Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.X sluit
Uitgebreid zoeken
Boek

Wizerunek Wybranych Teatrow Warszawskich A Ich Strony Internetowe

Teatr Polski, Teatr Powszechny, Teatr ydowski, Teatr Kamienica, Teatr 6. pi tro

Wizerunek Wybranych Teatrow Warszawskich A Ich Strony Internetowe - WiÄckowska, Agata - ISBN: 9783639890082
Prijs: € 64,90 (onder voorbehoud)
Beschikbaarheid: Levertijd tussen de 5 en 15 werkdagen. Geen retour recht.
Bindwijze: Boek
Genre: Massacommunicatie
Boekenliefde.nl:
Add to cart

Beschrijving

Teatry by y i s nieod cznym elementem kultury. Dawniej o spektaklach widzowie dowiadywali si za po rednictwem ulotek, biuletynów, wywieszanych chor gwi, plakatów i afiszów. Dzi dzia alno teatrów wykracza poza mury budynku, a zatem i sposoby przekazu informacji uleg y zmianie. Obecnie znacz c rol w kontaktach z widzami pe ni Internet ze swoj niezast pion ogólnodost pno ci i interaktywno ci . Umiej tne zastosowanie narz dzi Internetu pomaga teatrom w autoreklamie i promocji, pozwala na umieszczanie ciekawych i aktualnych artyku ów. Poprzez strony WWW teatry oferuj atrakcyjne us ugi i tworz miejsca opiniotwórcze. W a ciwe wykorzystanie reklam i narz dzi koncepcji Web 2.0 mo e nie tylko wesprze dzia alno teatru, pomóc zyska nowych klientów, czy poprawi sytuacj finansow instytucji. Mo e równie prawid owo budowa i umacnia wizerunek.

Details

Titel: Wizerunek Wybranych Teatrow Warszawskich A Ich Strony Internetowe
auteur: Więckowska, Agata
Mediatype: Boek
Taal: Pools
Aantal pagina's: 200
Uitgever: Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy
NUR: Massacommunicatie
Afmetingen: 229 x 152 x 12
Gewicht: 299 gr
ISBN/ISBN13: 9783639890082
Intern nummer: 27183531

Winkelvoorraad

Dit product is op dit moment niet op voorraad in een van onze vestigingen.