Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.X sluit
Uitgebreid zoeken

Arbeids- en sociale zekerheidsrecht

< Terug naar Recht
Verfijnen

Op taal:


Op prijs:

 • Alle prijzen
 • € 0 - € 12.50
 • € 12.50 - € 25
 • € 25 - € 50
 • € 50 - € 100
 • > € 100

Op jaar:

 • Alle jaartallen
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005

Verwachte titels

Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie - ISBN: 9789013157505
Intellectuele eigendom. Editie 2018 - Pa.C.E. van der Kooij; P.F.G.A. Geerts - ISBN: 9789012401371
Re-integratie instrumenten voor arbeidsgehandicapten - E.J. Kronenburg-Willems; E.J. Kronenburg; H.W.M. Nacinovic - ISBN: 9789013134650
Wet werk en zekerheid, Tekst &amp; Toelichting - C.P. van den Eijnden; K.M.J.R. Maessen; S.F.H. Jellinghaus - ISBN: 9789491930485
Sdu Commentaar Arbeidsrecht - mr. P.G. Vestering; prof. mr. dr. A.R. Houweling; Prof. mr. W.A. Zondag - ISBN: 9789012396172
- ISBN: 9789012383110
Pensioen Alert 2009; juridische informatie voor de pensioenadviseur - E.M.F. Schols-van Oppen; H.W.L.A. de Lange; H.P. Breuker - ISBN: 9789064763182
Een inspirerende Fase in het sociaal recht - A. Jacobs; F. Pennings - ISBN: 9789077320440
Van de afschaffing van het verbod van coaltie naar bescherming van de vrijheid van arbeid - J. van Drongelen - ISBN: 9789077320174

Nieuwste titels

Sorteer op: datum prijs titels auteur RSS feed
1
Aansprakelijkheid rond het EPD - ISBN: 9789089740625
book
Order now

Aansprakelijkheid rond het EPD

(Nederlands, Paperback, 14-07-2020)

Levertijd: onbekend
Prijs: € 36,00
Genre: Arbeids- en sociale zekerheidsrecht
Samenwerking is een onmisbaar aspect van de moderne gezondheidszorg. Zo wordt bijvoorbeeld een patiënt door zijn huisarts doorverwezen naar een specialist, die bij hem bloed afneemt dat door een onafhankelijk laboratorium wordt geanalyseerd. Hij wordt op basis van de resultaten behandeld door een an... Lees verder
2
Elsevier sociale verzekeringen almanak 2010 - ISBN: 9789068827293
book
Order now

Elsevier sociale verzekeringen almanak 2010

sociale zekerheid van geboorte tot overlijden

(Nederlands, Paperback, 01-08-2010)

Levertijd: 3 tot 4 werkdagen
Prijs: € 78,45
Genre: Arbeids- en sociale zekerheidsrecht
Deze gebruiksvriendelijke handleiding op het gebied van de (brede) sociale zekerheid is bedoeld voor professionele dienstverleners, bedrijven en instellingen, belangenbehartigers, werknemers en uitkeringsgerechtigden. De informatie wordt, gerangschikt naar wettelijke regeling, op heldere wijze belic... Lees verder
3
Tekst &amp; commentaar, Pensioenrecht - ISBN: 9789013061901
book
Order now

Tekst & commentaar, Pensioenrecht

(Nederlands, Gebonden, 01-03-2010)

Levertijd: onbekend
Prijs: € 239,50
Genre: Arbeids- en sociale zekerheidsrecht
Tekst & Commentaar Pensioenrecht bevat een artikelsgewijs commentaar op wet- en regelgeving met betrekking tot het pensioenrecht, in het bijzonder de Pensioenwet, waarbij onbecommentarieerde bijlagen de uitgave completeren. Het pensioenrecht wordt beïnvloed door verschillende rechtsgebieden, met nam... Lees verder
4
Praktische informatie over sociale zekerheid 2010 - ISBN: 9789013071115
book
Order now

Praktische informatie over sociale zekerheid 2010

(Nederlands, Paperback, 01-03-2010)

Levertijd: onbekend
Prijs: € 32,00
Genre: Arbeids- en sociale zekerheidsrecht
"Praktische informatie over Sociale Zekerheid" wijst u de weg door de wirwar van regels en voorschriften. Geen moeilijke, juridische opsomming van wetten en regels. Op begrijpelijke wijze en waar nodig voorzien van voorbeelden, wordt uitgelegd wat de verschillende wetten inhouden en wat u moet doen ... Lees verder
5
Socialezekerheidswetgeving   2010 - ISBN: 9789013072112
book
Order now

Socialezekerheidswetgeving 2010

(Nederlands, Paperback, 01-03-2010)

Levertijd: onbekend
Prijs: € 32,50
Genre: Arbeids- en sociale zekerheidsrecht
In deze uitgave zijn de belangrijkste socialezekerheidswetten en uitvoeringsbesluiten bijeengebracht, niet alleen nationale regelingen (ZW, Wet WIA, WAO, WW, AOW, WWB, etc.) maar ook internationale (bijv. de EEG-Verordening nr. 1408/71). Deze, gezien het formaat, handige en, gegeven de compleetheid,... Lees verder
6
Sociaal Memo Actueel 2009 - ISBN: 9789013070033
book
Order now

Sociaal Memo Actueel 2009

(Nederlands, Paperback, 01-12-2009)

Levertijd: onbekend
Prijs: € 18,00
Genre: Arbeids- en sociale zekerheidsrecht
Sociaal memo Actueel - 2009 behandelt de vele wijzigingen in wet- en regelgeving die tussen januari en eind oktober 2009 zijn opgetreden. Daarnaast besteedt Sociaal memo Actueel aandacht aan enkele nieuwe wetten: - Zorgverzekeringswet - Wet op de zorgtoeslag - Algemene wet inkomensafhankelijke r... Lees verder
7
De Wet op de ondernemingsraden - ISBN: 9789013050950
book

De Wet op de ondernemingsraden

handleiding voor de praktijk

(Nederlands, Paperback, 01-04-2009)

Beschikbaar: Niet meer in voorraad
Prijs: € 33,85 (onder voorbehoud)
Genre: Arbeids- en sociale zekerheidsrecht
Met de wijziging in 1979 werd de positie van de OR ingrijpend gewij­zigd, van een behartiger van het algemene ondernemingsbelang naar een belangenbehartiger van het personeel, met opnieuw een uitbreiding van de bevoegdheden, taken, beroepsmogelijkheden en de rechtsbescherming. De OR werd zelfstandig... Lees verder
8
WWB WETGEVING EN RECHTSPRAAK 02013-002 - ISBN: 9789013118599
book

WWB WETGEVING EN RECHTSPRAAK 02013-002

(Nederlands, Paperback, 15-08-2013)

Beschikbaar: Nee
Prijs: € 40,00 (onder voorbehoud)
Genre: Arbeids- en sociale zekerheidsrecht
Deze bundel biedt een overzicht van de wet- en regelgeving op het gebied van de Wet werk en bijstand (WWB) Verder biedt deze bundel een selectie van de relevante jurisprudentie met betrekking tot de WWB. De selectie is zo goed mogelijk afgestemd op de behoeften van de gemeentelijke uitvoeringsprakti... Lees verder
9
SOC MEMO ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN ZORG 2013 - ISBN: 9789013114416
book

SOC MEMO ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN ZORG 2013

(Nederlands, Paperback, 10-08-2013)

Beschikbaar: Nee
Prijs: € 35,00 (onder voorbehoud)
Genre: Arbeids- en sociale zekerheidsrecht
Sociaal Memo Arbeidsongeschiktheid & Zorg 2013 beschrijft op kernpunten alle belangrijke bepalingen uit wet- en regelgeving over sociale zekerheid in Nederland die betrekking hebben op de thema's arbeidsongeschiktheid en zorg.Aan bod komen onder andere:*Wettelijke inkomensverzeke... Lees verder
10
WETGEVING GEMEENTELIJKE SOC ZEKERHEID 2014-002 - ISBN: 9789013126327
book

WETGEVING GEMEENTELIJKE SOC ZEKERHEID 2014-002

(Nederlands, Paperback, 19-08-2014)

Beschikbaar: Nee
Prijs: € 48,50 (onder voorbehoud)
Genre: Arbeids- en sociale zekerheidsrecht
Deze bundel biedt een overzicht van de voor de gemeente belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van de sociale zekerheid. De selectie is zo goed mogelijk afgestemd op de behoeften van de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.In Wetgeving Gemeentelijke Sociale Zekerheid zijn onder meer ... Lees verder
11
Reflecties op de arbeidsmarkt - ISBN: 9789088630972
book
Order now

Reflecties op de arbeidsmarkt

(Nederlands, Paperback, 01-11-2012)

Beschikbaar: 4-6 werkdagen
Prijs: onbekend (onder voorbehoud)
Genre: Arbeids- en sociale zekerheidsrecht
De crisis houdt de arbeidsmarkt in haar greep. De werkloosheid loopt op. Hoe kunnen we er voor zorgen dat iedereen meedoet aan betaald werk? Jong en oud én mensen met een beperking. En wat zijn de gevolgen van de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt? Kunnen we dat het beste op Europees niv... Lees verder
12
Het ontwerp van (de wet) normalisering rechtspositie ambtenaren - ISBN: 9789088630989
book
Order now

Het ontwerp van (de wet) normalisering rechtspositie ambtenaren

(Nederlands, Paperback, 01-10-2012)

Beschikbaar: 4-6 werkdagen
Prijs: onbekend (onder voorbehoud)
Genre: Arbeids- en sociale zekerheidsrecht
Op 26 maart 2012 hield de Vereniging Ambtenaar & Recht een themabijeenkomst over (het ontwerp van) de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Op deze dag lichtte één van de indieners, mr. F. Koșer Kaya (D66-fractie van de Tweede Kamer) dit wetsvoorstel nader toe. Andere keynote speakers waren dr... Lees verder
13
Vijf jaar Vereniging Ambtenaar en Recht in vogelvlucht - ISBN: 9789088631481
book
Order now

Vijf jaar Vereniging Ambtenaar en Recht in vogelvlucht

(Nederlands, Paperback, 01-11-2014)

Beschikbaar: 4-6 werkdagen
Prijs: onbekend (onder voorbehoud)
Genre: Arbeids- en sociale zekerheidsrecht
Dit jaar bestaat de Vereniging Ambtenaar & Recht vijf jaar. Inmiddels heeft de vereniging bijna 500 leden. Ter gelegenheid van de feestelijke lustrumbijeenkomst op 13 november 2014 is deze bundel gepresenteerd, als tweede uitgave van de vereniging na het verslag van de themabijeenkomst in 2012 over ... Lees verder
14
Te hoge werkdruk - ISBN: 9789400006614
book
Order now

Te hoge werkdruk

(Nederlands, Paperback, 01-05-2015)

Beschikbaar: 4-6 werkdagen
Prijs: onbekend (onder voorbehoud)
Genre: Arbeids- en sociale zekerheidsrecht
Dat voor vele werknemers de werkdruk in ondernemingen en organisaties de voorbije decennia aanzienlijk is toegenomen, kan en mag geen twijfel lijden. De oorzaken zijn veelvuldig en van uiteenlopende aard. Denken we maar aan de zeer scherpe (internationale) concurrentie die talrijke ondernemingen aan... Lees verder
15
Alternatieve verloning 2015 - ISBN: 9782874559525
book
Order now

Alternatieve verloning 2015

(Nederlands, Paperback)

Beschikbaar: 4-6 werkdagen
Prijs: € 84,00 (onder voorbehoud)
Genre: Arbeids- en sociale zekerheidsrecht
Inhoud Het basisloon van werknemers wordt steeds vaker aangevuld met allerhande extralegale voordelen. Deze vormen van alternatieve verloning zijn bijzonder aantrekkelijk voor de werkgever. Ze bieden hem de mogelijkheid om te ontsnappen aan de hoge fiscale en parafiscale druk. Werkgevers zij... Lees verder
16
WETTENVERZAMELING WET OP HET FINANC TOEZICHT - ISBN: 9789012392556
book

WETTENVERZAMELING WET OP HET FINANC TOEZICHT

editie 2014

(Nederlands, Paperback, 22-03-2014)

Beschikbaar: Nee
Prijs: € 44,95 (onder voorbehoud)
Genre: Arbeids- en sociale zekerheidsrecht
Wettenverzameling Wet op het financieel toezicht 2014 is een uitgebreide, overzichtelijke wettenbundel die volledig is afgestemd op het Wft vakbekwaamheidsbouwwerk dat per 1 januari 2014 in werking is getreden. Lees verder
17
Handboek ontslagrecht - ISBN: 9789046606650
book
Order now

Handboek ontslagrecht

(Nederlands, Paperback, 10-02-2014)

Beschikbaar: 4-6 werkdagen
Prijs: onbekend (onder voorbehoud)
Genre: Arbeids- en sociale zekerheidsrecht
Door de invoering van het eenheidsstatuut gelden in België sinds 1 januari 2014 nieuwe ontslagregels. Deze herziene uitgave gaat dieper in op deze nieuwigheden: er gelden voortaan nieuwe opzegtermijnen, er zal geen proefbeding meer zijn, arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur worden opzegbaar, ... ... Lees verder
18
Collectief en meervoudig ontslag - ISBN: 9789046601860
book
Order now

Collectief en meervoudig ontslag

(Nederlands, 01-01-2009)

Beschikbaar: 4-6 werkdagen
Prijs: € 58,00 (onder voorbehoud)
Genre: Arbeids- en sociale zekerheidsrecht
Na een periode van economische voorspoed hebben vele takken van het bedrijfsleven sedert vorig jaar te kampen met de gevolgen van de kredietcrisis. Deze gevolgen nopen menig ondernemer tot het herstructureren van diens onderneming(en). Niet zelden gaan deze herstructureringen gepaard met ontslagen. ... Lees verder
19
In- en uitstroom in 100 vragen - R.I.G. Blankemeijer; G.A. Diebels - ISBN: 9789013043396
book
Order now

In- en uitstroom in 100 vragen

R.I.G. Blankemeijer; G.A. Diebels

(Nederlands, Paperback, 26-04-2007)

Levertijd: 1 tot 3 werkdagen
Prijs: € 31,75
Genre: Arbeids- en sociale zekerheidsrecht
In- en uitstroom in 100 vragen is geschreven voor de praktijk door auteurs die zich dagelijks met de praktijk bezighouden. Het biedt een beknopt maar compleet inzicht in de belangrijkste ins- en outs bij aanname en ontslag. Door de praktische opzet beschikt de lezer over een overzicht waar hij zijn ... Lees verder
20
WOR BIJ DE OVERHEID DE PRAKTIJK - Gerard J.J.J. Heetman; G.J.J.J. Heetman - ISBN: 9789013069044
book
Order now

WOR BIJ DE OVERHEID DE PRAKTIJK

Gerard J.J.J. Heetman; G.J.J.J. Heetman

(Nederlands, Paperback, 04-11-2009)

Levertijd: onbekend
Prijs: € 32,80
Genre: Arbeids- en sociale zekerheidsrecht
De sociale partners in de sector gemeenten hebben afgesproken dat gemeenten al bij een aantal van 35 medewerkers de verplichting hebben een or in te stellen. Sinds 5 mei 1995 in het overgrote deel van de overheid gebracht onder de werking van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Naast de instelli... Lees verder
21
Tekst &amp; Commentaar, Gezondheidsrecht - ISBN: 9789013089769
book

Tekst & Commentaar, Gezondheidsrecht

(Nederlands, Gebonden, 16-01-2013)

Beschikbaar: Nee
Prijs: € 127,50 (onder voorbehoud)
Genre: Arbeids- en sociale zekerheidsrecht
Complementaire uitgave aan T&C Gezondheidsrecht* bevattende commentaar op de belangrijke nieuwe wetten Zorgverzekeringswet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet marktordening gezondheidszorg, Wet toelating zorginstellingen en Wet bijzondere medische verrichtingen. Uitgave voor o.m. beleidsmakers ... Lees verder
22
Dagloonbesluit werknemersverzekeringen - ISBN: 9789012391788
book
Order now

Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

artikelsgewijze tekst en toelichting per 1 juni 2013

(Nederlands, Paperback, 20-07-2015)

Levertijd: 5 tot 7 werkdagen
Prijs: € 10,95
Genre: Arbeids- en sociale zekerheidsrecht
Op 1 juni 2013 is het nieuwe Dagloonbesluit werknemersverzekeringen in werking getreden. Een belangrijk besluit voor iedereen die zich bezighoudt met sociale zekerheid. Het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen bevat nadere regels voor de vaststelling van het dagloon voor uitkeringen op grond van d... Lees verder
23
De nieuwe flex- en ontslagregels - ISBN: 9789082263602
book

De nieuwe flex- en ontslagregels

de wet Werk en Zekerheid in de praktijk

(Nederlands, Paperback, 04-08-2016)

Beschikbaar: Nee
Prijs: € 59,95 (onder voorbehoud)
Genre: Arbeids- en sociale zekerheidsrecht
De nieuwe flex- en ontslagregelsDe Wet Werk en Zekerheid in de praktijkDe Wet werk en zekerheid (WWZ) is de grootste hervorming van het arbeids- en ontslagrecht sinds de Tweede Wereldoorlog. Volgens de regering zou deze wet de rechtspositie van flexwerkers behoorlijk moeten versterken... Lees verder