Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.X sluit
Uitgebreid zoeken

Recht

< Terug naar E-books
Onderwerpen
Verfijnen

Op taal:


Op prijs:

 • Alle prijzen
 • € 0 - € 12.50
 • € 12.50 - € 25
 • € 25 - € 50
 • € 50 - € 100
 • > € 100

Op jaar:

 • Alle jaartallen
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005

Verwachte titels

Billijkheidsuitzonderingen - Floor Simone Bakker - ISBN: 9789013148428
Bescherming van beursvennootschappen door uitgifte van preferente aandelen - R.A.F. Timmermans - ISBN: 9789013145359
Met recht naar een circulaire economie - ISBN: 9789462747197
Over onwettigheid, onzedelijkheid en terugvorderingnietigheid en terugvordering - Tobias Jonkers - ISBN: 9789462747166
The sparking discipline of criminology - ISBN: 9789461661197
Zoeken in juridische databanken - C.L. Hoogewerf - ISBN: 9789460948121
Minderjarigen en (de zorg voor hun) vermogen - J.H.M. ter Haar - ISBN: 9789460947797
The European company law action plan revisited - ISBN: 9789461660084
Scheidende machten - Marc Hertogh - ISBN: 9789460946950
Removing obstacles - ISBN: 9789460946561
Responsibility to protect - ISBN: 9789048516445
Verzameling Wetgeving Financieel Recht / 2011 - ISBN: 9789012385398
Verzameling Nederlandse Wetgeving 2010-2011 - Ebook - ISBN: 9789012384407
Muslim Family Law in Sub-Saharan Africa - ISBN: 9789048511327
Uitgelicht
Tekst & Commentaar, Burgerlijk Wetboek
Nieuw!
Tekst & Commentaar
Overzicht van alle titels
Nieuwe Juridische Titels
Speciaal geselecteerd


Nieuwste titels

Sorteer op: datum prijs titels auteur RSS feed
1
Verlofstelsels in strafzaken - Geert Pesselse - ISBN: 9789013147612
ebook
Order now

Verlofstelsels in strafzaken

Geert Pesselse

(Nederlands, E-book, 16-02-2018)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 79,90
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
Ieder jaar stellen duizenden mensen hoger beroep of cassatie in tegen uitspraken van de strafrechter. Sinds enkele jaren kan dit worden geweigerd op basis van zogenoemde verlofstelsels. Maar zijn deze verlofstelsels niet in strijd met het mensenrecht op beroep en het mensenrecht op een eerlijk proce... Lees verder
2
VPB gids 2018 - ISBN: 9789013146493
ebook
Order now

VPB gids 2018

(Nederlands, E-book, 15-02-2018)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 102,45
Genre: Fiscaal recht
Met deze gids heeft u de laatste stand van zaken binnen de vennootschapsbelasting altijd binnen handbereik. Het brengt per thema orde in de brei aan wettelijke bepalingen, leerstukken en jurisprudentie, waar zinvol verhelderd met concrete voorbeelden. Geschikt voor zowel studie als vluchtige raadple... Lees verder
3
Ontroerend goed - ISBN: 9789013147575
ebook
Order now

Ontroerend goed

opstellen aangeboden aan prof. dr. R.N.G. van der Paardt

(Nederlands, E-book, 15-02-2018)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 34,20
Genre: Fiscaal recht
Opstellen aangeboden aan prof. dr. R.N.G. van der Paardt ter gelegeheid van zijjn afscheid als hoogleraar kostprijsverhogende belastingen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 9 februari 2018. Lees verder
4
Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden - G. Th. Ligthart - ISBN: 9789013147773
ebook
Order now

Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden

G. Th. Ligthart

(Nederlands, E-book, 15-02-2018)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 60,45
Genre: Fiscaal recht
In de inkomenscategorie 'belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden' horen onder meer de belaste voordelen thuis die een belastingplichtige geniet uit arbeid, maar die niet te herleiden zijn naar een onderneming of dienstbetrekking. Deze inkomenscategorie beslaat drie deelgebieden, die in deze F... Lees verder
5
De kleine gids voor het Nederlandse arbeidsrecht 2018 - Mark Diebels - ISBN: 9789013148473
ebook
Order now

De kleine gids voor het Nederlandse arbeidsrecht 2018

Mark Diebels

(Nederlands, E-book, 15-02-2018)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 18,85
Genre: Arbeids- en sociale zekerheidsrecht
Het arbeidsrecht staat nooit stil. Dit maakt het het lastig voor bedrijven en adviseurs om volledig op de hoogte te blijven. Deze uitgave biedt de oplossing: een volledig, up-do-date overzicht van alle belangrijke regels en wetten voor iedereen met interesse in dit recht. Het arbeidsrecht is cont... Lees verder
6
Bewaarneming, borgtocht, vaststellingsovereenkomst, bruikleen, altijddurende rente, spel en weddenschap - A.C. van Schaick - ISBN: 9789013148343
ebook
Order now

Bewaarneming, borgtocht, vaststellingsovereenkomst, bruikleen, altijddurende rente, spel en weddenschap

bijzondere overenkomsten

A.C. van Schaick

(Nederlands, E-book, 15-02-2018)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 85,60
Genre: Privaatrecht
Dit deel uit de Asser-serie behandelt zes benoemde overeenkomsten uit het burgerlijk wetboek: bewaarneming, borgtocht, vaststellingsovereenkomst, bruikleen, altijddurende rente en spel en weddenschap. Het boek besteedt volop aandacht aan buitenlands recht en bespreekt ook afwijkende opvattingen in l... Lees verder
7
Social enterprises in the EU - Aikaterini Argyrou - ISBN: 9789013148701
ebook
Order now

Social enterprises in the EU

Law promoting stakeholder participation in social enterprises

Aikaterini Argyrou

(Engels , E-book, 15-02-2018)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 97,05
Genre: Ondernemingsrecht
In order to facilitate social enterprises, various tailor-made legal forms have been introduced across Europe. This publication explores three specific types, all sharing the common characteristic of stakeholder participation. How do these legal forms perform in practice? Do they truly succeed in el... Lees verder
8
Proceskostenveroordeling en toegang tot de rechter in IE-zaken - Charlotte Joanna Sophie Vrendenbarg - ISBN: 9789013148091
ebook
Order now

Proceskostenveroordeling en toegang tot de rechter in IE-zaken

regelingen over proceskosten getoetst aan het EU-recht

Charlotte Joanna Sophie Vrendenbarg

(Nederlands, E-book, 14-02-2018)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 90,20
Genre: Privaatrecht
De proceskosten kunnen in zaken omtrent intellectueel eigendom hoog oplopen. Op welke partij(en) - en in welke omvang - worden deze verhaald? En in hoeverre beïnvloedt dit de toegankelijkheid van de rechter? Deze uitgave buigt zich over de proceskostenveroordeling in IE-zaken, kritisch beschouwd in ... Lees verder
9
Rechtspersonenrecht - ISBN: 9789013147278
ebook
Order now

Rechtspersonenrecht

vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, stichting

(Nederlands, E-book, 13-02-2018)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 156,95
Genre: Ondernemingsrecht
Van verenigingen tot coöperaties, van onderlinge waarborgmaatschappijen tot stichtingen. Het zijn vormen van 'overige rechtspersonen' die in deze uitgave worden behandeld. U treft een overzicht van de meest actuele wetgeving, jurisprudentie en literatuur. Het werk staat - naast het huidige recht - u... Lees verder
10
De universele verklaring van de rechten van de mens - ISBN: 9789045035406
ebook
Order now

De universele verklaring van de rechten van de mens

(Nederlands, E-book, 14-02-2018)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 3,00
Genre: Recht
De rechten van de mens’: ze worden vaak aangehaald in de politiek, in de media, in debatten en discussies. Maar wat houden ze precies in? In 2018 is het zeventig jaar geleden dat De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.... Lees verder
11
Het nationale budgetrecht en Europese integratie - Suzanna Petronella Poppelaars - ISBN: 9789013148404
ebook
Order now

Het nationale budgetrecht en Europese integratie

Suzanna Petronella Poppelaars

(Nederlands, E-book, 09-02-2018)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 74,20
Genre: Privaatrecht
Met het budgetrecht stellen de Staten-Generaal en de regering samen jaarlijks de begroting vast. Ondertussen coördineert de Europese Unie het economisch beleid van de lidstaten steeds meer (denk bijvoorbeeld aan de maatregelen tijdens de eurocrisis). Maar wat zijn nu de juridische consequenties van ... Lees verder
12
Criminal Deterrence Theory - David Cornwell - ISBN: 9789462748071
ebook
Order now

Criminal Deterrence Theory

The History, Myths & Realities

David Cornwell

(Engels , E-book, 07-02-2018)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 49,00
Genre: Recht
This unusual work by an experienced criminologist challenges the taken-for-granted status and effects of criminal deterrence theory in contemporary justice and punishment worldwide. Using the British justice process as an example, it is a hard-hitting critique of the illusory and dysfunctional ou... Lees verder
13
De bescherming van concurrentiebelangen in het bestuursrecht - Jaap Wieland - ISBN: 9789462747722
ebook
Order now

De bescherming van concurrentiebelangen in het bestuursrecht

Jaap Wieland

(Nederlands, E-book, 07-02-2018)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 34,00
Genre: Staats- en bestuursrecht
Steeds vaker treffen concurrenten elkaar bij de bestuursrechter. Dat is niet zo vreemd. Besluiten van de overheid kunnen immers grote gevolgen hebben voor de concurrentiepositie van ondernemers. Als bijvoorbeeld chocoladeproducent A een subsidie krijgt en chocoladeproducent B niet, dan heeft A een c... Lees verder
14
Voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht - Yannick Nelson van den Brink - ISBN: 9789013146844
ebook
Order now

Voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht

wet en praktijk in het licht van internationale en Europese kinder- en mensenrechten

Yannick Nelson van den Brink

(Nederlands, E-book, 07-02-2018)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 68,50
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
In hoeverre neemt de voorlopige hechtenispraktijk in het Nederlandse jeugdstrafrecht de rechten van minderjarige verdachten in ogenschouw? Een vraag die de gemoederen al enige tijd bezighoudt. Deze uitgave biedt een grondige analyse op de voorlopige hechtenispraktijk in het licht van het kinder- en ... Lees verder
15
Orde &amp; Discipline - Robert Sanders - ISBN: 9789462747555
ebook
Order now

Orde & Discipline

een onderzoek naar de ontwikkeling en reikwijdte van het advocatentuchtrecht

Robert Sanders

(Nederlands, E-book, 07-02-2018)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 28,00
Genre: Recht
Een van de belangrijkste vragen die bij het tuchtrecht kunnen worden gesteld is welke belangen erdoor worden gediend. Gaat het louter om de handhaving van de orde en discipline binnen een bepaalde groep? Is het tuchtrecht een middel van kwaliteitsbewaking? Of biedt het degenen die een klacht indiene... Lees verder
16
SHN binnen de ZSM - Ren&Atilde;&copy;e Kool - ISBN: 9789462748194
ebook
Order now

SHN binnen de ZSM

Een evaluatie van de positie en dienstverlening van SHN binnen de ZSM-werkwijze

Renée Kool

(Nederlands, E-book, 07-02-2018)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 24,50
Genre: Recht
Deze studie bevat een evaluatie van de dienstverlening van SlachtofferhulpNederland (SHN) binnen de ZSM-werkwijze. Op basis van werkbezoeken aan drie ZSM-locaties, enkele overleggen, prestatiecijfers en bestudering van literatuur en beleidsstukken wordt een beeld geschetst van de wijze waarop SHN al... Lees verder
17
Legal Management - ISBN: 9789462748040
ebook
Order now

Legal Management

Realiseren van juridische kwaliteit

(Nederlands, E-book, 07-02-2018)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 28,00
Genre: Recht
Legal management is een nieuw vakgebied, dat de praktijk van juridische professionals vanuit een organisatiekundig perspectief benadert. Binnen organisaties heeft legal management het doel de kwaliteit van de juridische functie te optimaliseren. In deze unieke uitgave schetsen experts de ontwikkelin... Lees verder
18
Inbeslagneming en confiscatie van crimineel vermogen - Sanne Buisman - ISBN: 9789462748217
ebook
Order now

Inbeslagneming en confiscatie van crimineel vermogen

Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de samenwerking inzake beslag en confiscatie in Duitsland, Engeland, Ierland en Itali

Sanne Buisman

(Nederlands, E-book, 07-02-2018)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 33,50
Genre: Strafrecht en strafprocesrecht
Dit boek bevat de resultaten van een rechtsvergelijkend onderzoek naar de tweeledige vraag: a) welke werkwijzen Duitsland, Engeland (en Wales), Ierland en Italië (naast Nederland) hanteren voor het in beslag nemen en confisqueren van vermogen met een vermoedelijk criminele herkomst insituaties zonde... Lees verder
19
Essays on Private &amp; Business Law - ISBN: 9789462748101
ebook
Order now

Essays on Private & Business Law

A Tribute to Professor Adriaan Dorresteijn

(Engels , E-book, 08-12-2017)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 79,00
Genre: Recht
Many companies today face international influences, and many more will follow suit. A scenario that was recognised early on by Prof. Adriaan Dorresteijn (Utrecht University). To honour his innovative research, teachings, and administration work, this Liber Amicorum includes capita selecta of recent ... Lees verder
20
Redelijkheid en billijkheid in het personen- en familierecht, meer in het bijzonder in het huwelijks- en echtscheidingsvermogensrecht - Evelien van Wijk-Verhagen - ISBN: 9789462904576
ebook
Order now

Redelijkheid en billijkheid in het personen- en familierecht, meer in het bijzonder in het huwelijks- en echtscheidingsvermogensrecht

Wonderolie van flexibiliteit of gif van rechtsonzekerheid?

Evelien van Wijk-Verhagen

(Nederlands, E-book, 07-02-2018)

Levertijd: Direct. E-book, digitale levering, ePub.
Prijs: € 33,00
Genre: Privaatrecht
In dit boek is de toepassing van de redelijkheid en billijkheid in de Nederlandse jurisprudentie op het gebied van het personen- en familierecht onderzocht, meer in het bijzonder in het huwelijksen echtscheidingsvermogensrecht. Deze toepassing is in de huidige rechtsliteratuur namelijk onderbelicht ... Lees verder