Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.X sluit
Uitgebreid zoeken

Ondernemingsrecht

< Terug naar Recht
Verfijnen

Op taal:


Op prijs:

 • Alle prijzen
 • € 0 - € 12.50
 • € 12.50 - € 25
 • € 25 - € 50
 • € 50 - € 100
 • > € 100

Op jaar:

 • Alle jaartallen
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005

Verwachte titels

Het dwangakkoord buiten surseance en faillissement - ISBN: 9789013158243
Grenzen aan Financieringsvrijheid - ISBN: 9789013157826
Jaarboek Corporate Governance 2019-2020 - ISBN: 9789013155334
Groepsregime, jaarrekening en 403-aansprakelijkheid - ISBN: 9789013155372
Handboek compliance in de zorg - ISBN: 9789462511798

Nieuwste titels

Sorteer op: datum prijs titels auteur RSS feed
1
Handboek notarieel ondernemingsrecht - ISBN: 9789013155181
ebook

Handboek notarieel ondernemingsrecht

Vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

(Nederlands, E-book, 22-10-2019)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 62,15 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
it tweede deel in de serie handboeken over het notarieel ondernemingsrecht legt de nadruk op de vereniging. Het verenigingsrecht is een gebied dat de notaris door diverse (aanstaande) wetswijzigingen niet kan laten versloffen. Deze bundel belicht actuele regelingen en onderwerpen die relevant zijn v... Lees verder
2
Handboek beleggingsondernemingen - ISBN: 9789013154245
ebook

Handboek beleggingsondernemingen

(Nederlands, E-book, 24-07-2019)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 249,75 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
De roep om een nieuwe editie van dit standaardwerk werd almaar luider in het licht van de recente implementatie van MiFID II en de inwerkingtreding van MiFIR. Deze tweede editie biedt u een overzicht van een groot deel van de toezichtregels die van belang zijn voor beleggingsondernemingen. De tweed... Lees verder
3
Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2018-2019 - ISBN: 9789013153026
ebook

Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2018-2019

(Nederlands, E-book, 22-07-2019)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 39,40 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
Deze uitgave weerspiegelt de actualiteit binnen het ondernemingsprocesrecht en de daarbij behorende praktijk (corporate litigation) in de meest ruime zin. Vast onderdeel van de Geschriften vormen de kronieken, die de jongste ontwikkelingen per vakgebied op structurele wijze behandelen. Daarnaast vin... Lees verder
4
Handboek WWFT - ISBN: 9789013153972
ebook

Handboek WWFT

(Nederlands, E-book, 15-06-2019)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 99,35 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
De strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering staat dagelijks volop in de belangstelling. Dit handboek levert een compleet overzicht van het toepasselijk wettelijk systeem in Nederland. Daarbij gaat de auteur in op het cliëntenonderzoek, het melden van ongebruikelijke transacties en de mogelij... Lees verder
5
Going Dutch - ISBN: 9789013154504
ebook

Going Dutch

ADR in Nederland, in het bijzonder bij het NAI

(Nederlands, E-book, 22-06-2019)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 127,65 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
Deze bundel biedt de lezer een totaaloverzicht van wat Nederland en in het bijzonder het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) op dit moment te bieden heeft op het gebied van alternatieve geschilbeslechting (ADR). Hierbij signaleren de auteurs zowel kansen als knelpunten voor het NAI en diepen bijdra... Lees verder
6
Gevolgen van faillietverklaring (2) / III - B. Wessels - ISBN: 9789013153156
ebook

Gevolgen van faillietverklaring (2) / III

B. Wessels

(Nederlands, E-book, 27-05-2019)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 130,45 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
Dit deel in de serie Wessels Insolventierecht behandelt de eerste groep aan gevolgen die aan de faillietverklaring verbonden zijn. De publicatie bevat een commentaar op art. 42-60 Faillissementswet en behandelt uiteenlopende vraagstukken die hiermee samenhangen. U vindt de meest recente literatuur e... Lees verder
7
Vertrouwen voorop - E.V.A. Eijkelenboom - ISBN: 9789013154122
ebook

Vertrouwen voorop

E.V.A. Eijkelenboom

(Nederlands, E-book, 24-05-2019)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 93,80 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
Het vertrouwen in het accountantsberoep staat de laatste jaren wereldwijd onder druk. Wet- en regelgevers proberen dit vertrouwen met regulering te herstellen. Waarom is deze wetgeving voor accountantsorganisaties tot stand gekomen? En in hoeverre is deze wetgeving effectief vormgegeven en daadwerke... Lees verder
8
Retentierecht en uitwinning - ISBN: 9789013153446
ebook

Retentierecht en uitwinning

(Nederlands, E-book, 18-04-2019)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 93,80 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
Deze titel behandelt de procesrechtelijke en faillissementsrechtelijke kant van het verhaalsrecht van de schuldeiser met retentierecht. Dit is de enige publicatie die daarbij uitgebreid de verbinding legt tussen het burgerlijk recht enerzijds en het procesrecht en het faillissementsrecht anderzijds.... Lees verder
9
De herijking van het faillissementsrecht - S. Renssen - ISBN: 9789013153866
ebook

De herijking van het faillissementsrecht

de pijler modernisering

S. Renssen

(Nederlands, E-book, 16-04-2019)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 83,25 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
1 januari 2019 is de Wet Modernisering Faillissementsprocedure in werking getreden. Werkt u met deze wet? Dan krijgt u te maken met vele nieuwe en gewijzigde bepalingen. Deze bundel vormt een uitstekende gids voor de toepassing van alle wijzigingen en brengt het gehele wetgevingstraject voor u in ka... Lees verder
10
Aanvullen van subjectieve rechten - T.E. Booms - ISBN: 9789013153460
ebook

Aanvullen van subjectieve rechten

T.E. Booms

(Nederlands, E-book, 10-04-2019)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 93,80 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
Lange tijd ontbrak het in de literatuur aan handvatten om te bepalen of een recht automatisch #mee overgaat# met een ander recht. Deze uitgave legt op basis van rechtseconomische uitgangspunten uit wanneer dit het geval is. De lezer krijgt inzicht in de wijze waarop afhankelijke rechten, nevenrechte... Lees verder
11
Sustainability and financial markets - ISBN: 9789013153484
ebook

Sustainability and financial markets

(Nederlands, E-book, 28-03-2019)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 99,90 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
Het belang van een verschuiving naar een duurzamere globale economie is groter dan ooit. Spelers op de financiële markten kunnen hier een cruciale rol in spelen. Hun inspanningen omtrent duurzaamheid krijgen steeds vaker een dwingend karakter vanwege de risico#s die hieraan kleven. Deze titel richt ... Lees verder
12
Regres bij concernfinanciering - C.H.A. van Oostrum - ISBN: 9789013152609
ebook

Regres bij concernfinanciering

C.H.A. van Oostrum

(Nederlands, E-book, 01-03-2019)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 88,25 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
Het onderwerp regres bij concernfinanciering leidt al sinds de jaren tachtig tot onzekerheid in de rechtspraktijk. Toch is dit proefschrift de eerste publicatie die een totaalbeeld geeft van deze problematiek. De lezer krijgt inzicht in de diverse onderliggende aspecten die het debat voeden. Regres... Lees verder
13
Waarderingsvragen in het ondernemings- en insolventiere - S.W. van den Berg - ISBN: 9789013152067
ebook

Waarderingsvragen in het ondernemings- en insolventiere

S.W. van den Berg

(Nederlands, E-book, 31-01-2019)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 90,75 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
Bij ondernemingsrechtelijke procedures zorgt de waardering van ondernemingen en aandelen regelmatig voor problemen. Op dit moment ontbreekt het vanuit juridisch perspectief aan een eenduidig begrip van waarde. Deze uitgave schetst de belangrijkste waardebegrippen en waarderingsdilemma#s. Daarnaast b... Lees verder
14
Gevolgen van faillietverklaring (1) - ISBN: 9789013150148
ebook

Gevolgen van faillietverklaring (1)

(Nederlands, E-book, 29-01-2019)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 133,15 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
Een bedrijf wordt failliet verklaard. Wat zijn hiervan de juridische gevolgen? Wat behoort tot het faillissementsvermogen # en wat niet? Wat betekent faillissement voor de beheers- en beschikkingsbevoegdheid van de schuldenaar? Welke gevolgen zijn er voor lopende overeenkomsten (waaronder huur- en a... Lees verder
15
Overnames van beursvennootschappen - C.J.C. de Brauw - ISBN: 9789013144864
ebook

Overnames van beursvennootschappen

beschouweingen over de vennootschapsrechtelijke, financieeltoezichtrechtelijke, contractuele en praktische aspecten van beursovernames

C.J.C. de Brauw

(Nederlands, E-book, 26-10-2017)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 106,50 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
Een beursovername strekt zich uit over uiteenlopende juridische terreinen. Van het vennootschapsrecht tot financieel toezicht en van het contractrecht tot de typische praktische aangelegenheden die een beursovername karakteriseren. Lange tijd was er geen overzicht dat al deze gebieden in hun onder... Lees verder
16
Handboek Handel met voorwetenschap - R.M.I. Lamp - ISBN: 9789013150810
ebook

Handboek Handel met voorwetenschap

R.M.I. Lamp

(Nederlands, E-book, 03-12-2018)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 112,95 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
Dit is het enige handboek dat zich volledig richt op het Nederlandse verbod op handel met voorwetenschap. Het bevat een diepgaande behandeling van het leerstuk voorwetenschap en de in Nederland geldende voorwetenschapregelgeving. Verplichte kost voor wetenschap en praktijk. Handel in voorwetenschap... Lees verder
17
Rechterlijke toetsing van besluiten en handelingen van de AFM en DNB - S.M.C. Nuijten - ISBN: 9789013151626
ebook

Rechterlijke toetsing van besluiten en handelingen van de AFM en DNB

trends en analyses

S.M.C. Nuijten

(Nederlands, E-book, 07-12-2018)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 28,00 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
Heeft u geregeld te maken met zaken omtrent de rechtsbescherming tegen toezicht en handhaving door financiële toezichthouders in Nederland? Dit preadvies bereidt u voor op het handelen van de toezichthouder. Dit is de eerste uitgave die het verweer tegen zowel de formele als informele instrumenten b... Lees verder
18
De enqu&Atilde;&ordf;tegerechtigden bij de NV en de BV - K. Spruitenburg - ISBN: 9789013150780
ebook

De enquêtegerechtigden bij de NV en de BV

Een onderzoek naar de toegang tot het enqueterecht bij de NV en de BV

K. Spruitenburg

(Nederlands, E-book, 31-10-2018)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 96,45 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
De toegang tot het enquêterecht is niet eenvoudig gegeven: de wijziging van het enquêterecht in 2013 leidt tot vragen en de jurisprudentie van de Ondernemingskamer en de Hoge Raad blinkt niet uit in helderheid. Deze uitgave bevat een analyse van de toegang tot het enquêterecht bij de NV en de BV met... Lees verder
19
Faillietverklaring - B. Wessels - ISBN: 9789013150124
ebook

Faillietverklaring

B. Wessels

(Nederlands, E-book, 17-10-2018)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 136,40 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
Wanneer is er sprake van faillissement? Wie kan failliet worden verklaard? Wie kan faillissement aanvragen? Welke procedureregels gelden en welke rechtsmiddelen kunnen tegen faillietverklaring worden ingezet? Deze uitgave beschrijft en becommentarieert de fundamenten van de faillietverklaring. Liter... Lees verder
20
Corporate Litigation bij de Ondernemingskamer - P.M. Storm - ISBN: 9789462745780
ebook

Corporate Litigation bij de Ondernemingskamer

P.M. Storm

(Nederlands, E-book, 18-07-2018)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 149,00 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
Dit boek is een geheel herziene en sterk uitgebreide uitgave van de in 2014 verschenen eerste druk met dezelfde titel. Hierin worden de procedurele en de inhoudelijk-juridische aspecten van een aantal procedures voor de Ondernemingskamer behandeld, met bijzondere aandacht voor de vragen die zich ... Lees verder
21
De rol en positie van de raad van toezicht van de stichting - M.J. van Uchelen-Schipper - ISBN: 9789013149333
ebook

De rol en positie van de raad van toezicht van de stichting

M.J. van Uchelen-Schipper

(Nederlands, E-book, 10-04-2018)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 125,00 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
Wat zijn de rechtskenmerken van de stichting? Waarin verschilt de stichting van andere rechtspersonen? En bovenal: wat is de rol van de raad van toezicht binnen de stichting? Deze uitgave buigt zich over deze vraagstukken en biedt handvatten voor het vormgeven van een solide governancestructuur.... Lees verder
22
Evaluatie Wet bestuur en toezicht - H.E. Boschma - ISBN: 9789013148497
ebook

Evaluatie Wet bestuur en toezicht

Wetenschappelijk evaluatieonderzoek naar de werking van de nieuwe bepalingen uit de wet aanpassing regels bestuur en toezicht nv/bv

H.E. Boschma

(Nederlands, E-book, 13-03-2018)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 95,00 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
Hoe functioneert de Wet bestuur en toezicht, die begin 2013 in werking trad? Deze uitgave werpt een empirische blik op drie belangrijke pijlers: het monistische bestuursmodel, de limiet op toezichtfuncties en het streefcijfer van 30% vrouwen in raden van bestuur en commissarissen. Verhelderend e... Lees verder
23
Verzekeringsrecht - ISBN: 9789013145625
ebook

Verzekeringsrecht

(Nederlands, E-book, 13-03-2018)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 331,05 (onder voorbehoud)
Genre: Ondernemingsrecht
Bent u werkzaam als jurist op het gebied van het verzekeringsrecht? Dan is deze zesde druk van Tekst & Commentaar Verzekeringsrecht wederom van grote waarde. Binnen enkele minuten kunt u zich de kern van de wetsartikelen eigen maken. Met name de korte en bondige commentaren bij de artikelen ... Lees verder