Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.X sluit
Uitgebreid zoeken

Ondernemingsrecht

< Terug naar Recht
Verfijnen

Op taal:


Op prijs:

 • Alle prijzen
 • € 0 - € 12.50
 • € 12.50 - € 25
 • € 25 - € 50
 • € 50 - € 100
 • > € 100

Op jaar:

 • Alle jaartallen
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005

Verwachte titels

Groepsregime, jaarrekening en 403-aansprakelijkheid - ISBN: 9789013155372
Handboek compliance in de zorg - ISBN: 9789462511798

Nieuwste titels

Sorteer op: datum prijs titels auteur RSS feed
1
Achtergestelde vorderingen - N.B. Pannevis - ISBN: 9789013154726
ebook
Order now

Achtergestelde vorderingen

N.B. Pannevis

(Nederlands, E-book, 06-09-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 99,35
Genre: Ondernemingsrecht
Dit is een diepgravende maar toegankelijke en toepasbare studie naar de gevolgen van een achterstelling binnen en buiten een faillissement. De titel biedt een schat aan informatie voor de omgang met achtergestelde vorderingen (in faillissement) en voor het opstellen van achterstellingsovereenkomsten... Lees verder
2
Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2018-2019 - ISBN: 9789013153026
ebook
Order now

Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2018-2019

(Nederlands, E-book, 22-07-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 39,40
Genre: Ondernemingsrecht
Deze uitgave weerspiegelt de actualiteit binnen het ondernemingsprocesrecht en de daarbij behorende praktijk (corporate litigation) in de meest ruime zin. Vast onderdeel van de Geschriften vormen de kronieken, die de jongste ontwikkelingen per vakgebied op structurele wijze behandelen. Daarnaast vin... Lees verder
3
Lustrumbundel 2017 Vereniging voor Financieel Recht - ISBN: 9789013146301
ebook
Order now

Lustrumbundel 2017 Vereniging voor Financieel Recht

een Kapitaalmarktunie voor Europa

(Nederlands, E-book, 07-12-2017)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 28,50
Genre: Ondernemingsrecht
De Europese commissie streeft naar een volledig geïntegreerde Europese kapitaalmarkt. Dit helpt vragers en aanbieders van kapitaal elkaar gemakkelijk te vinden. Een kapitaalmarktunie klinkt goed op papier. Maar zijn de aangekondigde maatregelen in het CMU Action Plan wel voldoende? Is het plan haalb... Lees verder
4
NV en BV - Corporate Governance - Prof. Mr. M.P. Nieuwe Weme - ISBN: 9789013153750
ebook
Order now

NV en BV - Corporate Governance

Rechtspersonenrecht

Prof. Mr. M.P. Nieuwe Weme

(Nederlands, E-book, 09-07-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 298,60
Genre: Ondernemingsrecht
Dit Asser deel gaat over de corporate governance van de NV en BV. Het heeft betrekking op de juridische aspecten van het bestuur, het toezicht daarop door de raad van commissarissen en de bevoegdheden van de aandeelhouders. De titel beschrijft en analyseert de actuele stand van zaken omtrent wetgevi... Lees verder
5
Handboek beleggingsondernemingen - ISBN: 9789013154245
ebook
Order now

Handboek beleggingsondernemingen

(Nederlands, E-book, 24-07-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 249,75
Genre: Ondernemingsrecht
De roep om een nieuwe editie van dit standaardwerk werd almaar luider in het licht van de recente implementatie van MiFID II en de inwerkingtreding van MiFIR. Deze tweede editie biedt u een overzicht van een groot deel van de toezichtregels die van belang zijn voor beleggingsondernemingen. De tweed... Lees verder
6
Handboek WWFT - ISBN: 9789013153972
ebook
Order now

Handboek WWFT

(Nederlands, E-book, 15-06-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 99,35
Genre: Ondernemingsrecht
De strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering staat dagelijks volop in de belangstelling. Dit handboek levert een compleet overzicht van het toepasselijk wettelijk systeem in Nederland. Daarbij gaat de auteur in op het cliëntenonderzoek, het melden van ongebruikelijke transacties en de mogelij... Lees verder
7
Going Dutch - ISBN: 9789013154504
ebook
Order now

Going Dutch

ADR in Nederland, in het bijzonder bij het NAI

(Nederlands, E-book, 22-06-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 127,65
Genre: Ondernemingsrecht
Deze bundel biedt de lezer een totaaloverzicht van wat Nederland en in het bijzonder het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) op dit moment te bieden heeft op het gebied van alternatieve geschilbeslechting (ADR). Hierbij signaleren de auteurs zowel kansen als knelpunten voor het NAI en diepen bijdra... Lees verder
8
Gevolgen van faillietverklaring (2) / III - B. Wessels - ISBN: 9789013153156
ebook
Order now

Gevolgen van faillietverklaring (2) / III

B. Wessels

(Nederlands, E-book, 27-05-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 130,45
Genre: Ondernemingsrecht
Dit deel in de serie Wessels Insolventierecht behandelt de eerste groep aan gevolgen die aan de faillietverklaring verbonden zijn. De publicatie bevat een commentaar op art. 42-60 Faillissementswet en behandelt uiteenlopende vraagstukken die hiermee samenhangen. U vindt de meest recente literatuur e... Lees verder
9
Vertrouwen voorop - E.V.A. Eijkelenboom - ISBN: 9789013154122
ebook
Order now

Vertrouwen voorop

E.V.A. Eijkelenboom

(Nederlands, E-book, 24-05-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 93,80
Genre: Ondernemingsrecht
Het vertrouwen in het accountantsberoep staat de laatste jaren wereldwijd onder druk. Wet- en regelgevers proberen dit vertrouwen met regulering te herstellen. Waarom is deze wetgeving voor accountantsorganisaties tot stand gekomen? En in hoeverre is deze wetgeving effectief vormgegeven en daadwerke... Lees verder
10
Wetgeving toezicht financi&Atilde;&laquo;le markten 2019 - ISBN: 9789013152340
ebook
Order now

Wetgeving toezicht financiële markten 2019

(Nederlands, E-book, 06-05-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 166,45
Genre: Ondernemingsrecht
Deze uitgave bevat een zo compleet mogelijke verzameling van het geldend recht per 19 februari 2019, voorzien van de vindplaatsen van Europese bronnen. Een handzame pocket voor iedereen die zich in de praktijk of in uw studie bezighoudt met het toezicht op de financiële markten. Als u zich begeeft ... Lees verder
11
Intellectuele eigendom - ISBN: 9789013149005
ebook
Order now

Intellectuele eigendom

(Nederlands, E-book, 06-05-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 244,20
Genre: Ondernemingsrecht
Het intellectuele eigendomsrecht is veelzijdig en beweeglijk. De teksten en commentaren in dit overzicht helpen u de actuele stand van zaken scherp in het vizier te houden. Deze zesde druk is geheel herzien, waarbij de wetgeving de situatie per 1 maart 2019 weerspiegelt en het commentaar is bijgewe... Lees verder
12
Retentierecht en uitwinning - ISBN: 9789013153446
ebook
Order now

Retentierecht en uitwinning

(Nederlands, E-book, 18-04-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 93,80
Genre: Ondernemingsrecht
Deze titel behandelt de procesrechtelijke en faillissementsrechtelijke kant van het verhaalsrecht van de schuldeiser met retentierecht. Dit is de enige publicatie die daarbij uitgebreid de verbinding legt tussen het burgerlijk recht enerzijds en het procesrecht en het faillissementsrecht anderzijds.... Lees verder
13
De herijking van het faillissementsrecht - S. Renssen - ISBN: 9789013153866
ebook
Order now

De herijking van het faillissementsrecht

de pijler modernisering

S. Renssen

(Nederlands, E-book, 16-04-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 83,25
Genre: Ondernemingsrecht
1 januari 2019 is de Wet Modernisering Faillissementsprocedure in werking getreden. Werkt u met deze wet? Dan krijgt u te maken met vele nieuwe en gewijzigde bepalingen. Deze bundel vormt een uitstekende gids voor de toepassing van alle wijzigingen en brengt het gehele wetgevingstraject voor u in ka... Lees verder
14
Aanvullen van subjectieve rechten - T.E. Booms - ISBN: 9789013153460
ebook
Order now

Aanvullen van subjectieve rechten

T.E. Booms

(Nederlands, E-book, 10-04-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 93,80
Genre: Ondernemingsrecht
Lange tijd ontbrak het in de literatuur aan handvatten om te bepalen of een recht automatisch #mee overgaat# met een ander recht. Deze uitgave legt op basis van rechtseconomische uitgangspunten uit wanneer dit het geval is. De lezer krijgt inzicht in de wijze waarop afhankelijke rechten, nevenrechte... Lees verder
15
Sustainability and financial markets - ISBN: 9789013153484
ebook
Order now

Sustainability and financial markets

(Nederlands, E-book, 28-03-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 99,90
Genre: Ondernemingsrecht
Het belang van een verschuiving naar een duurzamere globale economie is groter dan ooit. Spelers op de financiële markten kunnen hier een cruciale rol in spelen. Hun inspanningen omtrent duurzaamheid krijgen steeds vaker een dwingend karakter vanwege de risico#s die hieraan kleven. Deze titel richt ... Lees verder
16
Bestuurdersaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad - A. Karapetian - ISBN: 9789013152784
ebook
Order now

Bestuurdersaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad

Civielrechtelijke en strafrechtelijke normen voor bestuurders van noodlijdende o

A. Karapetian

(Nederlands, E-book, 12-03-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 93,80
Genre: Ondernemingsrecht
Bestuurders van ondernemingen in financiële moeilijkheden begeven zich in een spanningsveld van verschillende # vaak tegenstrijdige # belangen. Dit proefschrift biedt een geïntegreerde analyse van de civielrechtelijke en strafrechtelijke normen die op de bestuurder persoonlijk rusten ten opzichte va... Lees verder
17
Regres bij concernfinanciering - C.H.A. van Oostrum - ISBN: 9789013152609
ebook
Order now

Regres bij concernfinanciering

C.H.A. van Oostrum

(Nederlands, E-book, 01-03-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 88,25
Genre: Ondernemingsrecht
Het onderwerp regres bij concernfinanciering leidt al sinds de jaren tachtig tot onzekerheid in de rechtspraktijk. Toch is dit proefschrift de eerste publicatie die een totaalbeeld geeft van deze problematiek. De lezer krijgt inzicht in de diverse onderliggende aspecten die het debat voeden. Regres... Lees verder
18
De curator en de failliet - ISBN: 9789013152579
ebook
Order now

De curator en de failliet

Insolad Jaarboek

(Nederlands, E-book, 31-12-2022)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 24,95
Genre: Ondernemingsrecht
Dit jaar gaat de jaarlijkse lustrumbundel van de Vereniging Insolventierecht Advocaten over de Curator en de Failliet. De bundel geeft professionals en wetenschappers werkzaam op het gebied van insolventierecht en schuldhulpverlening inzichten in zowel juridische als niet juridische aspecten van d... Lees verder
19
Financiering van de productieketen - ISBN: 9789013152289
ebook
Order now

Financiering van de productieketen

(Nederlands, E-book, 01-02-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 88,25
Genre: Ondernemingsrecht
De financiering van de productieketen is verbonden aan tal van juridische aspecten en ontwikkelingen. Dit is de eerste bundel in Nederland die zich richt op deze materie. Een essentiële uitgave voor juristen # zowel praktijkprofessionals als academici. Productieketenfinanciering is één van de onder... Lees verder
20
Waarderingsvragen in het ondernemings- en insolventiere - S.W. van den Berg - ISBN: 9789013152067
ebook
Order now

Waarderingsvragen in het ondernemings- en insolventiere

S.W. van den Berg

(Nederlands, E-book, 31-01-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 90,75
Genre: Ondernemingsrecht
Bij ondernemingsrechtelijke procedures zorgt de waardering van ondernemingen en aandelen regelmatig voor problemen. Op dit moment ontbreekt het vanuit juridisch perspectief aan een eenduidig begrip van waarde. Deze uitgave schetst de belangrijkste waardebegrippen en waarderingsdilemma#s. Daarnaast b... Lees verder
21
Kartelschade - ISBN: 9789013152647
ebook
Order now

Kartelschade

(Nederlands, E-book, 19-01-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 88,25
Genre: Ondernemingsrecht
De privaatrechtelijke handhaving van het (Europese) mededingingsrecht is in ontwikkeling. In deze bundel vindt u uiteenlopende perspectieven hierop vanuit juridisch en/of economisch perspectief, naar aanleiding van Richtlijn 2014/104/EU en de in de februari 2017 ingevoerde implementatiewetgeving (6.... Lees verder
22
Gevolgen van faillietverklaring (1) - ISBN: 9789013150148
ebook
Order now

Gevolgen van faillietverklaring (1)

(Nederlands, E-book, 29-01-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 133,15
Genre: Ondernemingsrecht
Een bedrijf wordt failliet verklaard. Wat zijn hiervan de juridische gevolgen? Wat behoort tot het faillissementsvermogen # en wat niet? Wat betekent faillissement voor de beheers- en beschikkingsbevoegdheid van de schuldenaar? Welke gevolgen zijn er voor lopende overeenkomsten (waaronder huur- en a... Lees verder
23
Insolventierecht - J.L.M. Groenewegen - ISBN: 9789013147315
ebook
Order now

Insolventierecht

J.L.M. Groenewegen

(Nederlands, E-book, 28-01-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 252,00
Genre: Ondernemingsrecht
Kort, helder en toegankelijk commentaar op de belangrijkste regelingen uit het insolventierecht. Deze elfde druk is op vele vlakken herzien naar de stand van de wetgeving op 1 januari 2019. Een must-have voor elke jurist op het vlak van het insolventierecht! Tekst & Commentaar Insolventierech... Lees verder