Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.X sluit
Uitgebreid zoeken

Ondernemingsrecht

< Terug naar Recht
Verfijnen

Op taal:


Op prijs:

 • Alle prijzen
 • € 0 - € 12.50
 • € 12.50 - € 25
 • € 25 - € 50
 • € 50 - € 100
 • > € 100

Op jaar:

 • Alle jaartallen
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005

Verwachte titels

Het dwangakkoord buiten surseance en faillissement - ISBN: 9789013158243
Grenzen aan Financieringsvrijheid - ISBN: 9789013157826
Jaarboek Corporate Governance 2019-2020 - ISBN: 9789013155334
Groepsregime, jaarrekening en 403-aansprakelijkheid - ISBN: 9789013155372
Handboek compliance in de zorg - ISBN: 9789462511798

Nieuwste titels

Sorteer op: datum prijs titels auteur RSS feed
18
De rol en positie van de raad van toezicht van de stichting - M.J. van Uchelen-Schipper - ISBN: 9789013149333
ebook

De rol en positie van de raad van toezicht van de stichting

M.J. van Uchelen-Schipper

(Nederlands, E-book, 10-04-2018)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 125,00 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
Wat zijn de rechtskenmerken van de stichting? Waarin verschilt de stichting van andere rechtspersonen? En bovenal: wat is de rol van de raad van toezicht binnen de stichting? Deze uitgave buigt zich over deze vraagstukken en biedt handvatten voor het vormgeven van een solide governancestructuur.... Lees verder
19
Evaluatie Wet bestuur en toezicht - H.E. Boschma - ISBN: 9789013148497
ebook

Evaluatie Wet bestuur en toezicht

Wetenschappelijk evaluatieonderzoek naar de werking van de nieuwe bepalingen uit de wet aanpassing regels bestuur en toezicht nv/bv

H.E. Boschma

(Nederlands, E-book, 13-03-2018)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 95,00 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
Hoe functioneert de Wet bestuur en toezicht, die begin 2013 in werking trad? Deze uitgave werpt een empirische blik op drie belangrijke pijlers: het monistische bestuursmodel, de limiet op toezichtfuncties en het streefcijfer van 30% vrouwen in raden van bestuur en commissarissen. Verhelderend e... Lees verder
20
Verzekeringsrecht - ISBN: 9789013145625
ebook

Verzekeringsrecht

(Nederlands, E-book, 13-03-2018)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 331,05 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
Bent u werkzaam als jurist op het gebied van het verzekeringsrecht? Dan is deze zesde druk van Tekst & Commentaar Verzekeringsrecht wederom van grote waarde. Binnen enkele minuten kunt u zich de kern van de wetsartikelen eigen maken. Met name de korte en bondige commentaren bij de artikelen ... Lees verder
21
Financi&Atilde;&laquo;le economie voor insolventieadvocaten - Bernard Santen - ISBN: 9789013146820
ebook

Financiële economie voor insolventieadvocaten

Bernard Santen

(Nederlands, E-book, 06-12-2017)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 77,50 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
Dit boek biedt insolventieadvocaten en ondernemingsrechtjuristen die de financiële aspecten van de zakelijke wereld willen bemeesteren de noodzakelijke verdieping. Hoewel van groot belang, ontbreekt het tijdens de juridische opleiding aan ruimte voor een meer diepgaande systematische benaderin... Lees verder
22
Belang zonder aandeel en aandeel zonder belang - . Oosterhoff - ISBN: 9789013144741
ebook

Belang zonder aandeel en aandeel zonder belang

synthetische belangen in aandelen en daaraan te verbinden vennootschapsrechtelijke rechten en verplichtingen

. Oosterhoff

(Nederlands, E-book, 06-11-2017)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 59,50 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
Het vennootschapsrecht veronderstelt een koppeling tussen het economische belang bij aandelen en de juridische gerechtigdheid (met bijbehorende zeggenschapsrechten) tot aandelen. Die koppeling wordt doorbroken indien een andere partij dan de aandeelhouder, bijvoorbeeld onder een derivatencontract, e... Lees verder
23
Innovatie in het ondernemingsrecht - ISBN: 9789462747432
ebook

Innovatie in het ondernemingsrecht

25 jaar ondernemingsrecht Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

(Nederlands, E-book, 18-10-2017)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 30,00 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
In 2017 bestaat de sectie ondernemingsrecht van Pels Rijcken 25 jaar. In die periode is zij uitgegroeid tot een van de grootste secties van dit kantoor, met een brede ondernemingsrechtelijke praktijk. De sectie heeft haar vijfde lustrum luister bijgezet door een bundel met ondernemingsrechtelijke op... Lees verder
24
Vertrouwen in het burgerlijke recht - ISBN: 9789013145076
ebook

Vertrouwen in het burgerlijke recht

liber Amicorum Prof. mr. S.C.J.J. Kortmann

(Nederlands, E-book, 05-10-2017)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 94,00 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
'Vertrouwen in het burgerlijke recht' is een van de drie boeken die prof. mr. S.C.J.J. Kortmann bij zijn afscheid als hoogleraar burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit heeft ontvangen. De andere twee delen zijn: 'Vertrouwen in het ondernemingsrecht en het financiële recht' (Serie vanwege het ... Lees verder
25
Vitale vennootschappen in veilige handen - C.D.J. Bulten - ISBN: 9789013144512
ebook

Vitale vennootschappen in veilige handen

een wetenschappelijk onderzoek in opdracht van het WODC naar de wijze waarop (buitenlands) aandeelhouderschap gevolgen kan hebben voor de nationale veiligheid

C.D.J. Bulten

(Nederlands, E-book, 21-09-2017)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 71,00 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
Het is een terugkerend punt van discussie: (buitenlandse) investeerders die aandeelhoudersrechten in Nederlandse vitale vennootschappen verwerven. Aan de ene kant positief, een bijdrage aan de Nederlandse welvaart. Maar tegelijkertijd heerst de vraag: wat zijn de risico's van ongewenst (buitenlands)... Lees verder
26
De (onmiddellijke) voorzieningen van de enqueteprocedure - Floor Eikelboom - ISBN: 9789013144444
ebook

De (onmiddellijke) voorzieningen van de enqueteprocedure

Floor Eikelboom

(Nederlands, E-book, 26-06-2017)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 111,00 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
De (onmiddellijke) voorzieningen van de enquêteprocedure bespreekt de voorzieningen die de Ondernemingskamer kan treffen in het kader van de enquêteprocedure. De uitgave staat stil bij de context waarin deze voorzieningen ingrijpen: de binnen de rechtspersoon geldende belangen en regels en de intern... Lees verder
27
Toerekening van kennis aan rechtspersonen - Branda Marieke Katan - ISBN: 9789013143447
ebook

Toerekening van kennis aan rechtspersonen

Branda Marieke Katan

(Nederlands, E-book, 14-04-2017)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 98,50 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
Een rechtspersoon heeft geen hersens. De vraag wat een rechtspersoon weet, is dan ook grotendeels een juridische vraag. Het is weliswaar een vraag die in de praktijk vaak wordt gesteld, maar in de Nederlandse rechtsliteratuur is tot op heden nooit een grondig en diepgaand antwoord gegeven. Toerekeni... Lees verder
28
Directors' liability - N.T. Pham - ISBN: 9789013141641
ebook

Directors' liability

a legal and empirical study

N.T. Pham

(Nederlands, E-book, 31-03-2017)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 95,00 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
Following the financial crisis, major debates arise on the use of legal sanction to keep company directors in line with corporate governance. This dissertation positions directors# liability as a corporate governance instrument; foremost affected by (stakeholders of) the company, significantly a... Lees verder
29
Ondernemingsrecht - A.M.M.M. van Zeijl - ISBN: 9789001875480
ebook

Ondernemingsrecht

A.M.M.M. van Zeijl

(Nederlands, E-book, 20-01-2017)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 66,50 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
30
Vermogensrecht - A.M.M.M. van Zeijl - ISBN: 9789001890643
ebook

Vermogensrecht

A.M.M.M. van Zeijl

(Nederlands, E-book, 06-01-2017)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 60,25 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
31
Alles afgewogen - ISBN: 9789013136876
ebook

Alles afgewogen

(Nederlands, E-book, 05-08-2016)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 74,00 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
Privaatrechtelijke opstellen aangeboden aan mr. Clementine de Vries Lentsch-Kostense ter gelegenheid van haar afscheid als plaatsvervangend Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. De bijdragen behandelen uiteenlopende onderwerpen van privaatrecht , zoals het rechterlijk overgangsrecht,... Lees verder
32
De gereedschapskist van de curator / 2015 - ISBN: 9789013134056
ebook

De gereedschapskist van de curator / 2015

(Nederlands, E-book, 28-11-2015)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 34,50 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
Vanuit de wens meer leden te betrekken bij de vele activiteiten van Insolad is het traditionele congres dit jaar georganiseerd door een breed uit leden samengestelde commissie. De gedachten losjes vormend aan de hand van een terugblik op de vorige 23 congresbundels, bleven deze hangen op het befaamd... Lees verder
33
De structuurvennootschap - W.W. de Nijs Bik - ISBN: 9789013120981
ebook

De structuurvennootschap

bestuur, toezicht en corporate governance

W.W. de Nijs Bik

(Nederlands, E-book, 25-02-2014)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 74,00 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
Het laatste deel van de serie Actualia Ondernemingsrecht vormde het boek 'De nieuwe structuurregeling' uit 2004. In dat jaar vond een ingrijpende wijziging plaats van deze typisch Nederlandse regeling voor grote kapitaalvennootschappen. Dit boek vormt een vervolg daarop. Het geeft de actuele stan... Lees verder
34
Wet en geschiedenis Flex-B.V. - ISBN: 9789460946301
ebook

Wet en geschiedenis Flex-B.V.

(Nederlands, E-book, 03-10-2013)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 135,00 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
Op 1 oktober 2012 is het B.V.-recht grondig herzien. De in de praktijk en literatuur gesignaleerde behoefte aan een grotere vrijheid bij de inrichting van besloten vennootschappen vormde het uitgangspunt van deze wetswijziging. De introductie van deze flexibele B.V., beter bekend als de Flex-B.V. zo... Lees verder
35
Open normen, belang en actie bij geschillen in besloten ledenverhoudingen - L.L.M. Prinsen - ISBN: 9789460947650
ebook

Open normen, belang en actie bij geschillen in besloten ledenverhoudingen

scheidingsmelding in het ondernemingsrecht

L.L.M. Prinsen

(Nederlands, E-book, 07-08-2013)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 45,00 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
Scheidingsmelding en overlegscheiding (`collaborative divorce) zijn in de echtscheidingspraktijk bekende fenomenen ter voorkoming en beheersing van conflicten. Ze kunnen ook een belangrijke rol spelen als aandeelhouders of compagnons uit elkaar willen gaan. Binnen het ondernemingsrecht spelen bij da... Lees verder
36
Insolventierecht - J. Israel - ISBN: 9789460949036
ebook

Insolventierecht

J. Israel

(Nederlands, E-book, 26-10-2013)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 8,00 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schemas, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. NIEUW! Boom Basics Online: Koop voor een dag of een week online toegang tot alle Boom Basics. Zoek online door alle Boo... Lees verder
37
Insolventie / deel Uittreksel - ISBN: 9789462122093
ebook

Insolventie / deel Uittreksel

(Nederlands, E-book, 14-08-2013)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 5,95 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
Dit is het uittreksel behorend bij het boek Insolventie (6e druk; ISBN 9789013063103) van J.B. Huizink. Uittreksels van studentsonly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te krijgen. Ze geven beknopt - in ca. 10% van het aantal pagina's van ... Lees verder
38
Van vereniging en stichting, cooperatie en onderlinge waarborgmaatschappij - Studentsonly - ISBN: 9789462124202
ebook

Van vereniging en stichting, cooperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

Studentsonly

(Nederlands, E-book, 10-08-2013)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 5,95 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
Dit is het uittreksel behorend bij het boek Van vereniging en stichting, cooperatie en onderlinge waarborgmaatschappij (5e druk; ISBN 9789013042306) van P.L. Dijk, T.J. van de Ploeg. Uittreksels van studentsonly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de k... Lees verder
39
Wet en geschiedenis wet bestuur en toezicht - ISBN: 9789460948077
ebook

Wet en geschiedenis wet bestuur en toezicht

(Nederlands, E-book, 07-08-2013)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 85,00 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
Op 1 januari 2013 trad de Wet bestuur en toezicht in werking. Deze wet introduceerde onder andere het monistisch bestuursmodel (one-tier board), een beperking van het aantal toezichthoudende functies van bestuurders en commissarissen/toezichthouders van grote nvs, bvs en stichtingen en een voorschri... Lees verder
40
Alle omstandigheden van het geval - ISBN: 9789013116465
ebook

Alle omstandigheden van het geval

(Nederlands, E-book, 19-06-2013)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 114,50 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
De redelijkheid en billijkheid speelt een grote rol in het Nederlandse privaatrecht. Zij kan iedere privaatrechtelijke rechtsbetrekking aanvullen en beperken. Zij beheerst daarnaast de uitleg van overeenkomsten en andere rechtshandelingen. Haar werking is afhankelijk van alle relevante omstandighede... Lees verder