Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.X sluit
Uitgebreid zoeken

Ondernemingsrecht

< Terug naar Recht
Verfijnen

Op taal:


Op prijs:

 • Alle prijzen
 • € 0 - € 12.50
 • € 12.50 - € 25
 • € 25 - € 50
 • € 50 - € 100
 • > € 100

Op jaar:

 • Alle jaartallen
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005

Verwachte titels

Het dwangakkoord buiten surseance en faillissement - ISBN: 9789013158243
Grenzen aan Financieringsvrijheid - ISBN: 9789013157826
Jaarboek Corporate Governance 2019-2020 - ISBN: 9789013155334
Groepsregime, jaarrekening en 403-aansprakelijkheid - ISBN: 9789013155372
Handboek compliance in de zorg - ISBN: 9789462511798

Nieuwste titels

Sorteer op: datum prijs titels auteur RSS feed
1
Rechtspraak Intellectuele Eigendom - ISBN: 9789012385923
ebook

Rechtspraak Intellectuele Eigendom

9e gewijzigde druk

(Nederlands, E-book, 05-04-2011)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 45,60 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
Rechtspraak op het gebied van Intellectuele Eigendom voorzien van een bondig commentaar met verwijzingen naar andere rechtspraak en literatuur. Lees verder
2
Insolventie / deel Uittreksel - ISBN: 9789462122093
ebook

Insolventie / deel Uittreksel

(Nederlands, E-book, 14-08-2013)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 5,95 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
Dit is het uittreksel behorend bij het boek Insolventie (6e druk; ISBN 9789013063103) van J.B. Huizink. Uittreksels van studentsonly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te krijgen. Ze geven beknopt - in ca. 10% van het aantal pagina's van ... Lees verder
3
Wet en geschiedenis Flex-B.V. - ISBN: 9789460946301
ebook

Wet en geschiedenis Flex-B.V.

(Nederlands, E-book, 03-10-2013)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 135,00 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
Op 1 oktober 2012 is het B.V.-recht grondig herzien. De in de praktijk en literatuur gesignaleerde behoefte aan een grotere vrijheid bij de inrichting van besloten vennootschappen vormde het uitgangspunt van deze wetswijziging. De introductie van deze flexibele B.V., beter bekend als de Flex-B.V. zo... Lees verder
4
Wet en geschiedenis wet bestuur en toezicht - ISBN: 9789460948077
ebook

Wet en geschiedenis wet bestuur en toezicht

(Nederlands, E-book, 07-08-2013)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 85,00 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
Op 1 januari 2013 trad de Wet bestuur en toezicht in werking. Deze wet introduceerde onder andere het monistisch bestuursmodel (one-tier board), een beperking van het aantal toezichthoudende functies van bestuurders en commissarissen/toezichthouders van grote nvs, bvs en stichtingen en een voorschri... Lees verder
5
Innovatie in het ondernemingsrecht - ISBN: 9789462747432
ebook

Innovatie in het ondernemingsrecht

25 jaar ondernemingsrecht Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

(Nederlands, E-book, 18-10-2017)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 30,00 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
In 2017 bestaat de sectie ondernemingsrecht van Pels Rijcken 25 jaar. In die periode is zij uitgegroeid tot een van de grootste secties van dit kantoor, met een brede ondernemingsrechtelijke praktijk. De sectie heeft haar vijfde lustrum luister bijgezet door een bundel met ondernemingsrechtelijke op... Lees verder
6
De gereedschapskist van de curator / 2015 - ISBN: 9789013134056
ebook

De gereedschapskist van de curator / 2015

(Nederlands, E-book, 28-11-2015)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 34,50 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
Vanuit de wens meer leden te betrekken bij de vele activiteiten van Insolad is het traditionele congres dit jaar georganiseerd door een breed uit leden samengestelde commissie. De gedachten losjes vormend aan de hand van een terugblik op de vorige 23 congresbundels, bleven deze hangen op het befaamd... Lees verder
7
Alle omstandigheden van het geval - ISBN: 9789013116465
ebook

Alle omstandigheden van het geval

(Nederlands, E-book, 19-06-2013)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 114,50 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
De redelijkheid en billijkheid speelt een grote rol in het Nederlandse privaatrecht. Zij kan iedere privaatrechtelijke rechtsbetrekking aanvullen en beperken. Zij beheerst daarnaast de uitleg van overeenkomsten en andere rechtshandelingen. Haar werking is afhankelijk van alle relevante omstandighede... Lees verder
8
Vertrouwen in het burgerlijke recht - ISBN: 9789013145076
ebook

Vertrouwen in het burgerlijke recht

liber Amicorum Prof. mr. S.C.J.J. Kortmann

(Nederlands, E-book, 05-10-2017)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 94,00 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
'Vertrouwen in het burgerlijke recht' is een van de drie boeken die prof. mr. S.C.J.J. Kortmann bij zijn afscheid als hoogleraar burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit heeft ontvangen. De andere twee delen zijn: 'Vertrouwen in het ondernemingsrecht en het financiële recht' (Serie vanwege het ... Lees verder
9
Sustainability and financial markets - ISBN: 9789013153484
ebook

Sustainability and financial markets

(Nederlands, E-book, 28-03-2019)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 99,90 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
Het belang van een verschuiving naar een duurzamere globale economie is groter dan ooit. Spelers op de financiële markten kunnen hier een cruciale rol in spelen. Hun inspanningen omtrent duurzaamheid krijgen steeds vaker een dwingend karakter vanwege de risico#s die hieraan kleven. Deze titel richt ... Lees verder
10
Handboek WWFT - ISBN: 9789013153972
ebook

Handboek WWFT

(Nederlands, E-book, 15-06-2019)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 99,35 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
De strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering staat dagelijks volop in de belangstelling. Dit handboek levert een compleet overzicht van het toepasselijk wettelijk systeem in Nederland. Daarbij gaat de auteur in op het cliëntenonderzoek, het melden van ongebruikelijke transacties en de mogelij... Lees verder
11
Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2018-2019 - ISBN: 9789013153026
ebook

Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2018-2019

(Nederlands, E-book, 22-07-2019)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 39,40 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
Deze uitgave weerspiegelt de actualiteit binnen het ondernemingsprocesrecht en de daarbij behorende praktijk (corporate litigation) in de meest ruime zin. Vast onderdeel van de Geschriften vormen de kronieken, die de jongste ontwikkelingen per vakgebied op structurele wijze behandelen. Daarnaast vin... Lees verder
12
Handboek beleggingsondernemingen - ISBN: 9789013154245
ebook

Handboek beleggingsondernemingen

(Nederlands, E-book, 24-07-2019)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 249,75 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
De roep om een nieuwe editie van dit standaardwerk werd almaar luider in het licht van de recente implementatie van MiFID II en de inwerkingtreding van MiFIR. Deze tweede editie biedt u een overzicht van een groot deel van de toezichtregels die van belang zijn voor beleggingsondernemingen. De tweed... Lees verder
13
Handboek notarieel ondernemingsrecht - ISBN: 9789013155181
ebook

Handboek notarieel ondernemingsrecht

Vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

(Nederlands, E-book, 22-10-2019)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 62,15 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
it tweede deel in de serie handboeken over het notarieel ondernemingsrecht legt de nadruk op de vereniging. Het verenigingsrecht is een gebied dat de notaris door diverse (aanstaande) wetswijzigingen niet kan laten versloffen. Deze bundel belicht actuele regelingen en onderwerpen die relevant zijn v... Lees verder
14
Going Dutch - ISBN: 9789013154504
ebook

Going Dutch

ADR in Nederland, in het bijzonder bij het NAI

(Nederlands, E-book, 22-06-2019)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 127,65 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
Deze bundel biedt de lezer een totaaloverzicht van wat Nederland en in het bijzonder het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) op dit moment te bieden heeft op het gebied van alternatieve geschilbeslechting (ADR). Hierbij signaleren de auteurs zowel kansen als knelpunten voor het NAI en diepen bijdra... Lees verder
15
Alles afgewogen - ISBN: 9789013136876
ebook

Alles afgewogen

(Nederlands, E-book, 05-08-2016)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 74,00 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
Privaatrechtelijke opstellen aangeboden aan mr. Clementine de Vries Lentsch-Kostense ter gelegenheid van haar afscheid als plaatsvervangend Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. De bijdragen behandelen uiteenlopende onderwerpen van privaatrecht , zoals het rechterlijk overgangsrecht,... Lees verder
16
Retentierecht en uitwinning - ISBN: 9789013153446
ebook

Retentierecht en uitwinning

(Nederlands, E-book, 18-04-2019)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 93,80 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
Deze titel behandelt de procesrechtelijke en faillissementsrechtelijke kant van het verhaalsrecht van de schuldeiser met retentierecht. Dit is de enige publicatie die daarbij uitgebreid de verbinding legt tussen het burgerlijk recht enerzijds en het procesrecht en het faillissementsrecht anderzijds.... Lees verder
17
Gevolgen van faillietverklaring (1) - ISBN: 9789013150148
ebook

Gevolgen van faillietverklaring (1)

(Nederlands, E-book, 29-01-2019)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 133,15 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
Een bedrijf wordt failliet verklaard. Wat zijn hiervan de juridische gevolgen? Wat behoort tot het faillissementsvermogen # en wat niet? Wat betekent faillissement voor de beheers- en beschikkingsbevoegdheid van de schuldenaar? Welke gevolgen zijn er voor lopende overeenkomsten (waaronder huur- en a... Lees verder
18
Verzekeringsrecht - ISBN: 9789013145625
ebook

Verzekeringsrecht

(Nederlands, E-book, 13-03-2018)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 331,05 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
Bent u werkzaam als jurist op het gebied van het verzekeringsrecht? Dan is deze zesde druk van Tekst & Commentaar Verzekeringsrecht wederom van grote waarde. Binnen enkele minuten kunt u zich de kern van de wetsartikelen eigen maken. Met name de korte en bondige commentaren bij de artikelen ... Lees verder
19
Consensus on comply / explain principle within EU corporate governance framework - ISBN: 9789013105834
ebook

Consensus on comply / explain principle within EU corporate governance framework

(Nederlands, E-book, 02-11-2012)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 85,60 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
The comply or explain principle nowadays is a central element in the corporate governance of the EU. Nevertheless, a common understanding of the scope and necessary conditions for it to work effectively is not yet reached and still a relevant matter of discussion. This book concentrates on how to im... Lees verder
20
Onderneming en pensioen - ISBN: 9789013094534
ebook

Onderneming en pensioen

(Nederlands, E-book, 10-01-2014)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 137,00 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
Er is in Nederland 800 miljard bijeengebracht ten behoeve van pensioenen. Het financiële belang is groot, ook vanuit macro-economische optiek. Pensioen is medebepalend voor maatschappelijke (on)rust, de financiële planning van burgers en de financiële resultaten van ondernemingen. Onderneming en... Lees verder
21
De (onmiddellijke) voorzieningen van de enqueteprocedure - Floor Eikelboom - ISBN: 9789013144444
ebook

De (onmiddellijke) voorzieningen van de enqueteprocedure

Floor Eikelboom

(Nederlands, E-book, 26-06-2017)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 111,00 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
De (onmiddellijke) voorzieningen van de enquêteprocedure bespreekt de voorzieningen die de Ondernemingskamer kan treffen in het kader van de enquêteprocedure. De uitgave staat stil bij de context waarin deze voorzieningen ingrijpen: de binnen de rechtspersoon geldende belangen en regels en de intern... Lees verder
22
Evaluatie Wet bestuur en toezicht - H.E. Boschma - ISBN: 9789013148497
ebook

Evaluatie Wet bestuur en toezicht

Wetenschappelijk evaluatieonderzoek naar de werking van de nieuwe bepalingen uit de wet aanpassing regels bestuur en toezicht nv/bv

H.E. Boschma

(Nederlands, E-book, 13-03-2018)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 95,00 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
Hoe functioneert de Wet bestuur en toezicht, die begin 2013 in werking trad? Deze uitgave werpt een empirische blik op drie belangrijke pijlers: het monistische bestuursmodel, de limiet op toezichtfuncties en het streefcijfer van 30% vrouwen in raden van bestuur en commissarissen. Verhelderend e... Lees verder
23
Insolventierecht - J. Israel - ISBN: 9789460949036
ebook

Insolventierecht

J. Israel

(Nederlands, E-book, 26-10-2013)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 8,00 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schemas, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. NIEUW! Boom Basics Online: Koop voor een dag of een week online toegang tot alle Boom Basics. Zoek online door alle Boo... Lees verder