkent het de positie van de raad van toezicht binnen de stichting, dat wil zeggen: de positie ten opzichte van andere stichtingsorganen. De auteur stipt de bevoegdheden aan die de raad van toezicht nodig heeft om zijn taak goed uit te kunnen voeren. Hierbij maakt de lezer kennis met verschillende instrumenten die het interne toezicht kunnen bevorderen, met interne controle binnen de raad zelf en met verantwoording over het gehouden toezicht. Daarbij worden diverse concrete aanbevelingen aan de wetgever gedaan en aan opstellers van sectorale governancecodes. De analyses en aanbevelingen in deze uitgave zijn waardevol voor juristen die zich bezig houden met de vormgeving van governancestructuren binnen stichtingen. Aan de andere kant spreekt de inhoud ook leden van de raad van toezicht zelf aan. Het biedt hen inzicht in hun wettelijke taak en in de bevoegdheden die kunnen bijdragen aan de uitvoering van deze taak.

Details

Titel: De rol en positie van de raad van toezicht van de stichting
auteur: M.J. van Uchelen-Schipper
Mediatype: E-book
Taal: Nederlands
Druk: 1
Aantal pagina's: 523
Uitgever: Wolters Kluwer Nederland B.V.
Publicatiedatum: 2018-04-10
NUR: Ondernemingsrecht
ISBN/ISBN13: 9789013149333
Intern nummer: 41761101