Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.X sluit
Uitgebreid zoeken

Algemene sociale wetenschappen

< Terug naar Mens & Maatschappij
Verfijnen

Op taal:


Op prijs:

 • Alle prijzen
 • € 12.50 - € 25
 • € 25 - € 50
 • € 50 - € 100
 • > € 100

Op jaar:

 • Alle jaartallen
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005

Verwachte titels

Het leefklimaat in justiti&Atilde;&laquo;le inrichtingen - M. Boone - ISBN: 9789462745261
Een derde weg ter bevordering van burgerinitiatieven? - Ira Helsloot - ISBN: 9789462744998

Nieuwste titels

Sorteer op: datum prijs titels auteur RSS feed
1
Detentiebeleving van ge&Atilde;&macr;nterneerde vrouwen - Anouk Mertens - ISBN: 9789462745520
ebook

Detentiebeleving van geïnterneerde vrouwen

Een follow-up onderzoek

Anouk Mertens

(Nederlands, E-book, 23-07-2019)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 69,00 (onder voorbehoud)
Genre: Algemene sociale wetenschappen
Omschrijving De auteur beschrijft in dit boek een wetenschappelijk onderzoek dat tot doel had om de detentiebeleving van een onderbelichte populatie, namelijk vrouwen met een interneringsstatuut, te bestuderen. Het onderzoek trachtte de leef- en betekeniswereld van de vrouwen te vatten. De auteu... Lees verder
2
Zo werkt het - Joke Harte - ISBN: 9789462749917
ebook

Zo werkt het

Over hoe onderzoek bijdraagt aan betere interventies

Joke Harte

(Nederlands, E-book, 09-07-2019)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 14,00 (onder voorbehoud)
Genre: Algemene sociale wetenschappen
Er wordt op tal van manieren geïnvesteerd in de veiligheid en de leefbaarheid van onze samenleving. Politiek en overheid komen met tal van wetten, maatregelen, programma’s en behandelingen. Dit kost veel gemeenschapsgeld en de uitvoering kan ingrijpend zijn en grote gevolgen hebben voor betrokkenen.... Lees verder
3
Burgers, bestuur en brandweer - Ron de Wit - ISBN: 9789462749795
ebook

Burgers, bestuur en brandweer

Studies naar waardering van brandweerzorg

Ron de Wit

(Nederlands, E-book, 06-02-2019)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 63,00 (onder voorbehoud)
Genre: Algemene sociale wetenschappen
Burgers, bestuur en brandweer zet een eerste stap in het ‘meten’ van de waarde van brandweerzorg en het bekijken van het potentiële gebruik van die waardering bij bestuurlijke keuzes. Maatschappelijke besluitvorming over de brandweer is gebaat bij onderbouwde afwegingen tussen kosten enerzijds en (d... Lees verder
4
Handboek interprofessioneel samenwerken in zorg en welzijn - Yvonne van Zaalen - ISBN: 9789046966907
ebook

Handboek interprofessioneel samenwerken in zorg en welzijn

Yvonne van Zaalen

(Nederlands, E-book, 20-10-2018)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 32,50 (onder voorbehoud)
Genre: Algemene sociale wetenschappen
Zorg- en welzijnsprofessionals moeten adequaat met elkaar samenwerken om optimale zorgverlening of ondersteuning te kunnen bieden aan burgers binnen onze participatiemaatschappij. Maar interprofessioneel samenwerken gaat niet vanzelf. Het vraagt om het ontwikkelen van competenties die nodig zijn om ... Lees verder
5
Interprofessioneel werken en innoveren in teams - Vincent de Waal - ISBN: 9789046964385
ebook

Interprofessioneel werken en innoveren in teams

samenwerking in nieuwe praktijken

Vincent de Waal

(Nederlands, E-book, 19-05-2018)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 34,50 (onder voorbehoud)
Genre: Algemene sociale wetenschappen
Als meerdere professionals met uiteenlopende expertises in hetzelfde team samenwerken, noemen we dat interprofessioneel werken. Maar wat maakt interprofessionele teams nu succesvol en wat zijn juist belemmeringen voor interprofessionele samenwerking? Het boek Interprofessioneel werken en innoveren i... Lees verder
6
Accountancy en andere zaken onder de loep / 5 - Marcel Pheijffer - ISBN: 9789462747975
ebook

Accountancy en andere zaken onder de loep / 5

Marcel Pheijffer

(Nederlands, E-book, 07-12-2017)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 21,00 (onder voorbehoud)
Genre: Algemene sociale wetenschappen
De laatste jaren komen accountants(organisaties) regelmatig in het nieuws. Soms positief, maar helaas ook vaak negatief. Door een toezichtsrapport van de AFM, een tuchtzaak of een alarmerende fraudekwestie. Marcel Pheijffer schrijft er graag over en doet dat in blogvorm op www.accountant.nl, hét pla... Lees verder
7
De pilot &acirc;Verhoorstudio&acirc;s in opvanglocaties voor slachtoffers van mensenhandel&acirc; - C.E.D. Maas - ISBN: 9789462746862
ebook

De pilot “Verhoorstudio’s in opvanglocaties voor slachtoffers van mensenhandel”

C.E.D. Maas

(Nederlands, E-book, 07-11-2017)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 14,00 (onder voorbehoud)
Genre: Algemene sociale wetenschappen
Mensenhandel wordt beschouwd als één van de ergste vormen van criminaliteit en gaat samen met grove schendingen van mensenrechten. Slachtoffers kunnen een belangrijke rol spelen in de opsporing van dit misdrijf. Zij kunnen de politie namelijk informatie verstrekken over het misdrijf en de dader(s). ... Lees verder
8
Intelligence bij evenementen - Marielle den Hengst - ISBN: 9789462740259
ebook

Intelligence bij evenementen

een inventarisatie van risicomanagementpraktijken bij de politie

Marielle den Hengst

(Nederlands, E-book, 12-07-2014)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 19,00 (onder voorbehoud)
Genre: Algemene sociale wetenschappen
Het aantal evenementen in Nederland is de voorbije jaren fors gegroeid. Vaak verlopen deze evenementen zonder grote incidenten en ongeregeldheden. Er heeft zich de afgelopen jaren echter een aantal incidenten voorgedaan bij evenementen, die veel media- en beleidsaandacht kregen, waardoor de aandacht... Lees verder
9
Positive criminology - ISBN: 9789462741034
ebook

Positive criminology

reflections on care, belonging and security

(Nederlands, E-book, 10-10-2014)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 47,00 (onder voorbehoud)
Genre: Algemene sociale wetenschappen
Safety and security are often seen in light of crime, disorder and fear. This fuels a political and social climate obsessed with a negative logic of 'fighting' criminals, 'controlling' populations, and 'excluding' unwanted others. Other, more positive or constitutive, discourses and practices about ... Lees verder
10
Bedreigen en intimideren van OM- en politiemedewerkers - E.J. van der Torre - ISBN: 9789462740150
ebook

Bedreigen en intimideren van OM- en politiemedewerkers

een onderzoek naar frequentie, aard, gevolgen en aanpak

E.J. van der Torre

(Nederlands, E-book, 13-05-2014)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 23,00 (onder voorbehoud)
Genre: Algemene sociale wetenschappen
Deze publicatie gaat over bedreiging en intimidatie van politie- of OM-medewerkers door burgers. Het betreft een overzichtsstudie, gebaseerd op verschillende onderzoeksmethoden: literatuuronderzoek, landelijke enquêtes, vraaggesprekken en casusonderzoek. Vier themas komen uitgebreid aan bod: De aa... Lees verder
11
Kennis in de frontlijn - ISBN: 9789460949425
ebook

Kennis in de frontlijn

ervaringen met praktijkonderzoek in de politie

(Nederlands, E-book, 25-04-2014)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 21,00 (onder voorbehoud)
Genre: Algemene sociale wetenschappen
Praktijkonderzoek heeft het afgelopen decennium in Nederland een stevige ontwikkeling doorgemaakt. Dat hangt samen met een verandering in de waardering van kennis en kennisontwikkeling. Daarin wordt meer dan voorheen expliciet gebruik gemaakt van de praktische ervaringskennis van professionals. Wete... Lees verder
12
Ex ante onderzoek in metaperspectief - C.M. Klein Haarhuis - ISBN: 9789462740518
ebook

Ex ante onderzoek in metaperspectief

aard, aantallen en gebruik van ex ante analyses door de rijksoverheid

C.M. Klein Haarhuis

(Nederlands, E-book, 26-04-2014)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 26,00 (onder voorbehoud)
Genre: Algemene sociale wetenschappen
Afgemeten aan de gestage aanwas van ex post evaluaties verslapt de aandacht voor doeltreffend beleid niet. Maar manifesteert die aandacht zich ook in toekomstgericht onderzoek naar de effecten van uiteenlopende beleidsvoornemens? Met deze metastudie wordt inzicht geboden in de omvang en de aard van ... Lees verder
13
Cybercrime en de politie - W.Ph. Stol - ISBN: 9789460948930
ebook

Cybercrime en de politie

W.Ph. Stol

(Nederlands, E-book, 05-02-2014)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 17,50 (onder voorbehoud)
Genre: Algemene sociale wetenschappen
Dit boek is samengesteld ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van de Nederlandse tak van de International Police Association (IPA). Het boek richt zich op een reeks van recente studies met betrekking tot criminaliteit in een gedigitaliseerde samenleving. De inhoud concentreert zich op de poli... Lees verder
14
De groepsleider als evenwichtskunstenaar - Joep Hanrath - ISBN: 9789460948541
ebook

De groepsleider als evenwichtskunstenaar

het dagelijks werk op de leefgroep in een justitiele jeugdinrichting

Joep Hanrath

(Nederlands, E-book, 16-10-2013)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 27,00 (onder voorbehoud)
Genre: Algemene sociale wetenschappen
Traditiegetrouw staat binnen de (justitiële) residentiële jeugdzorg, opvoeding en behandeling hoog in het vaandel. De afgelopen eeuw heeft zij, vanuit steeds weer nieuwe inzichten, getracht om haar pedagogische opdracht te realiseren maar het blijft een moeilijke opgave. Waarom? De groepsleider als... Lees verder
15
Vreemden in de verzorgingsstaat - Monique Kremer - ISBN: 9789460948282
ebook

Vreemden in de verzorgingsstaat

hoe arbeidsmigratie en sociale zekerheid te combineren

Monique Kremer

(Nederlands, E-book, 12-10-2013)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 17,00 (onder voorbehoud)
Genre: Algemene sociale wetenschappen
Vaak wordt gesteld dat migratie en de verzorgingsstaat niet samen kunnen gaan. `Vreemden zijn een aanslag op de schatkist, nemen het werk van `ons over en ondermijnen de solidariteit. Maar klopt dat wel? Dit boek ontleedt de ¬financiële, sociaaleconomische en sociologische spanningen tussen arbei... Lees verder
16
Eigentijds idealisme - Gabriel van den Brink - ISBN: 9789048516155
ebook

Eigentijds idealisme

een afrekening met het cynisme in Nederland

Gabriel van den Brink

(Nederlands, E-book, 13-01-2012)

Beschikbaar: Uitverkocht
Prijs: € 9,00 (onder voorbehoud)
Genre: Algemene sociale wetenschappen
Gabriël van den Brink rekent af met het heersende cynisme in Nederland. Publiekseditie van 'De lage landen en het hogere' (9789089643582) Nederlanders zijn in de greep van toenemend egoïsme en verloedering wordt vaak gezegd. 'Eigentijds idealisme' laat echter zien dat veel mensen hoge idealen... Lees verder