Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.X sluit
Uitgebreid zoeken
Boek

Havayollar nda Zaman Etkenli Faaliyet Tabanl Maliyet Uygulamas

Bir Havayolu letmesinde Zaman Etkenli Faaliyet Tabanl Maliyet Uygulamas

Havayollar nda Zaman Etkenli Faaliyet Tabanl Maliyet Uygulamas - Ãapuk, Selçuk - ISBN: 9783639672367
Prijs: € 69,90 (onder voorbehoud)
Beschikbaarheid: Levertijd tussen de 5 en 15 werkdagen. Geen retour recht.
Bindwijze: Boek, Paperback
Genre: Luchtvaart- en ruimtetechniek
Boekenliefde.nl:
Add to cart

Beschrijving

Dünyada ve havac l k sektöründe ya anan geli meler, rekabeti artt rm , fiyatlar dü ürmü ve sonuç olarak havayolu i letmelerini belirli bir seviyedeki hizmet kalitesinde maliyet avantaj yakalanmas yönünde geli ime yöneltmi tir. Etkin maliyet sistemlerinin kurulmu olmas , zaman nda, yerinde ve do ru karar almak için uygun bilgilerin olu turulmas n sa lar. Özellikle havac l k sektöründeki gibi dü ük kâr marjlar yla çal an irketlerde do ruya yak n maliyet bilgilerinin sa l kl ve zaman nda elde edilmesi irket yönetiminin verece i stratejik kararlarda ve izlenecek politikalarda etkili olacakt r. Bununla birlikte irket içinde bölümler aras ndaki performans kriterlerinin maliyet bilgileriyle harmanlanmas i letmenin toplam performans n n de erlendirilerek geli tirilmesine yard mc olacakt r. ZEFTMS, bu ihtiyac kar layaca ve dü ük maliyetlerle yüksek fayda sa layaca öngörüsüyle çal mam za konu olmu olup, çal mam z neticesinde, ZEFTMS nin, havayolu i letmeleri için dü ük maliyetlerle, hacim tabanl geleneksel maliyet sistemlerine göre daha makul sonuçlar verebilece i taraf m zdan mütalaa edilmi tir.

Details

Titel: Havayollar nda Zaman Etkenli Faaliyet Tabanl Maliyet Uygulamas
auteur: Çapuk, Selçuk
Mediatype: Boek
Bindwijze: Paperback
Taal: Turks
Aantal pagina's: 244
Uitgever: Türkiye Alim Kitaplar
NUR: Luchtvaart- en ruimtetechniek
Afmetingen: 220 x 150
ISBN/ISBN13: 9783639672367
Intern nummer: 29823499

Winkelvoorraad

Dit product is op dit moment niet op voorraad in een van onze vestigingen.