Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.X sluit
Uitgebreid zoeken

Welzijnswerk

< Terug naar Mens & Maatschappij
Verfijnen

Op taal:


Op prijs:

 • Alle prijzen
 • € 0 - € 12.50
 • € 12.50 - € 25
 • € 25 - € 50
 • € 50 - € 100

Op jaar:

 • Alle jaartallen
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005

Nieuwste titels

Sorteer op: datum prijs titels auteur RSS feed
1
Outreachend werken - Lia van Doorn - ISBN: 9789046967607
ebook

Outreachend werken

Basisboek voor werkers in de eerste lijn

Lia van Doorn

(Nederlands, E-book, 02-07-2019)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 27,00 (onder voorbehoud)
Genre: Welzijnswerk
Het is niet eenvoudig om hulp dichter bij de burger te brengen als de doelgroep niet of nauwelijks in beeld is bij het sociaal werk. Pas als de situatie escaleert of buurtbewoners gaan klagen over overlast, worden problemen zichtbaar. Outreachend werken is een preventieve methode waarmee sociale pro... Lees verder
2
Werken aan wonen - Siep van der Werf - ISBN: 9789046967355
ebook

Werken aan wonen

Huisvesting in Nederland

Siep van der Werf

(Nederlands, E-book, 23-11-2018)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 34,50 (onder voorbehoud)
Genre: Welzijnswerk
Mensen moeten wonen. Er zijn dan ook veel professionals die werken aan wonen. Het is belangrijk dat zij weten hoe huisvesting in elkaar steekt en welke ontwikkelingen er zijn op de turbulente woningmarkt. Werken aan wonen biedt een overzicht van de vele aspecten die een rol spelen binnen de huisv... Lees verder
3
Creativiteit als uitdaging in sociaal werk - Paul Beekers - ISBN: 9789046963975
ebook

Creativiteit als uitdaging in sociaal werk

de waarde van anders

Paul Beekers

(Nederlands, E-book, 22-11-2017)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 32,50 (onder voorbehoud)
Genre: Welzijnswerk
Onze samenleving verandert in rap tempo: maatschappelijke zekerheden verdwijnen en burgers voeren steeds vaker de regie over hun eigen zorg en welzijn. Dat stelt grote uitdagingen aan de beroepsuitoefening van sociaal werkers. De sociaal werker van nu kan buiten de bestaande kaders denken en gaat -s... Lees verder
4
Relatiegerichte begeleiding - Barbara Buijten - ISBN: 9789046963876
ebook

Relatiegerichte begeleiding

Barbara Buijten

(Nederlands, E-book, 20-04-2017)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 21,50 (onder voorbehoud)
Genre: Welzijnswerk
In de praktijk van sociaal professionals staan menselijke relaties centraal. In het veranderende werkveld ligt de nadruk op het versterken van zelfregie, zelfmanagement, zelfredzaamheid en wederkerigheid bij de cliënt. Een goede verstandhouding tussen professional en cliënt is essentieel om op een m... Lees verder
5
De Jeugdprofessional in ontwikkeling - ISBN: 9789013135879
ebook

De Jeugdprofessional in ontwikkeling

handboek voor professionals in het jeugddomein

(Nederlands, E-book, 17-06-2016)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 66,00 (onder voorbehoud)
Genre: Welzijnswerk
De organisatie van de jeugdzorg is veranderd. Decentralisatie van hulp heeft geleid tot nieuwe fenomenen, zoals wijkteams. #Samenwerking van professionals# zijn daarbij de nieuwe toverwoorden geworden. Een nieuwe manier van werken, werpt vragen op. Jeugdprofessional in ontwikkeling maakt u daarom we... Lees verder
6
Kindermishandeling - ISBN: 9789013136890
ebook

Kindermishandeling

achtergronden, signalering en de meldcode

(Nederlands, E-book, 17-06-2016)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 32,50 (onder voorbehoud)
Genre: Welzijnswerk
Kindermishandeling komt veel vaker voor dan we willen weten. Het wordt dan ook wel "de verborgen epidemie" genoemd. De gevolgen van kindermishandeling dragen de slachtoffers levenslang met zich mee. Vermoedens van kindermishandeling gaan altijd gepaard met dilemma#s; zie ik het wel goed, wat kan en ... Lees verder
7
Schrijfgids voor Social Work - Kim Hartenberg-ter Hedde - ISBN: 9789046964002
ebook

Schrijfgids voor Social Work

Kim Hartenberg-ter Hedde

(Nederlands, E-book, 25-11-2016)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 18,00 (onder voorbehoud)
Genre: Welzijnswerk
In het sociaal werk schrijf je niet alleen óver cliënten, maar ook voor en met cliënten. Hoe en wat je schrijft, bepaalt het inhoudelijke effect van de tekst en hoe je je profileert als deskundig professional. Een doeltreffende tekst is leesbaar, kort, bondig en correct geschreven. De Schrijfgids vo... Lees verder
8
De kunst van het transformeren / 2 - Thijs Janssen - ISBN: 9789013120691
ebook

De kunst van het transformeren / 2

gezamenlijk op weg naar nieuwe zorg voor jeugd

Thijs Janssen

(Nederlands, E-book, 29-05-2015)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 52,50 (onder voorbehoud)
Genre: Welzijnswerk
Per 1 januari 2015 valt de jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van gemeenten. Hiermee wordt niet alleen ingezet op een ingrijpende stelselwijziging (transitie), maar ook op een inhoudelijk veranderproces (transformatie). Deze beoogde cultuuromslag heeft tot doel om de zorg voor jeugd écht te vernie... Lees verder
9
Handboek schuldhulpverlening - Marcel Sem Kok - ISBN: 9789462740471
ebook

Handboek schuldhulpverlening

van taak naar methodiek

Marcel Sem Kok

(Nederlands, E-book, 13-08-2014)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 23,95 (onder voorbehoud)
Genre: Welzijnswerk
Maatschappelijk werkers worden steeds vaker geconfronteerd met cliënten met financiële problemen. Dit hoeft niet te betekenen dat dit de eerste vraag van cliënten is aan het maatschappelijk werk. Niet zelden zijn er óók financiële problemen, naast tal van andere problemen waar de cliënt hulp bij zoe... Lees verder
10
Integrale schuldhulpverlening / deel Basisboek - Dick Haster - ISBN: 9789001848453
ebook

Integrale schuldhulpverlening / deel Basisboek

Dick Haster

(Nederlands, E-book, 07-06-2014)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 45,75 (onder voorbehoud)
Genre: Welzijnswerk
Het Basisboek Integrale schuldhulpverlening beschrijft de vormgeving en uitvoering van dienstverlening bij problematische schuldensituaties. Methodische- en juridische aspecten en de samenhang daartussen wordt behandeld. Het combineert theoretische inzichten en praktische toepassingen en biedt inzic... Lees verder
11
Medische kennis voor hulpverleners - Martha van Endt-Meijling - ISBN: 9789046962275
ebook

Medische kennis voor hulpverleners

Martha van Endt-Meijling

(Nederlands, E-book, 28-02-2014)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 39,50 (onder voorbehoud)
Genre: Welzijnswerk
Hulpverleners hebben in hun dagelijkse praktijk geregeld te maken met mensen die een ziekte of beperking hebben. Daarnaast spelen hulpverleners een rol bij de vroegtijdige onderkenning van ziekten. Hiervoor moeten zij beschikken over kennis van de verschillende aspecten van ziekte en gezondheid. 'M... Lees verder
12
De kunst van het transformeren / 1 Stuurmanskunst op moreel kompas - Saskia Keereweer - ISBN: 9789013120684
ebook

De kunst van het transformeren / 1 Stuurmanskunst op moreel kompas

over de rol van de bestuurders in het veranderende sociaal domein

Saskia Keereweer

(Nederlands, E-book, 27-11-2013)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 22,75 (onder voorbehoud)
Genre: Welzijnswerk
Het belang van regie als manier van sturen bij de decentralisaties op het sociaal domein staat volop in de belangstelling. Meestal gaat het dan over de gemeente en de wethouder als regisseur van de transitie en transformatie van de jeugdzorg, de AWBZ, de Participatiewet en niet te vergeten het Passe... Lees verder
13
Mensenwerk / deel Uittreksel - Studentsonly - ISBN: 9789462122789
ebook

Mensenwerk / deel Uittreksel

Studentsonly

(Nederlands, E-book, 03-10-2013)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 5,95 (onder voorbehoud)
Genre: Welzijnswerk
Dit is het uittreksel behorend bij het boek Mensenwerk (1e druk; ISBN 9789046901403) van J. Bassant, M. Bassant-Hensen. Uittreksels van studentsonly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te krijgen. Ze geven beknopt - in ca. 10% van het aantal pa... Lees verder
14
Crisishulpverlening / deel Uittreksel - ISBN: 9789462120853
ebook

Crisishulpverlening / deel Uittreksel

(Nederlands, E-book, 14-08-2013)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 5,95 (onder voorbehoud)
Genre: Welzijnswerk
Dit is het uittreksel behorend bij het boek Crisishulpverlening (3e druk; ISBN 9789031374717) van F. Brinkman, R. van den Berg. Uittreksels van studentsonly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te krijgen. Ze geven beknopt - in ca. 10% van het a... Lees verder
15
De Kleine gids kindermishandeling / 2012 - ISBN: 9789013106145
ebook

De Kleine gids kindermishandeling / 2012

achtergronden signaleren en de meldcode

(Nederlands, E-book, 18-04-2013)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 31,40 (onder voorbehoud)
Genre: Welzijnswerk
Het boek geeft op een compacte wijze actuele informatie over de achtergronden van kindermishandeling: de geschiedenis, wettelijke kaders, de aanpak en het beleid in Nederland, de omvang, oorzaken en gevolgen en de signalen. Een belangrijk deel wordt gewijd aan het praktisch handelen; de stappen v... Lees verder
16
Werken in dialoog - Cor van den Berg - ISBN: 9789460943607
ebook

Werken in dialoog

de basis voor coaching en begeleiding

Cor van den Berg

(Nederlands, E-book, 27-07-2011)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 18,50 (onder voorbehoud)
Genre: Welzijnswerk
Mensen gebruiken de dialoog in hun dagelijkse gesprekken. Een dialoog is het voeren van een opbouwend gesprek, waarbij de inbreng van elke deelnemer essentieel is. In Werken in dialoog wordt de dialoog beschreven als de basis bij coaching en begeleiding. Het is de permanente wisselwerking tussen cl... Lees verder
17
Methodisch handelen inzichtelijk - Jos Kuiper - ISBN: 9789460942228
ebook

Methodisch handelen inzichtelijk

Jos Kuiper

(Nederlands, E-book, 19-08-2010)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 16,00 (onder voorbehoud)
Genre: Welzijnswerk
Methodisch handelen lijkt een vanzelfsprekende basisvaardigheid voor professionele hulpverleners. In de praktijk blijkt het voor veel aankomende hulpverleners heel lastig om het concept van methodisch handelen onder de knie te krijgen. Methodisch handelen inzichtelijk biedt daarom de basis voor meth... Lees verder