Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.X sluit
Uitgebreid zoeken

Recht

< Terug naar Nederlands
Onderwerpen
Verfijnen

Op taal:


Op prijs:

 • Alle prijzen
 • € 0 - € 12.50
 • € 12.50 - € 25
 • € 25 - € 50
 • € 50 - € 100
 • > € 100

Op jaar:

 • Alle jaartallen
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005

Verwachte titels

Verdragenrecht - ISBN: 9789013151527
Vertrouwen voorop - ISBN: 9789013154122
Erfpacht en opstal - ISBN: 9789013153934
Internationaal fiscaal recht (E-BOEK) - Thierry Lauwers - ISBN: 9789401464192
Lokale belastingen - Thierry Lauwers - ISBN: 9789401464178
Regionale belastingen - Thierry Lauwers - ISBN: 9789401464185
Gevolgen van faillietverklaring (2) - ISBN: 9789013153156
De grenzen voorbij - ISBN: 9789013154221
Familierecht (e-book) - Mr.Dr. C. Phillips - ISBN: 9789001467371
Praktisch Internationaal Recht(e-book) - Mr.M.S. Beck-Soeliman - ISBN: 9789001899738
Handboek WWFT - ISBN: 9789013153972
Nederlands belastingrecht in Europees perspectief - ISBN: 9789013142679
Militair Straf- en Tuchtrecht - ISBN: 9789013146974
Belastinggids 2019 - ISBN: 9789013151565
Wetgeving gemeentelijk sociaal domein 2019-1 - ISBN: 9789013152463
Keten- en inlenersaansprakelijkheid - ISBN: 9789013145274
Handboek compliance in de zorg - ISBN: 9789462511798
Zoeken in juridische databanken - C.L. Hoogewerf - ISBN: 9789460948121
Minderjarigen en (de zorg voor hun) vermogen - J.H.M. ter Haar - ISBN: 9789460947797
Scheidende machten - Marc Hertogh - ISBN: 9789460946950

Nieuwste titels

Sorteer op: datum prijs titels auteur RSS feed
1
Verwijzingsinstructies in verband met de grenzen van de rechtsstrijd na cassatie - L.J.A. Pieterse - ISBN: 9789013153811
ebook
Order now

Verwijzingsinstructies in verband met de grenzen van de rechtsstrijd na cassatie

L.J.A. Pieterse

(Nederlands, E-book, 08-04-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 66,55
Genre: Privaatrecht
Deze publicatie beschrijft de grenzen en mogelijkheden die de Hoge Raad heeft om de verwijzingsrechter en partijen nader te instrueren. Centrale vraag hierbij is in hoeverre verwijzingsinstructies de kwaliteit # in het bijzonder de effectiviteit # van verwijzingsopdrachten van de Hoge Raad kunnen be... Lees verder
2
Erfrecht van de langstlevende echtgenoot - P.C. van Es - ISBN: 9789013150483
ebook
Order now

Erfrecht van de langstlevende echtgenoot

P.C. van Es

(Nederlands, E-book, 06-05-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 52,75
Genre: Privaatrecht
In deze monografie staat het actuele erfrecht van de langstlevende echtgenoot centraal. De uitgave beantwoordt op overzichtelijke en diepgaande wijze alle civielrechtelijke vragen die zich voordoen wanneer een erflater overlijdt met achterlating van een echtgenoot. Zowel de grote lijnen als belangri... Lees verder
3
Werken aan het notarieel tekort - D.P. Noordhoek - ISBN: 9789013153910
ebook
Order now

Werken aan het notarieel tekort

D.P. Noordhoek

(Nederlands, E-book, 10-05-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 61,05
Genre: Recht
In deze bundel vindt u een nauwgezette beschrijving van de wijze waarop het notariaat in heden en verleden aan de eigen kwaliteit en reputatie bijdraagt. Hierbij ligt de focus op besluitvorming en uitvoering van de door de KNB ingezette intercollegiale toetsing. Zowel de historische analyse als de b... Lees verder
4
De rechtsverhouding tussen erfpachter en erfverpachter - J. Broese van Groenou - ISBN: 9789013153354
ebook
Order now

De rechtsverhouding tussen erfpachter en erfverpachter

J. Broese van Groenou

(Nederlands, E-book, 13-05-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 99,90
Genre: Staats- en bestuursrecht
Dit proefschrift biedt een uitvoerig overzicht van het recht van erfpacht in Nederland. De lezer krijgt inzicht in de hierbij relevante wet- en regelgeving, de doctrine en de (actuele) rechtspraak over de rechtsverhouding tussen erfpachter en erfverpachter. Bij de vestiging van een erfpachtrecht st... Lees verder
5
Veteranen - ISBN: 9789013142297
ebook
Order now

Veteranen

Veteranen en veteranenbeleid in Nederland

(Nederlands, E-book, 08-05-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 83,25
Genre: Recht
Het Nederlandse veteranenbeleid is omvangrijk. Dit handboek is de eerste en enige bundel die bestaande wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis over veteranen en het veteranenbeleid bij elkaar brengt. De bundel schetst een overzichtelijk totaalbeeld, waarbij zowel Nederlandse als internationale ... Lees verder
6
Wetgeving toezicht financi&Atilde;&laquo;le markten 2019 - ISBN: 9789013152340
ebook
Order now

Wetgeving toezicht financiële markten 2019

(Nederlands, E-book, 06-05-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 166,45
Genre: Ondernemingsrecht
Deze uitgave bevat een zo compleet mogelijke verzameling van het geldend recht per 19 februari 2019, voorzien van de vindplaatsen van Europese bronnen. Een handzame pocket voor iedereen die zich in de praktijk of in uw studie bezighoudt met het toezicht op de financiële markten. Als u zich begeeft ... Lees verder
7
Overheidsaansprakelijkheid voor het verstrekken van onjuiste informatie - S.A.L. van de Sande - ISBN: 9789013154016
ebook
Order now

Overheidsaansprakelijkheid voor het verstrekken van onjuiste informatie

S.A.L. van de Sande

(Nederlands, E-book, 29-04-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 77,70
Genre: Staats- en bestuursrecht
Wanneer is de overheid aansprakelijk voor het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie aan de burger? En in hoeverre is een uitbreiding of beperking van deze aansprakelijkheid wenselijk? Deze bundel biedt een actueel, uitputtend overzicht en een analyse van de rechtspraak omtrent aansprake... Lees verder
8
Intellectuele eigendom - ISBN: 9789013149005
ebook
Order now

Intellectuele eigendom

(Nederlands, E-book, 06-05-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 244,20
Genre: Ondernemingsrecht
Het intellectuele eigendomsrecht is veelzijdig en beweeglijk. De teksten en commentaren in dit overzicht helpen u de actuele stand van zaken scherp in het vizier te houden. Deze zesde druk is geheel herzien, waarbij de wetgeving de situatie per 1 maart 2019 weerspiegelt en het commentaar is bijgewe... Lees verder
9
Belastingcontrole 2019 - ISBN: 9789013154276
ebook
Order now

Belastingcontrole 2019

(Nederlands, E-book, 01-05-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 79,85
Genre: Fiscaal recht
In deze uitgave vindt u een helder overzicht van de actuele regels bij een belastingcontrole. Door de praktische en beknopte behandeling is de inhoud bijzonder geschikt voor gebruik door zowel de ondernemer, de adviseur als de controleur zelf. Veel ondernemers en organisaties lopen er vroeg of laa... Lees verder
10
Kroniek van het strafrecht 2018 - ISBN: 9789013153835
ebook
Order now

Kroniek van het strafrecht 2018

(Nederlands, E-book, 10-04-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 27,75
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
Dit werk brengt voor u de recente gebeurtenissen en veranderingen binnen het strafrecht in kaart. Niet alleen op het gebied van de wetgeving, maar ook in de rechtspraak en literatuur. Professionals die zich op het speelveld van het strafrecht begeven houden nauwlettend de veranderingen in de gaten.... Lees verder
11
Retentierecht en uitwinning - ISBN: 9789013153446
ebook
Order now

Retentierecht en uitwinning

(Nederlands, E-book, 18-04-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 93,80
Genre: Ondernemingsrecht
Deze titel behandelt de procesrechtelijke en faillissementsrechtelijke kant van het verhaalsrecht van de schuldeiser met retentierecht. Dit is de enige publicatie die daarbij uitgebreid de verbinding legt tussen het burgerlijk recht enerzijds en het procesrecht en het faillissementsrecht anderzijds.... Lees verder
12
Verzekeringsrecht - ISBN: 9789013143461
ebook
Order now

Verzekeringsrecht

(Nederlands, E-book, 15-04-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 165,95
Genre: Privaatrecht
Houdt u zich bezig met het verzekeringsrecht? Deze bundel schetst een volledig beeld van dit complexe rechtsgebied. U vindt hierin een combinatie van wetenschappelijke diepgang en een scherp oog op de praktijk. Alle belangrijke wijzigingen en interessante ontwikkelingen sinds de laatste druk van 201... Lees verder
13
De herijking van het faillissementsrecht - S. Renssen - ISBN: 9789013153866
ebook
Order now

De herijking van het faillissementsrecht

de pijler modernisering

S. Renssen

(Nederlands, E-book, 16-04-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 83,25
Genre: Ondernemingsrecht
1 januari 2019 is de Wet Modernisering Faillissementsprocedure in werking getreden. Werkt u met deze wet? Dan krijgt u te maken met vele nieuwe en gewijzigde bepalingen. Deze bundel vormt een uitstekende gids voor de toepassing van alle wijzigingen en brengt het gehele wetgevingstraject voor u in ka... Lees verder
14
Douanerecht - D.G. van Vliet - ISBN: 9789013153712
ebook
Order now

Douanerecht

D.G. van Vliet

(Nederlands, E-book, 16-04-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 99,85
Genre: Fiscaal recht
Hebt u te maken met de in- en uitvoer van goederen? Dit is de enige Nederlandse uitgave die het douanerecht van de Europese Unie zowel juridisch-theoretisch als praktisch ontleedt. Hierbij wordt volop verwezen naar actuele jurisprudentie en regelgeving. Zo vormt de titel een onmisbaar naslagwerk voo... Lees verder
15
Aanvullen van subjectieve rechten - T.E. Booms - ISBN: 9789013153460
ebook
Order now

Aanvullen van subjectieve rechten

T.E. Booms

(Nederlands, E-book, 10-04-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 93,80
Genre: Ondernemingsrecht
Lange tijd ontbrak het in de literatuur aan handvatten om te bepalen of een recht automatisch #mee overgaat# met een ander recht. Deze uitgave legt op basis van rechtseconomische uitgangspunten uit wanneer dit het geval is. De lezer krijgt inzicht in de wijze waarop afhankelijke rechten, nevenrechte... Lees verder
16
Memo beslagrecht 2019 - ISBN: 9789013150520
ebook
Order now

Memo beslagrecht 2019

(Nederlands, E-book, 11-04-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 72,15
Genre: Privaatrecht
Met dit Memo heeft u het antwoord op uw vragen omtrent het beslagrecht direct bij de hand. De uitgebreide jurisprudentie-, artikelen- en trefwoordenregisters begeleiden u bovendien gemakkelijk en snel naar de juiste informatie. Zo verliest u niet langer tijd aan onnodig lang zoekwerk. Memo beslagre... Lees verder
17
Onrechtmatige daad - ISBN: 9789013146264
ebook
Order now

Onrechtmatige daad

(Nederlands, E-book, 08-04-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 47,20
Genre: Privaatrecht
In deze bundel vindt u een actueel, volledig en toch beknopt overzicht van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. U maakt op toegankelijke wijze kennis met deze en omliggende rechtsgebieden. Deze nieuwste editie bevat als gebruikelijk samenvattingen van rechterlijke uitspraken. Nieuw zij... Lees verder
18
Pensioen in de loonsfeer - ISBN: 9789013147797
ebook
Order now

Pensioen in de loonsfeer

(Nederlands, E-book, 15-04-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 88,75
Genre: Fiscaal recht
In deze bundel vindt u een helder overzicht van het fiscale pensioenlandschap. Hierbij besteedt de brochure aandacht aan de totstandkoming van het fiscale pensioenkader door maatschappelijke achtergronden en historie van het pensioenstelsel in kaart te brengen. Alle belangrijke jurisprudentie en reg... Lees verder
19
Ruimtelijk bestuursrecht / 2019/1 - ISBN: 9789013152425
ebook
Order now

Ruimtelijk bestuursrecht / 2019/1

(Nederlands, E-book, 03-04-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 101,85
Genre: Staats- en bestuursrecht
Bent u werkzaam op het gebied van ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling en omgevingsbeleid? Deze uitgave bevat een compleet en geordend overzicht van alle relevante wetten en uitvoeringsregelingen waar u gedurende de werkdag mee te maken krijgt. Van regelgeving over ruimtelijke ordening tot aan ... Lees verder
20
De gewone rechter en de bestuursrechtspraak - J.A.M. van Angeren - ISBN: 9789013153248
ebook
Order now

De gewone rechter en de bestuursrechtspraak

J.A.M. van Angeren

(Nederlands, E-book, 03-04-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 94,35
Genre: Staats- en bestuursrecht
Hoe is de taakverdeling tussen de gewone rechter (de burgerlijke rechter en de strafrechter) en de bestuursrechter geregeld? Dit boekwerk biedt essentieel inzicht in deze complexe verhouding, waarbij geput wordt uit de grondwet en verschillende overige wetten. Ook komen ontwikkelingen in rechtspraak... Lees verder
21
Sustainability and financial markets - ISBN: 9789013153484
ebook
Order now

Sustainability and financial markets

(Nederlands, E-book, 28-03-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 99,90
Genre: Ondernemingsrecht
Het belang van een verschuiving naar een duurzamere globale economie is groter dan ooit. Spelers op de financiële markten kunnen hier een cruciale rol in spelen. Hun inspanningen omtrent duurzaamheid krijgen steeds vaker een dwingend karakter vanwege de risico#s die hieraan kleven. Deze titel richt ... Lees verder
22
Hoofdstukken van privaatrechtelijk overheidshandelen - P.J. Huisman - ISBN: 9789013149982
ebook
Order now

Hoofdstukken van privaatrechtelijk overheidshandelen

P.J. Huisman

(Nederlands, E-book, 02-04-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 79,90
Genre: Staats- en bestuursrecht
Deze titel bevat een actueel en compleet overzicht van de belangrijkste thema#s op het terrein van het privaatrechtelijk overheidshandelen en de semipublieke instellingen. De uitgave neemt een uniek perspectief in door publiek- en privaatrecht vanuit een governancebenadering te bezien. Van het aand... Lees verder
23
Verzekering - Mr. J.H. Wansink - ISBN: 9789013149944
ebook
Order now

Verzekering

Bijzondere overeenkomsten

Mr. J.H. Wansink

(Nederlands, E-book, 12-03-2019)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 165,95
Genre: Privaatrecht
Deze gerenommeerde uitgave geeft u als vanouds toegang tot actuele, grondige kennis op het gebied van de verzekeringsovereenkomst (schade- en sommenverzekering) en het wettelijke kader rondom deze overeenkomst. De toegankelijke en praktijkgerichte benadering is zowel geschikt voor praktijkjuristen a... Lees verder