Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.X sluit
Uitgebreid zoeken
Boek

Vitebskas Guber As Latvie U Lingvistisk Identit Te Priv Taj Sarakst

Vitebskas Guber As Latvie U Lingvistisk Identit Te Priv Taj Sarakst - Br Vere Inese - ISBN: 9783639747782
Prijs: € 28,90
Levertijd: 4 tot 6 werkdagen
Bindwijze: Boek
Genre: Onderhandelen
Boekenliefde.nl:
Add to cart

Beschrijving

Inese Br vere raksturojusi Vitebskas guber as latvie u priv t s sarakstes iesp jas laikmeta v sturisko apst k u kontekst . P t juma m r is noskaidrot, kas nosaka valodas izv li ilgsto as trad cijas ierast vid , un cik noz m ga ir indiv da sp ja sevi organiz t laikmeta un sabiedr bas izaicin jumu priek . pa a uzman ba piev rsta atlas tajiem avotiem (v stul m) un teor tiskajai literat rai, raksturojot Latgali XX gadsimta s kum ; noskaidrots, k rakst ba var ietekm t lingvistisko vitalit ti, k ds ir bijis latgalie u be u att st bas ce un cik lielu ietekmi tika saglab jusi po u rakstu trad cija. Darb atkl ts, vai rakst bas aizliegumi Latgal 1865. - 1904. gad izrais ja lingvistisk s identit tes mai u XX gadsimta s kum , pamatojoties uz priv t s sarakstes 3 piem riem.

Details

Titel: Vitebskas Guber As Latvie U Lingvistisk Identit Te Priv Taj Sarakst
auteur: Br Vere Inese
Mediatype: Boek
Taal: Engels
Aantal pagina's: 88
Uitgever: GlobeEdit
NUR: Onderhandelen
Afmetingen: 229 x 152 x 5
Gewicht: 141 gr
ISBN/ISBN13: 9783639747782
Intern nummer: 27245583

Winkelvoorraad

Dit product is op dit moment niet op voorraad in een van onze vestigingen.