Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.X sluit
Uitgebreid zoeken

Recht

< Terug naar Nederlands
Onderwerpen
Verfijnen

Op taal:


Op prijs:

 • Alle prijzen
 • € 0 - € 12.50
 • € 12.50 - € 25
 • € 25 - € 50
 • € 50 - € 100
 • > € 100

Op jaar:

 • Alle jaartallen
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005

Verwachte titels

De rol en positie van de raad van toezicht van de stichting - ISBN: 9789013149333
Conversie en aandelen - ISBN: 9789013145397
Bescherming van beursvennootschappen door uitgifte van preferente aandelen - R.A.F. Timmermans - ISBN: 9789013145359
Met recht naar een circulaire economie - ISBN: 9789462747197
Over onwettigheid, onzedelijkheid en terugvorderingnietigheid en terugvordering - Tobias Jonkers - ISBN: 9789462747166
Zoeken in juridische databanken - C.L. Hoogewerf - ISBN: 9789460948121
Minderjarigen en (de zorg voor hun) vermogen - J.H.M. ter Haar - ISBN: 9789460947797
Scheidende machten - Marc Hertogh - ISBN: 9789460946950
Verzameling Wetgeving Financieel Recht / 2011 - ISBN: 9789012385398
Verzameling Nederlandse Wetgeving 2010-2011 - Ebook - ISBN: 9789012384407

Nieuwste titels

Sorteer op: datum prijs titels auteur RSS feed
1
De bijstand in praktijk 2018 - ISBN: 9789013146608
ebook
Order now

De bijstand in praktijk 2018

(Nederlands, E-book, 17-03-2018)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 82,75
Genre: Arbeids- en sociale zekerheidsrecht
Werkt u met de Participatiewet? Dan weet u dat het onthouden van ieder regeltje of voorschrift binnen deze wet een onmogelijke opgave is. Deze uitgave biedt de oplossing. De titel behandelt structureel en praktijkgericht alle onderdelen van deze complexe wet # van uitkering tot terugvordering, e... Lees verder
2
Billijkheidsuitzonderingen - Floor Simone Bakker - ISBN: 9789013148428
ebook
Order now

Billijkheidsuitzonderingen

Het wegens bijzondere omstandigheden buiten toepassing laten van wettelijke voorschriften in individuele gevallen

Floor Simone Bakker

(Nederlands, E-book, 16-03-2018)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 68,50
Genre: Privaatrecht
Wanneer kan de rechter besluiten af te wijken van de wettelijke voorschriften? Soms is een individuele situatie immers zo uniek, dat de toepassing van het geldende recht onbillijk zou zijn. De rechter kan in die gevallen een billijkheidsuitzondering maken. Dit proefschrift buigt zich over het bu... Lees verder
3
Beklag over niet vervolgen - J.B.H.M. Simmelink - ISBN: 9789462748170
ebook
Order now

Beklag over niet vervolgen

Hoe gaat het Openbaar Ministerie om met art. 12 Sv-zaken?

J.B.H.M. Simmelink

(Nederlands, E-book, 15-03-2018)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 27,00
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
Een aangifte van een strafbaar feit door een burger leidt vaak niet tot een strafvervolging. De officier van justitie kan beslissen dat de zaak niet aan de rechter wordt voorgelegd, maar wordt geseponeerd. Tegen deze beslissing kan de belanghebbende zich op grond van artikel 12 Wetboek van Straf... Lees verder
4
Internationale fiscale gegevensuitwisseling - J.A. Booij - ISBN: 9789013121704
ebook
Order now

Internationale fiscale gegevensuitwisseling

J.A. Booij

(Nederlands, E-book, 13-03-2018)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 74,20
Genre: Fiscaal recht
Belastingdiensten en andere overheidsorganen werken internationaal steeds intensiever samen. Er zijn hiertoe diverse nationale en internationale regelingen in het leven geroepen, waarvan velen de nodige dilemma#s met zich meebrengen. Waar liggen de grenzen van informatie- uitwisseling? Deze broc... Lees verder
5
Evaluatie Wet bestuur en toezicht - H.E. Boschma - ISBN: 9789013148497
ebook
Order now

Evaluatie Wet bestuur en toezicht

Wetenschappelijk evaluatieonderzoek naar de werking van de nieuwe bepalingen uit de wet aanpassing regels bestuur en toezicht nv/bv

H.E. Boschma

(Nederlands, E-book, 13-03-2018)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 91,30
Genre: Ondernemingsrecht
Hoe functioneert de Wet bestuur en toezicht, die begin 2013 in werking trad? Deze uitgave werpt een empirische blik op drie belangrijke pijlers: het monistische bestuursmodel, de limiet op toezichtfuncties en het streefcijfer van 30% vrouwen in raden van bestuur en commissarissen. Verhelderend e... Lees verder
6
Systeem en kerninstrumenten van de Omgevingswet - H.A. Oldenziel - ISBN: 9789013141153
ebook
Order now

Systeem en kerninstrumenten van de Omgevingswet

H.A. Oldenziel

(Nederlands, E-book, 13-03-2018)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 42,80
Genre: Staats- en bestuursrecht
De in 2016 aangenomen Omgevingswet biedt een geheel nieuw wettelijk stelsel voor de fysieke leefomgeving. Deze uitgave legt dit stelsel en de bijbehorende instrumenten uit met onder meer tabellen, schema#s en voorbeelden. De uitgave is bedoeld voor een ieder die goed wil anticiperen op de inwerk... Lees verder
7
Handboek arbeidsprocesrecht - D.M.A. Bij de Vaate - ISBN: 9789462747883
ebook
Order now

Handboek arbeidsprocesrecht

D.M.A. Bij de Vaate

(Nederlands, E-book, 13-03-2018)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 34,00
Genre: Arbeids- en sociale zekerheidsrecht
Dit boek gaat in op de belangrijkste procedures in het arbeidsrecht. De wijzigingen in het ontslagprocesrecht als gevolg van de Wwz worden behandeld, alsmede de uitwerking en toepassing daarvan in de arbeidsrechtelijke jurisprudentie gewezen in de twee jaar na het in werking treden van de wet. Daarn... Lees verder
8
Verzekeringsrecht - ISBN: 9789013145625
ebook
Order now

Verzekeringsrecht

(Nederlands, E-book, 13-03-2018)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 331,05
Genre: Ondernemingsrecht
Bent u werkzaam als jurist op het gebied van het verzekeringsrecht? Dan is deze zesde druk van Tekst & Commentaar Verzekeringsrecht wederom van grote waarde. Binnen enkele minuten kunt u zich de kern van de wetsartikelen eigen maken. Met name de korte en bondige commentaren bij de artikelen z... Lees verder
9
In het nu... wat worden zal - ISBN: 9789013148893
ebook
Order now

In het nu... wat worden zal

Over toekomstig bestuursrecht

(Nederlands, E-book, 13-03-2018)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 74,20
Genre: Staats- en bestuursrecht
Het bestuursrecht is geen rustig bezit. Grote ontwikkelingen als ontstatelijking, digitalisering en Europeanisering trekken hun sporen. Deze bundel werpt een inspirerende blik op de toekomst van dit rechtsgebied. Want kan het bestuursrecht wel grip houden op de turbulente ontwikkeling van onze m... Lees verder
10
De regeling en rechtsgevolgen van vermissing in rechtsvergelijkend perspectief - Wendy Schrama - ISBN: 9789462748330
ebook
Order now

De regeling en rechtsgevolgen van vermissing in rechtsvergelijkend perspectief

Wendy Schrama

(Nederlands, E-book, 13-03-2018)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 21,00
Genre: Privaatrecht
Als iemand vermist raakt, kunnen achterblijvers tegen praktische en juridische problemen aanlopen. De afgelopen twee decennia is er zowel internationaal als nationaal meer aandacht gekomen voor vermissing van personen en de gevolgen daarvan voor achterblijvers. In dit onderzoek, uitgevoerd door Utre... Lees verder
11
Franchise - J.H. Kolenbrander - ISBN: 9789462748064
ebook
Order now

Franchise

een korte introductie

J.H. Kolenbrander

(Nederlands, E-book, 09-03-2018)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 19,90
Genre: Ondernemingsrecht
Franchising is een populaire vorm van samenwerking waarbij de franchisegever - eigenaar van de franchiseformule - een zakelijke samenwerking aangaat met franchisenemers. Deze franchisenemers zijn zelfstandig ondernemers die hun onderneming onder de vlag van de betreffende formule willen gaan exploit... Lees verder
12
Economische eigendom - ISBN: 9789013148022
ebook
Order now

Economische eigendom

(Nederlands, E-book, 08-03-2018)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 51,30
Genre: Fiscaal recht
Wat verstaan we precies onder het begrip economische eigendom? Een lastige vraag, want een eenduidige definitie van dit begrip is er niet. Toch krijgt u hier een helder antwoord op in deze Fed-brochure, geschreven door Mr. A.E. de Leeuw. Zij behandelt hierin de economische eigendom binnen de inkomst... Lees verder
13
Experimentele wetgeving - M.J. Jacobs - ISBN: 9789013149074
ebook
Order now

Experimentele wetgeving

M.J. Jacobs

(Nederlands, E-book, 08-03-2018)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 17,10
Genre: Staats- en bestuursrecht
De behoefte aan experimenteermogelijkheden - uitdrukkelijk in wet- en regelgeving opgenomen - valt niet meer te ontkennen. Het recente regeerakkoord van het kabinet Rutte III biedt hiervan een goede illustratie. Het staat bol van de voornemens tot het doen van experimenten en voor een deel van ... Lees verder
14
De strafbaarstelling van arbeidsuitbuiting in Nederland - Sjarai Lestrade - ISBN: 9789013148510
ebook
Order now

De strafbaarstelling van arbeidsuitbuiting in Nederland

Sjarai Lestrade

(Nederlands, E-book, 08-03-2018)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 71,35
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
Bootvluchtelingen uit Eritrea die tegen kost en inwoning in Nederland werken. Filipijnse matrozen die minder betaald krijgen dan het minimumloon. Voorbeelden te over! Maar waar ligt nu de grens tussen arbeidsuitbuiting en (ronduit) slecht werkgeverschap? Een boeiende dissertatie over de inhoud e... Lees verder
15
Mensenrechten - Daan Bronkhorst - ISBN: 9789048537747
ebook
Order now

Mensenrechten

Daan Bronkhorst

(Nederlands, E-book, 06-03-2018)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 5,00
Genre: Recht
Mensenrechten zijn niet in steen gebeiteld. Ze zijn niet aangeboren en niet onvervreemdbaar. Mensenrechten zijn bedacht en telkens bijgeschaafd door juristen, politici en activisten. Dit Elementaire Deeltje gaat over het ontstaan en de betekenis van mensenrechten en de controverses die ermee gepaard... Lees verder
16
Mensenrechten - Daan Bronkhorst - ISBN: 9789048537730
ebook
Order now

Mensenrechten

Daan Bronkhorst

(Nederlands, E-book, 06-03-2018)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 5,00
Genre: Recht
Mensenrechten zijn niet in steen gebeiteld. Ze zijn niet aangeboren en niet onvervreemdbaar. Mensenrechten zijn bedacht en telkens bijgeschaafd door juristen, politici en activisten. Dit Elementaire Deeltje gaat over het ontstaan en de betekenis van mensenrechten en de controverses die ermee gepaard... Lees verder
17
Schrijven voor juristen - Aldert Jan van Dijk - ISBN: 9789001885595
ebook

Schrijven voor juristen

Verslaglegging van juridisch onderzoek

Aldert Jan van Dijk

(Nederlands, E-book, 02-03-2018)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 32,75 (onder voorbehoud)
Genre: Recht
18
Wetgeving toezicht financi&Atilde;&laquo;le markten 2018 - ISBN: 9789013148220
ebook
Order now

Wetgeving toezicht financiële markten 2018

(Nederlands, E-book, 02-03-2018)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 157,45
Genre: Ondernemingsrecht
Houdt u zich bezig met toezicht op de financiële markten? Dan komt deze titel u voortdurend van pas. In deze uitgave is alle relevante wet- en regelgeving per 3 januari 2018 voor u samengebracht tot één handzame pocketeditie. Nu inclusief MiFID II en vindplaatsen van Europese bronnen. Ideaal voor st... Lees verder
19
Advocatenmemo / 2018 - ISBN: 9789013147353
ebook
Order now

Advocatenmemo / 2018

(Nederlands, E-book, 06-03-2018)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 79,35
Genre: Recht
Iedere beoefenaar van het recht zou willen dat het anders was: dat het in de wereld van het recht alleen maar gaat om de schoonheid van ons gelaagde rechtssysteem en de belangen van de rechtvaardige zaak. Maar we weten dat het niet zo is. Het draait in de praktijk om de fatale termijnen, de inde... Lees verder
20
Europa waakt - ISBN: 9789461662491
ebook
Order now

Europa waakt

Vrijheidsbeneming onder toezicht van het Europese antifoltercomit

(Nederlands, E-book, 30-03-2018)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 34,00
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
Aanbevelingen en uitdagingen voor de toekomst van detentie in België Wie bewaakt de bewakers? Opsluiten van mensen is niet vrij van risico. Wie van zijn vrijheid wordt beroofd, bevindt zich immers in een afhankelijkheidspositie. In dergelijke situaties valt machtsmisbruik niet uit te sluiten. Om ... Lees verder
21
Mr. J. Verburg (1924-2017) - L.J.A. Pieterse - ISBN: 9789013148961
ebook
Order now

Mr. J. Verburg (1924-2017)

Een gedenkschrift

L.J.A. Pieterse

(Nederlands, E-book, 02-03-2018)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 17,05
Genre: Fiscaal recht
Op 18 september 2017 nam de wereld afscheid van Jan Verburg. Hij liet de herinnering aan een innemende persoonlijkheid en glansrijke carrière na. Dit gedenkschrift schetst Verburg als persoon en zijn levensloop als een evenzo succesvolle als markante fiscalist. Dit gedenkschrift tracht een zo ... Lees verder
22
Internationaal Fiscaal Memo 2017 - ISBN: 9789013144956
ebook
Order now

Internationaal Fiscaal Memo 2017

(Nederlands, E-book, 01-03-2018)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 75,25
Genre: Fiscaal recht
In het Internationaal Fiscaal Memo vindt u in beknopte vorm de belangrijkste aspecten van: * de belastingverdragen * het Besluit voorkoming dubbele belasting * de 30%-regeling * de rulingpraktijk * fiscale aspecten van de internationale sociale zekerheid * Europese fiscale ontwikkelingen (op h... Lees verder
23
Erfrecht en schenking - S. Perrick - ISBN: 9789013144970
ebook
Order now

Erfrecht en schenking

S. Perrick

(Nederlands, E-book, 01-03-2018)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 199,75
Genre: Privaatrecht
De auteur geeft een grondige en systematische behandeling van alle onderdelen van het erfrecht en de schenking. Hij verbindt daarbij de verschillende onderdelen met elkaar, mede in samenhang met het overige algemene vermogensrecht. Een kritische blik wordt niet geschuwd, de wetswijzigingen in Boek 4... Lees verder